2 Tawarikh 6

Hata sipaingat ni si Salomo bani Halak Simbuei
1 Dob ai nini si Salomo ma, “Domma ipatugah Jahowa hinan, sihol marianan do Ia bani ianan na golap. 1 Pada waktu itu berkatalah Salomo: “TUHAN telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman.
2 Domma hupauli Bamu sada Rumah bahen ianan-Mu, bahen onjolan ni paratas-Mu ronsi sadokah ni dokahni.” 2 Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagi-Mu, tempat Engkau menetap selama-lamanya.”
TUHAN menepati janji-Nya kepada Daud
3 Dob ai mangkawah ma raja ai inggot anjaha ipasu-pasu ma ganup tumpuan ni halak Israel ai, sanggah na jongjong ijai ganup tumpuan ni halak Israel ai. 3 Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri.
4 Anjaha nini ma, “Pinuji ma Jahowa, Naibata ni Israel, na pasaudkon marhitei tangan-Ni, ai ma na dob binagahkon-Ni, marhitei pamangan-Ni hubani bapa si Daud, sanggah na hinatahon-Ni, 4 Ia berkata: “Terpujilah TUHAN, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangan-Nya apa yang difirmankan-Nya dengan mulut-Nya kepada Daud, ayahku, demikian:
5 Humbani ari na dob Huarahkon luar bangsang-Ku hun tanoh Masir, seng ongga ope Hupilih sada huta i tongah-tongah ni ganup marga Israel, ase ijai ipajongjong sada rumah ianan ni goran-Ku, anjaha seng dong Hupilih sada raja, manggomgom bangsang-Ku halak Israel. 5 Sejak Aku membawa umat-Ku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman nama-Ku, dan tidak ada orang yang Kupilih untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel.
6 Tapi domma Hupilih anggo Jerusalem, ase ijai jonam goran-Ku, anjaha domma Hupilih si Daud, ase ia manggomgom bangsang-Ku, halak Israel.? 6 Tetapi kemudian Aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman nama-Ku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.
7 Domma namin isura-surahon bapa, si Daud, sihol paulihon sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibata ni Israel, 7 Ketika Daud, ayahku, bermaksud mendirikan rumah untuk nama TUHAN, Allah Israel,
8 tapi nini Jahowa do hubani bapa, si Daud, ?Isura-surahon ho do pajongjongkon sada rumah bani goran-Ku, dear do sura-suramai. 8 berfirmanlah TUHAN kepadanya: Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk nama-Ku, dan maksudmu itu memanglah baik;
9 Tapi seng bulih ho pajongjongkon rumah ai; anakmu, na luar humbani binongeimu do na maningon pajongjongkon rumah ai bani goran-Ku? 9 hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku.
10 Domma ipasaud Jahowa nuan hata-Ni, na dob hinatahon-Ni ai, ai domma ipabangkit ahu gantih ni bapa, si Daud, anjaha domma hundul ahu bani paratas ni Harajaon Israel, songon na dob binagahkon ni Jahowa, anjaha domma hupajongjong sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibata ni Israel, 10 Jadi TUHAN telah menepati janji yang telah diucapkan-Nya; aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan TUHAN; aku telah mendirikan rumah ini untuk nama TUHAN, Allah Israel,
11 anjaha domma hunahkon hujai poti ai, ianan ni titah parpadanan, na binahen ni Jahowa hubani halak Israel.” 11 dan telah menempatkan di sana tabut, yang memuat perjanjian yang telah diikat TUHAN dengan orang Israel.”
Tonggo ni si Salomo Mangondoskon Rumah ai bani Jahowa Doa Salomo
12 Dob ai jongjong ma raja ai i lobei ni anjapanjap ni Jahowa i lobei ni ganup tumpuan ni halak Israel, anjaha ipaherbang ma tanganni. 12 Kemudian berdirilah ia di depan mezbah TUHAN di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya;
13 Domma ibahen si Salomo sada parambilanan humbani tombaga, anjaha inahkon do ai hu tongah-tongah ni alaman, lima asta do ganjangni, lima asta bolagni anjaha tolu asta do gijangni. Jadi jongjong ma ia hu atasni, manrogop ma ia i lobei ni ganup tumpuan ni halak Israel, anjaha ipaherbang ma tanganni dompak langit. 13 –karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya lima hasta, lebarnya lima hasta dan tingginya tiga hasta, yang ditaruhnya di halaman–;ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit,
14 Dob ai nini ma, “Ham Jahowa, Naibata ni Israel! Seng dong Naibata usih songon Ham, age i nagori atas, age i tanoh on, na patotapkon parpadanan pakon idop ni uhur bani jabolon-Mu, na marparlahou i lobei-Mu humbani gok ni uhurni. 14 sambil berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;
15 Ham do na pasaudkon hubani bapa, jabolon-Mu si Daud, na dob binagahkon-Mu hu bani; nai ma tongon, Ham do na mambagahkon ai marhitei pamangan-Mu, anjaha marhitei tangan-Mu ipasaud Ham do ai sadari on. 15 Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini.
