2 Tawarikh 15

Pambahenan ni si Asa dompak Parnaibataon na Legan Pembaharuan oleh Asa
1Dob ai sogop ma Tonduy ni Naibata hubani si Asarya, anak ni si Oded. 1 Azarya bin Oded dihinggapi Roh Allah.
2Jadi laho ma ia marayak si Asa anjaha nini ma hu bani, “Tangihon ma ahu, ham Asa pakon ganup Juda ampa Benyamin. Ihasomani Jahowa do nasiam, anggo marsijoloman nasiam hu Bani. Anggo ipindahi nasiam Ia, sai na jumpah nasiam do Ia; tapi anggo itadingkon nasiam Ia, sai tadingkonon-Ni do nasiam. 2 Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya: “Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin! TUHAN beserta dengan kamu bilamana kamu beserta dengan Dia. Bilamana kamu mencari-Nya, Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bilamana kamu meninggalkan-Nya, kamu akan ditinggalkan-Nya.
3Dokah do halak Israel seng marnaibata na sintong, anjaha seng marmalim sipangajari anjaha seng martitah. 3 Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari pada imam dan tanpa hukum.
4Tapi anggo tarsosak sidea, mulak do sidea hubani Jahowa, Naibata ni Israel, ipindahi sidea do Ia, anjaha jumpah sidea do Ia. 4 Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada TUHAN, Allah orang Israel. Mereka mencari-Nya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka.
5Bani panorang ai seng marhasonangan halak kaluar pakon masuk, ai masa do hageoron bolon i tongah-tongah ni ganup pangisi ni tanoh ai. 5 Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah.
6Marsidoraban do ijia bangsa dompak bangsa, anjaha huta dompak huta; ai isonggoti Naibata do sidea marhitei buei hasosakan. 6 Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan.
7Tapi anggo nasiam, tenger ma uhur nasiam anjaha ulang ma galek tangan nasiam, ai sai na dapotan upah do horja nasiam.” 7 Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”
8Jadi dob ibogei si Asa hata ai pakon panjahaion ai, na hinatahon ni Nabi Asarya, anak ni si Oded ai, gabe tenger ma uhurni, anjaha ipadaoh ma sagala gana-gana sihagigihononkon hun ganup tanoh Juda pakon Benyamin ampa humbani huta-huta, na tinaluhonni i Dolog Efraim, anjaha ipabayu do anjapanjap ni Jahowa, na i lobei ni surambih ni Rumah ni Jahowa. 8 Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah TUHAN yang ada di depan balai Bait Suci TUHAN.
9Dob ai ipatumpu ma ganup Juda pakon Benyamin sonai homa ganup halak Efraim, Manasse ampa Simeon, na manginsolat i tongah-tongah ni sidea; ai buei tumang do humbani halak Israel mandipar hu bani, dob iidah sidea, Jahowa Naibatani do mangkasomanisi. 9 Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa TUHAN, Allahnya, beserta dengan dia.
10Jadi martumpu ma sidea hu Jerusalem bani bulan tolu, pasapuluhlima-tahunkon dob manrajai si Asa. 10 Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun kelima belas dari pemerintahan Asa.
11Manggalang ma sidea bani na sadari ai hubani Jahowa humbani taban-taban na binoan ni sidea ai, pitu ratus lombu pakon pitu ribu biribiri. 11 Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada TUHAN tujuh ratus lembu sapi dan tujuh ribu kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang.
12Iparatah sidea ma padanni laho mangindahi Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, humbani gok ni uhurni pakon humbani gok ni tonduy ni sidea. 12 Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari TUHAN, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa.
13Anjaha barang ise na so mangindahi Jahowa, Naibata ni Israel, maningon marutang hosah do, dakdanak barang na magodang, dalahi barang naboru. 13 Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari TUHAN, Allah Israel, harus dihukum mati.
14Pala do marbulawan sidea hubani Jahowa marhasoman sora na gogoh, anjaha marhasoman olob-olob, tarompit pakon tanduk. 14 Mereka bersumpah setia kepada TUHAN dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala.
15Marmalas ni uhur do ganup Juda pasal bulawan ai; ai humbani gok ni uhur ni sidea do sidea marbulawan, anjaha humbani gok ni uhur ni sidea do ipindahi sidea Ia, gabe jumpah sidea ma Ia tongon, anjaha ibere Jahowa ma bani sidea hasonangan inggot. 15 Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari TUHAN. TUHAN berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
16Age si Maaka, inangni ai, ipaturun Raja Asa do humbani jabatan harajaon, halani na pinaulini ai sada gana-gana bani sisombahon Ashera. Dob ai ireongkon si Asa ma gana-gana ai, anjaha itutung i habuangan ni Bah Kidron. 16 Bahkan raja Asa memecat Maakha, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron.
17Tapi seng ipadaoh anggo panumbahan na i buntu-buntu humbani Israel; age pe tong do namin marsijoloman uhur ni si Asa bani Jahowa sadokah manggoluh ia. 17 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya.
18Iboan do homa hubagas Rumah ni Naibata sibere-bere na mapansing, na humbani bapani pakon sibere-bere na mapansingni sandiri, omas, pirak, pakon parugas marbagei-bagei. 18 Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain.
19Anjaha seng dong masa hamunsuhon das ronsi patolupuluhlima-tahunkon dob manrajai si Asa. 19 Tidak ada perang sampai pada tahun ketiga puluh lima pemerintahan Asa.
<< 2 Tawarikh 14 2 Tawarikh 16 >>