2 Tawarikh 3

Ipajongjong si Salomo Rumah Panumbahan Salomo mendirikan Bait Suci
1Dob ai ipungkah si Salomo ma pajongjong Rumah ni Jahowa i Jerusalem, i atas dolog Moria; ijai do ipatalar Jahowa diri-Ni hubani si Daud, bapani ai, ai ma ianan, na tinotapkon ni si Daud hinan, bani pardogeian ni si Ornan, halak Jebusi ai. 1 Salomo mulai mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem di gunung Moria, di mana TUHAN menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.
2Ipungkah ma pajongjongkon ai bani bulan dua paompat-tahunkon, dob manrajai ia. 2 Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya.
3Anjaha on do onjolan na binahen ni si Salomo, laho paulihon Rumah ni Naibata: Ganjangni onom puluh asta, mangihutkon ukuran sisapari, anjaha bolagni dua puluh asta. 3 Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah: panjangnya enam puluh hasta, menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya dua puluh hasta.
4Tapi anggo surambih na i lobei ai, dua puluh asta do ganjangni mangihutkon bolag ni rumah panumbahan ai; gijangni dua puluh asta do. Ilampis do ai humbagas bani omas pitah. 4 Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya dua puluh hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya seratus dua puluh hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni.
5Kamar bolag ai pe ilampis do humbagas bani sampinur, dob ai ilampis ma ai use bani omas pitah; anjaha i atas ni ai iuhir ma palm pakon bunga na marrantei-rantei. 5 Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua; kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya.
6Ipanlongkothon do hu rumah ai batu na marharga bahen jagar-jagar. Ia omas ai, omas hun Parvaim do. 6 Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas Parwaim.
7Ilampis do rumah ai bani omas: Tiang-tiangni, molmolanni, dingdingni pakon labahni; anjaha iuhirhon do Herub bani dingdingni ai. 7 Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerub.
8Ipauli do kamar na pansing sahalian; ganjangni dua puluh asta mangihutkon bolag ni rumah panumbahan ai, anjaha bolagni pe dua puluh asta do; ilampis ma ai bani omas pitah, onom ratus talenta bueini. 8 Kemudian ia membuat ruang maha kudus; panjangnya dua puluh hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya dua puluh hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat enam ratus talenta;
9Borat ni pakuni lima puluh sekel omas. Ilampis do kamar pardatas ai bani omas. 9 berat paku-paku lima puluh syikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas.
10Ibahen do dua Herub na tinuang ibagas ianan na mapansing sahalian ai, anjaha ilampis do ai bani omas. 10 Ia membuat dua kerub berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas.
11Ia habong ni Herub na dua ai dua puluh asta do. Habongni na sada, lima asta ganjangni, dais bani dingding ni rumah ai, anjaha habongni na sada nari lima asta homa, dais hubani habong ni Herub na sada nari. 11 Sayap kerub-kerub itu seluruhnya dua puluh hasta panjangnya; sayap yang sebelah kerub yang satu lima hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain.
12Sonai homa do sada habong ni Herub na paduahon ai, lima asta ganjangni, anjaha dais do bani dingding ni rumah ai, anjaha habong ni na sada nari ai, lima asta ganjangni, dais bani habong ni Herub na legan ai. 12 Begitu pula sayap kerub yang lain itu lima hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama.
13Habong ni Herub na dua ai mangerbang do, dua puluh asta ganjangni. Jongjong do sidea bani naheini sandiri, anjaha bohi ni sidea mandompakkon rumah ai. 13 Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang dua puluh hasta, sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar.
14Ipauli do homa tirei sada humbani hiou saholat na mahonda, hiou saholat na gerger, hiou hasumba pakon hiou silopak na alus, anjaha isulam do hujai Herub. 14 Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya.
Benda-benda logam Bait Suci
15Ibahen ma homa i lobei ni rumah ai dua tiang, tolu puluh lima asta gijangni, anjaha uluni i atasni lima asta gijangni. 15 Di depan rumah itu dibuatnya dua tiang, yang tingginya tiga puluh lima hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi lima hasta.
16Ibahen ma homa rantei songon sinongkok, anjaha inahkon ma ai hu atas ni tiang ai; ipaturei ma saratus buah ni dalima, anjaha inahkon ma ai bani rantei-rantei ai. 16 Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya seratus buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu.
17Dob ai ipajongjong ma tiang ai i lobei ni rumah ai, sada hampit siamun, na sada nari hampit sambilou; na hampit siamun ai Jakin do ibahen goranni, anjaha na hampit sambilou ai Boas. 17 Tiang-tiang itu didirikannya di depan Bait Suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri; tiang kanan dinamainya Yakhin, dan tiang kiri Boas.
<< 2 Tawarikh 2 2 Tawarikh 4 >>