16 Ai pe, Ham Jahowa, Naibata ni Israel, sai pasaud Ham ma hubani jabolon-Mu, bapa, si Daud, hata na dob binagahkon-Mu hu bani, sanggah na hinatahon-Mu, ?Seng anjai hurang bam sada dalahi i lobei-Hu, na hundul bani paratas ni Israel, asal ma ra anakmu mardiateihon dalan ni sidea, marparlahou ibagas titah-Ku, songon ho marparlahou i lobei-Hu.? 16 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukum-Ku sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku.
17 Ai pe, Ham Jahowa, Naibata ni Israel, sai pasaud Ham ma hata-Mu, na dob hinatahon-Mu hubani jabolon-Mu, si Daud. 17 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud.
18 Tapi, sihol do tongon Naibata marianan rap pakon jolma i tanoh on? Tonggor ma, gari langit ni langitan seng tarhamkamsi Ham, samintolah rumah na hupauli on ma? 18 Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langitpun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini.
19 Tapi sai manatap ma Ham hubani tonggo ni jabolon-Mu on ampa hubani elek-elekni, Ham Jahowa, Naibatangku. Sai tangihon ma dilo-dilo pakon tonggo, na tinonggohon ni jabolon-Mu on i lobei-Mu. 19 Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini!
20 Sai kawah ma panonggor-Mu hu rumah on arian pakon borngin, hubani ianan, na dob binagahkon-Mu, ase ijai bahenon-Mu marianan goran-Mu; ase tangihonon-Mu tonggo na tinonggohon ni jabolon-Mu bani ianan on. 20 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan akan menjadi kediaman nama-Mu–dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.
21 Sai tangihon Ham ma tongon elek-elek ni jabolon-Mu pakon bangsa-Mu, halak Israel, na tinonggohon ni sidea bani ianan on. Sai tangihon Ham ma in tongon humbani ianan-Mu marparatas, hun nagori atas; anjaha anggo itangar Ham ai, marpangulaki ma uhur-Mu. 21 Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga; dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni.
22 Anggo mardousa sada halak dompak hasomanni, anjaha ipabija ia halani ai, gabe saud ia marbija i lobei ni anjapanjap-Mu ibagas rumah on, 22 Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini,
23 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, anjaha dalankon Ham ma uhum bani jabolon-Mu, marhitei na mansalahkon parsalah, ase manginsonoh pambahenanni bani uluni sandiri, tapi mamintori halak parpintor, anjaha mambahen bani domu hubani hapintoranni. 23 maka Engkaupun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya.
24 Anjaha porini talu bangsa-Mu, halak Israel, ibahen munsuhni, halani mardousa sidea Bamu, tapi anggo mulak sidea anjaha isaksihon sidea goran-Mu, martonggo anjaha mangelek-elek sidea i lobei ni bohi-Mu i rumah on, 24 Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini,
25 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, anjaha marpangulaki ma uhur-Mu mangidah dousa ni bangsa-Mu halak Israel, anjaha boan Ham ma use sidea hu tanoh, na binerehon-Mu hubani sidea pakon hubani ompung ni sidea. 25 maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada mereka dan nenek moyang mereka.
26 Porini tartutup langit, gabe seng roh udan, halani mardousa sidea dompak Ham, dob ai martonggo sidea bani ianan on, anjaha mulak sidea humbani dousa ni sidea, halani na dob ipatoruh Ham sidea, 26 Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka,
27 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, anjaha marpangulaki ma uhur-Mu mangidah dousa ni jabolon-Mu pakon bangsa-Mu halak Israel, halani na dob niajarhon-Mu bani sidea dalan na madear, sidalanan ni sidea, anjaha bere Ham ma udan hu tanoh-Mu, na dob binere-Mu hubani bangsa-Mu bahen parbagiananni. 27 maka Engkaupun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, –karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani–dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.
