2 Tawarikh 27

Panrajaion ni si Jotam Raja Yotam
1 Marumur dua puluh lima tahun do si Jotam, sanggah na bangkit raja ia, anjaha sapuluh onom tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem; ia goran ni inangni, ai ma si Jerusa, boru ni si Sadok. 1 Yotam berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok.
2 Ihorjahon do rosuh ni Jahowa, songon haganup na binahen ni si Usia, bapani ai, tapi seng masuk anggo ia hubagas Rumah ni Jahowa. Tapi tong ope maruhur jahat anggo bangsa ai. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, hanya ia tidak memasuki Bait TUHAN. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak.
3 Ipauli do Horbangan Pardatas i Rumah ni Jahowa, anjaha buei do na pinaulini bani tembok Opel, 3 Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah TUHAN dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel.
4 Ipungkah do homa huta i atas dolog ni Juda, anjaha i harangan ipauli do benteng pakon menara. 4 Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan.
5 Marporang do ia dompak raja ni halak Ammon, anjaha italuhon do sidea, gabe manggalar sohei ma bani halak Ammon, bani na satahun ai saratus talenta pirak, saloksa kor gandum pakon saloksa kor andolei. Sonai do homa pambere ni halak Ammon bani tahun paduahon ampa patoluhon. 5 Ia berperang melawan raja bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga bani Amon membayar kepadanya seratus talenta perak, sepuluh ribu kor gandum dan sepuluh ribu kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga bani Amon membawa upeti itu kepadanya.
6 Jadi lambin markuasa ma si Jotam, ai dear do dalanni i lobei ni Jahowa, Naibatani. 6 Yotam menjadi kuat, karena ia mengarahkan hidupnya kepada TUHAN, Allahnya.
7 Barita na legan ai ope humbani si Jotam, pakon haganup parporanganni ampa pambahenanni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas Buku ni Raja-raja Israel ampa Juda. 7 Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda.
8 Marumur dua puluh lima tahun do ia, sanggah na bangkit raja, anjaha sapuluh onom tahun do ia manrajai i Jerusalem. 8 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
9 Dob ai modom ma si Jotam rap pakon ompungni, anjaha itanom sidea ma ia i huta ni si Daud. Jadi si Ahas, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 9 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 26 2 Tawarikh 28 >>