2 Samuel 1

1:1 Jadi dob matei si Saul, anjaha si Daud pe domma mulak humbani na mantaluhon halak Amalek, anjaha dua ari ma ia i Ziklag, 1:1 Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Ziklag,
1:2 jadi bani ari patoluhon, tonggor ma, roh ma sada halak humbani parsaranan ni si Saul, marigat hiouni anjaha tanoh iatas ni uluni. Daskonsi ia hubani si Daud, manrogop ma ia anjaha marsombah. 1:2 maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara, dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah.
1:3 Nini si Daud ma hubani: Na roh hunja do ho? Nini ma hubani: Na maporus do ahu hun parsaranan ni halak Israel. 1:3 Bertanyalah Daud kepadanya: “Dari manakah engkau?” Jawabnya kepadanya: “Aku lolos dari tentara Israel.”
1:4 Dob ai nini si Daud ma hubani: Aha do na masa? Patugah ma bangku. Nini halak ai ma: Domma maporus bangsa ai hun parporangan, buei do humbani bangsa ai na matei, anjaha si Saul pakon anakni si Jonatan domma matei. 1:4 Bertanyalah pula Daud kepadanya: “Apakah yang terjadi? Coba ceriterakan kepadaku.” Jawabnya: “Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran; bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati.”
1:5 Nini si Daud ma hubani anak parana, na mamboan barita ai hubani: Sonaha pambotohmu, na dob matei si Saul pakon anakni si Jonatan? 1:5 Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu: “Bagaimana kauketahui, bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?”
1:6 Jadi nini anak garama, siboan barita ai ma hubani: Tudu aho i dolog Gilboa; mangunsandei do si Saul bani tanjani, anjaha marrohan gareta porang pakon siparhuda mangasaksi. (1 Sam. 31:1-3.) 1:6 Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata: “Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa; maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya.
1:7 Marhusor ma ia, iidah ma ahu, dob ai idilo ma ahu. Ningku ma mambalosi: Ijon do ahu! 1:7 Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku; dan aku berkata: Ya tuanku.
1:8 Nini ma hubangku: Ai ise do ho? Ningku ma bani: Halak Amalek do ahu. 1:8 Ia bertanya kepadaku: Siapakah engkau? Jawabku kepadanya: Aku seorang Amalek.
1:9 Dob ai nini ma hubangku: Roh ma ho hujon, tobak ma ahu, ai domma margonggong namin huahap, tapi ibagas ope hosahku. 1:9 Lalu katanya kepadaku: Datanglah ke mari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.
1:10 Jadi hupadohor ma hubani, anjaha hubunuh ma ia, halani tangkas do hubotoh, seng anjai manggoluh be ia anggo domma pala runggang; dob ai hubuat ma sortali na i uluni ai pakon golang-golang na bani tanganni, anjaha huboan do ai nuan bani tuannami. 1:10 Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu, ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku.”
1:11 Dob ai ijolom si Daud ma bajuni, lanjar irigati ma ai; sonai do homa ibahen halak na rap pakonsi ai. (1 Mus. 37:29.) 1:11 Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya; dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga.
1:12 Dob ai tangis-tangis ma sidea, anjaha marpuasa ronsi bodari, halani si Saul pakon si Jonatan, anakni ai, pakon halani bangsa ni Jahowa ampa halak Israel na radag ibahen podang. (1 Sam. 31:13.) 1:12 Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.
1:13 Dob ai nini si Daud ma hubani anak parana na mamboan barita ai bani: Hunja do ho? Nini ma mambalosi: Anak ni sada halak panginsolat do ahu, halak Amalek. 1:13 Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya: “Asalmu dari mana?” Jawabnya: “Aku ini anak perantau, orang Amalek.”
1:14 Nini si Daud ma hubani: Mase ma lang mabiar ho mardas tangan hubani na mininakan ni Jahowa? (1 Sam. 24:7.) 1:14 Kemudian berkatalah Daud kepadanya: “Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi TUHAN?”
1:15 Dob ai idilo si Daud ma sada humbani anak garama, nini ma: Roh ma ho, bunuh ma ia! Jadi ibunuh ma ia. (bd. 4:10, 12.) 1:15 Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata: “Ke mari, paranglah dia.” Orang itu memarangnya, sehingga mati.
1:16 Tapi nini si Daud do hubani: Marsapata hubam ma darohmu; pamanganmu do gabe saksi dompak ho, ai nim do: Ahu do mamunuh na mininakan ni Jahowa. (1 Raj. 2:23, 33.) 1:16 Dan Daud berkata kepadanya: “Kautanggung sendiri darahmu, sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata: Aku telah membunuh orang yang diurapi TUHAN.”
1:17 Dob ai itangiskon si Daud ma tangis-tangis on pasal si Saul pakon si Jonatan, anakni ai, 1:17 Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya,
1:18 anjaha ihatahon maningon ajarhononkon do ai hubani halak Juda; tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku ni halak na bonar. (ay. 22; Jos. 10:13.) 1:18 dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada bani Yehuda; itu ada tertulis dalam Kitab Orang Jujur.
1:19 Domma matei tarpantom hamuliaonmu, o Israel, tarpantom iatas buntu-buntu. Sonaha do parmatei ni halak na borani ai? 1:19 Kepermaianmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu! Betapa gugur para pahlawan!
1:20 Ulang patugah in i Gat, ulang mungmungkon in bani dalan-dalan i Askalon, ase ulang marmegah-megah boru ni halak Palistim, ase ulang marsurak-surak boru ni halak na so marsunat ai. (1 Sam. 18:6; Mik. 1:10.) 1:20 Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat!
1:21 Nasiam dolog-dolog Gilboa! Ulang be namin turun namur barang udan bani nasiam, nasiam juma panggalangan. Ai ijin do mambuk gantar ni puanglima, gantar ni si Saul, sinjata ni halak na mininakan. (4 Mus. 15:18-21.) 1:21 Hai gunung-gunung di Gilboa! jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian! Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak.
1:22 Na so oangga mulak do namin panah ni si Jonatan humbani daroh ni halak na timbul, humbani taboh-taboh ni puanglima, anjaha podang ni Saul pe namin seng mulak, anggo lang dapotan. 1:22 Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa.
1:23 Ham Saul ampa Jonatan, na hinaholongan anjaha haudungan ni uhur! Sanggah manggoluh barang matei seng marsirang sidea; dorasan do sidea humbani manuk-manuk nanggor daha, anjaha gogohan do sidea humbani singa. 1:23 Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa.
1:24 Nasiam boru Israel tangisi nasiam ma si Saul, na manghioui nasiam jenges bani sitora sigerger, na mambahen pakeiannasiam marjagar-jagar humbani omas. 1:24 Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu.
1:25 Sonaha do parmatei ni puanglima itongah-tongah ni parporangan! Si Jonatan matei tarpantom iatas buntu-buntu. 1:25 Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran! Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu.
1:26 Pusok do uhurhu halani ham, o Jonatan saninangku, holong tumang do ham bangku. Tobunan do holong ni uhurmu bangku humbani holong ni naboru. 1:26 Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku; bagiku cintamu lebih ajaib dari pada cinta perempuan.
1:27 Sonaha do parmatei ni puanglima pakon parmasab ni sinjata porang! 1:27 Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang!
<< 1 Samuel 31 2 Samuel 2 >>