28 Anggo masa lohei i tanoh on, anggo masa sampar, masak juma barang antinganouon, masa balang atap tamponok; anggo isosak munsuhni sidea ibagas huta ni sidea, anggo masa sitaronon na ijahanin pe barang naborit na ijahanin pe, 28 Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun,
29 ai pe, barang aha na tinonggohon barang na pinindo ni sada halak barang ganup bangsa-Mu halak Israel, halani na dob mangahap sidea ganup bani lonsing-lonsing pakon na maborit, gabe ipaherbang tanganni dompak rumah on, 29 lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya–karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri–
30 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, ianan-Mu marparatas, marpangulaki ma uhur-Mu, anjaha bere Ham ma bani sidea ganup domu hubani dalanni bei, songon pananda-Mu bani uhur ni sidea, ai Ham tumang do hansa, na mananda uhur ni jolma manisia; 30 maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni, dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena Engkau mengenal hatinya–sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, —
31 ase ihabiari sidea Ham, anjaha marparlahou sidea ibagas dalan-Mu, sadokah sidea manggoluh i tanoh, na dob binerehon-Mu hubani ompung ni sidea. 31 supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang kami.
32 Sonai homa halak na legan, na so humbani bangsa-Mu halak Israel, na roh hun tanoh na daoh, halani goran-Mu na timbul in pakon tangan-Mu na gogoh in, ampa botohon-Mu na gostong in, anggo roh ia anjaha martonggo dompak rumah on, 32 Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini,
33 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, ianan-Mu marparatas, anjaha bahen Ham ma romban hubani pangindoan ni halak na legan ai Bamu, ase andohar ganup bangsa, na i atas tanoh on, mananda goran-Mu anjaha ihabiari Ham, songon bangsa-Mu halak Israel, anjaha ase ibotoh sidea, ia rumah na hupajongjong on, marpanggorani bani goran-Mu do on. 33 maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.
34 Anggo bingkat bangsa-Mu hu parporangan dompak munsuh ni sidea, hun dalan na ijahanin pe isuruh Ham sidea, anjaha martonggo sidea Bamu mandompakkon huta on, na dob pinilih-Mu on, anjaha mandompakkon rumah on, na dob hupajongjong bani goran-Mu, 34 Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
35 sai tangihon Ham ma tonggo ni sidea pakon pangindoan ni sidea hun nagori atas, anjaha patotap Ham ma uhum bani sidea. 35 maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.
36 Porini mardousa sidea dompak Ham, ai seng dong jolma age sada na so mardousa, anjaha manringis Ham dompak sidea, anjaha iondoskon Ham sidea bani munsuhni, gabe tarbuang sidea hu tanoh na daoh atap na dohor, 36 Apabila mereka berdosa kepada-Mu–karena tidak ada manusia yang tidak berdosa–dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat,
37 anggo ipaulak sidea uhurni dompak bagas i tanoh habuangan ni sidea ai, anjaha ipaubah sidea uhur ni sidea, anjaha martonggo sidea Bamu i tanoh habuangan ni sidea anjaha nini, ?Domma mardousa hanami, domma ihorjahon hanami hajahaton, anjaha domma manggeori hanami,? 37 dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik, dan memohon kepada-Mu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata: Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik,
38 anggo mulak sidea hu Bamu humbani gok ni pingkiran ni sidea pakon humbani gok ni uhur ni sidea i tanoh habuangan ni sidea, anjaha martonggo sidea dompak tanoh ni sidea, na dob binere-Mu hubani ompung ni sidea pakon dompak huta na dob pinilih-Mu pakon dompak rumah na dob hupauli bani goran-Mu, 38 apabila mereka berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
39 sai tangihon Ham ma hun nagori atas, ianan-Mu marparatas, tonggo pakon pangindoan ni sidea, anjaha patotap Ham ma uhum bani sidea, anjaha marpangulaki ma uhur-Mu bani dousa ni sidea ai, na hinorjahon ni bangsa-Mu dompak Ham. 39 maka Engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu.
40 Ai pe, Ham Naibatangku, sai kawah ma panonggor-Mu, anjaha tangi ma pinggol-Mu mambalosi tonggo bani ianan on. 40 Sebab itu, ya Allahku, kiranya mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini.
41 Ai pe, Ham Naibata Jahowa, sai jongjong ma Ham marayak parsaranan-Mu on, Ham pakon poti ni hamuliaon-Mu. Sai bahen Ham ma malim-Mu, Ham Naibata Jahowa, marpakeian hatuahon, anjaha bahen Ham ma na niidopan-Mu marmalas ni uhur ibagas dear layak-Mu. 41 Dan sekarang, bangunlah ya TUHAN Allah, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu! Kiranya, ya TUHAN Allah, imam-imam-Mu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kaukasihi bersukacita karena kebaikan-Mu.
42 Ham Naibata Jahowa, ulang ma tulak Ham bohi ni na mininakan-Mu. Sai ingat Ham idop ni uhur-Mu, na binagahkon-Mu hubani si Daud jabolon-Mu.” 42 Ya TUHAN Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kauurapi, ingatlah akan segala kasih setia-Mu kepada Daud, hamba-Mu itu.”
<< 2 Tawarikh 5 2 Tawarikh 7 >>