2 Tawarikh 7

Partalar ni Hamuliaon ni Jahowa Api turun dari langit; nyanyian syukur
1 Jadi saloseihonsi si Salomo na martonggo ai, roh ma apuy hun nagori atas hu toruh, mamboiskon galangan situtungon pakon galangan sisayaton ai, anjaha igoki hamuliaon ni Jahowa ma rumah panumbahan ai, 1 Setelah Salomo mengakhiri doanya, apipun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi rumah itu.
2 pala seng tahan sagala malim ai masuk hu Rumah ni Jahowa, halani igoki hamuliaon ni Jahowa do rumah panumbahan ai. 2 Para imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN itu, karena kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN.
3 Jadi dob iidah ganup halak Israel roh apuy ai hu toruh, anjaha hamuliaon ni Jahowa sogop hu rumah panumbahan ai, manrogop ma sidea i dasor, martonggo anjaha mamuji-muji Jahowa, nini, “Pardear layak do Ia, anjaha ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhur-Ni.” 3 Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan TUHAN meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi TUHAN: “Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”
Korban pentahbisan dan perayaan
4 Dob ai igalangkon raja ai rap pakon ganup bangsa ai ma galangan sisayaton i lobei ni Jahowa. 4 Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN.
5 Igalangkon raja ai ma galangan dua puluh dua ribu lombu pakon saratus dua puluh ribu biribiri. Sonai ma pamongkot ni raja ai pakon ganup bangsa ai bani Rumah ni Naibata. 5 Sebagai korban sembelihan raja Salomo mempersembahkan dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah.
6 Jongjong bei ma malim ai marugas bani iananni; sonai homa halak Levi sijolom parugas musik ni Jahowa, na hinatahon ni raja Daud paulion, laho mambere puji-pujian bani Jahowa, marhitei doding “Ai ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhur-Ni ai.” Jadi malim, na i dipar ni sidea ai pe, manompul tarompit do, anjaha ganup bangsa ai jongjong bei. 6 Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan TUHAN, yakni alat-alat musik yang dibuat raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi TUHAN: “Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!” setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri.
7 Anjaha iuras si Salomo ma alaman parbagas ai, na i lobei ni Rumah ni Jahowa; ai ijai do igalangkon galangan situtungon ai pakon taboh-taboh ni galangan pardameian ai, halani lang siat galangan situtungon pakon galangan sipanganon ampa taboh-taboh ai bani anjapanjap tombaga, na binahen ni si Salomo. 7 Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah TUHAN, sebab di situlah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban.
8 Dob ai marpesta ma si Salomo ijai pitu ari dokahni rap pakon ganup halak Israel, sada tumpuan na bolon tumang; singgan dalan laho hu Hamat das ronsi Bah Masir, marrohan bei do. 8 Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir.
9 Anjaha bani ari paualuhkon marpartumpuan na majombut ma sidea, ai pitu ari do panggalangan bani anjapanjap ai, anjaha na marpesta ai pe pitu ari do. 9 Pada hari yang kedelapan mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama tujuh hari, dan perayaan Pondok Daun selama tujuh hari.
10 Paduapuluh-arihon bani bulan pitu, isuruh ma sidea mulak hu rumahni bei, marmalas ni uhur anjaha sonang, halani haganup na madear, na binahen ni Jahowa hubani ni Daud pakon hubani si Salomo ampa hubani halak Israel bangsa-Ni ai. 10 Pada hari yang kedua puluh tiga, bulan ketujuh, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan TUHAN kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umat-Nya.
Ipataridahkon Jahowa Diri-Ni Padua-halihon bani si Salomo Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya
11 Jadi siap ma ibahen si Salomo Rumah ni Jahowa pakon rumah ni raja ai; haganup na sinurahon ni si Salomo, sibahenonni bani Rumah ni Jahowa pakon bani rumahni sandiri, jadi do. 11 Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah TUHAN dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah TUHAN dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya.
12 Dob ai ipataridahkon Jahowa ma diri-Ni bornginni ai hubani si Salomo, nini ma hu bani, “Domma Hutangihon tonggomu, anjaha domma Hupilih ianan on Bangku bahen rumah panggalangan. 12 Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya: “Telah Kudengar doamu dan telah Kupilih tempat ini bagi-Ku sebagai rumah persembahan.
13 Anggo Hututup langit ai, gabe seng roh udan, barang Huparentahkon balang, laho mamboiskon tanoh in, barang Huhatahon roh sampar hu tongah-tongah ni bangsang-Ku, 13 Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku,
14 gabe ipaunduk bangsang-Ku, na targoran bani goran-Ku uhurni, anjaha martonggo sidea mangindahi bohing-Ku, anjaha mulak sidea humbani dalan ni sidea na bajan ai, jadi tangihonon-Ku ma ai hun nagori atas, sasapon-Ku ma dousa ni sidea ai, anjaha pamalumon-Ku ma tanoh ni sidea ai. 14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
15 Kawah ma matang-Ku, anjaha tangi ma pinggol-Hu hubani tonggo, na tinonggohon bani ianan on. 15 Sekarang mata-Ku terbuka dan telinga-Ku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
16 On pe domma Hupilih anjaha Hupapansing rumah on, ase ijai goran-Ku ronsi sadokah ni dokahni; matang-Ku pakon uhur-Hu pe sai ijai do bani sagala panorang. 16 Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang masa.
17 Tapi ho, anggo marparlahou ho i lobei-Hu, songon bapamu si Daud, anjaha ihorjahon ho haganup, romban hubani na Hutonahkon in bam, anjaha iramotkon ho aturan-Ku pakon uhum-Hu, 17 Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku,
18 jadi patotapon-Ku ma paratas ni harajaonmin, romban hubani na dob Huparbagah hubani bapamu si Daud, sanggah na Huhatahon, ?Seng anjai hurang bam sada dalahi panggomgomi bani Israel.? 18 maka Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah Kuikat dengan Daud, ayahmu, dengan berkata: Takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel.
19 Tapi anggo marbalik hanima anjaha itadingkon hanima aturan-Ku pakon tonah-Ku, na Hunahkon i lobeinima, gabe laho hanima mambalosi naibata na legan anjaha marsombah hujai, 19 Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya,
20 jadi siapkonon-Ku ma hanima hun tanoh-Ku, na Hubere in hu bennima, anjaha rumah on, na dob Hupapansing bani goran-Ku, padaohon-Ku ma in hun lobei ni bohing-Ku, anjaha bahenon-Ku ma in gabe umpama ampa sipahiri-hirion i tongah-tongah ni ganup bangsa. 20 maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku, akan Kubuang dari hadapan-Ku, dan akan Kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.
21 Anjaha ganup halak na manlaosi rumah na timbul on, longang ma anjaha sungkun-sungkun, ?Mase ma nani sonai ibahen Jahowa hu tanoh on pakon hu rumah on?? 21 Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini, akan tertegun dan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?
22 Jadi nini halak ma mambalosi, ?Halani na tinadingkon ni sidea do Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, na mangarahkon sidea luar hun tanoh Masir, anjaha marsijoloman sidea bani naibata na legan, marsombah anjaha mambalosi sidea hujai, halani ai do, ase iparoh Jahowa bani sidea haganup hamagouan on.?” 22 Maka orang akan berkata: Sebab mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka.”
<< 2 Tawarikh 6 2 Tawarikh 8 >>