2 Tawarikh 19

Nabi Jehu Manolsoli Raja Josafat Pelihat Yehu menegor raja Yosafat
1Tapi anggo si Josafat, raja ni Juda, jorgit do das hu rumahni i Jerusalem. 1 Yosafat, raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem.
2Dob ai kaluar ma manjumpahkonsi Nabi Jehu, anak ni si Hanani, anjaha nini ma dompak Raja Josafat, “Ai bulih do ninuhurmu urupan halak parjahat barang haholongan halak na marsogam ni uhur bani Jahowa? Manggila tumang do Jahowa halani ai mangidah ham. 2 Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat: “Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci TUHAN? Karena hal itu TUHAN murka terhadap engkau.
3Tapi adong ope tene jumpah na madear bamu, ai isiaphon ham do sisombahon Ashera na i nagori on anjaha ipabulat ham do uhurmu mangindahi Naibata.” 3 Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun.”
Parpatorsa ni si Josafat bani Paruhuman Yosafat mengangkat hakim-hakim
4Marianan i Jerusalem do si Josafat. Dob ai iulaki ma use bingkat manorih bangsa ai hun Berseba das hu Dolog Efraim, anjaha iarahkon ma sidea mulak hubani Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 4 Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
5Dob ai ipabangkit ma panguhum i nagori ai, ibagas ganup huta ni Juda na pinatoguh, huta hu huta, 5 Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota.
6anjaha nini ma dompak panguhum ai, “Pangkei ma nasiam bani sibahenon nasiam, ai seng bani jolma nasiam manguhum, tapi bani Jahowa do; i lambung nasiam do Ia, sanggah na manguhum ai nasiam. 6 Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum.
7Ai pe, sai sogop ma bani nasiam biar mangidah Jahowa; jaga ma nasiam bani na binahen nasiam, ai seng masa uhum hagedukon bani Jahowa, Naibatanta, barang na martonggor jumbak, barang na manjalo sisip. 7 Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita.”
8Age i Jerusalem ipabangkit si Josafat do deba halak Levi pakon malim ampa kopala ni mar sasaompung i Israel, laho mandalankon panguhumion ni Jahowa ampa na mamutus pahara bani halak na marianan i Jerusalem.” 8 Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum TUHAN dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem.
9Iparentahkon do bani sidea, “Maningon sonai do bahenon nasiam ibagas biar mangidah Jahowa, ibagas habujuron ampa humbani bulat ni uhur. 9 Ia memerintahkan mereka: “Kamu harus bertindak dengan takut akan TUHAN, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian:
10Anggo tarboan hu lobei nasiam sada pahara humbani sanina nasiam, na marianan i huta ni sidea bei, ai ma pasal daroh na durus, titah barang tonah, aturan barang uhum, maningon ajaran nasiam do sidea, ase ulang marsalah sidea bani Jahowa, gabe sogop ringis-Ni hubani nasiam barang hubani sanina nasiam. 10 Dalam setiap perkara, yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap TUHAN, sehingga murka-Nya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah.
11Tonggor ma, Sintua ni malim Amarya do kopala nasiam bani ganup horja ni Jahowa; anjaha si Sebaya, anak ni si Ismael, kopala ni ginompar ni Juda bani ganup horja ni raja in, anjaha halak Levi gabe gamot-gamot i lobei nasiam. Ai pe, jimot ma nasiam marhorja, sai hasomanan ni Jahowa do halak sidear uhur.” 11 Dengan ini imam kepala Amarya diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan dan Zebaja bin Ismael, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas! Kiranya TUHAN menyertai orang yang tulus ikhlas.”
<< 2 Tawarikh 18 2 Tawarikh 20 >>