2 Tawarikh 14

Panrajaion ni si Asa
1 Dob ai modom ma si Abia rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i huta ni si Daud; jadi si Asa, anakni ai ma bangkit raja gantihni. 1 Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama sepuluh tahun.
Raja Asa — Kemenangan atas Zerah
2 Ihorjahon si Asa do na dear jaha na hinarosuhkon ni Jahowa, Naibatani ai. 2 Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata TUHAN, Allahnya.
3 Ipadaoh do anjapanjap panggalangan bani naibata na legan pakon panumbahan na bani buntu-buntu, ibolahi do gana-gana anjaha irobohi do tiang sisombahon. 3 Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala.
4 Iparentahkon ma halak Juda mangindahi Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, anjaha mangkorjahon titah-Ni pakon tonah-Ni. 4 Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari TUHAN, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah.
5 Ipadaoh do homa humbani ganup huta ni Juda sagala panumbahan na bani buntu-buntu pakon tiang sisombahon. Jadi sonang ma harajaon ai ibagas panrajaionni. 5 Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaanpun aman di bawah pemerintahannya.
6 Ipauli do huta na marbatar-batar i Juda, halani sonang do tanoh ai, anjaha seng masa hamunsuhon dompaksi bani tahun-tahun ai, ai itumpak Jahowa do ia marsonang-sonang. 6 Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda; TUHAN telah mengaruniakan keamanan kepadanya.
7 Ai nini raja ai do dompak halak Juda, “Pauli hita ma huta on anjaha patoguh hita tembokni inggot anjaha marmanara, marhorbangan pakon marpating-pating, ai hita ope simada tanoh on. Halani ipindahi hita do Jahowa, Naibatanta, gabe ipindahi do hita, gabe ibere do banta damei inggot.” Jadi ipungkah sidea ma, anjaha manjadi do. 7 Katanya kepada orang Yehuda: “Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari TUHAN Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru.” Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil.
8 Adong do bani si Asa bala tolu ratus ribu halak humbani Juda, na margantar-gantar ampa na martanja, pakon dua ratus ualuh puluh ribu halak humbani Benjamin, na margantar-gantar pakon siparpanah; ganupan ai halak siparmunsuh na borani do. 8 Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya tiga ratus ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya dua ratus delapan puluh ribu orang yang membawa perisai kecil, sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa.
9 Dob ai bingkat ma mandorab sidea si Sera, halak Etiopia ai, rap pakon balani sajuta halak pakon tolu ratus gareta porang, pala das ia hu Maresa. 9 Zerah, orang Etiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang dan tiga ratus kereta. Ia sampai ke Maresa.
10 Jadi bingkat ma si Asa manjumpahkonsi, anjaha ipaodor ma balani i pamah Sepata dohorhon Maresa. 10 Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa.
11 Dob ai dilo-dilo ma si Asa hubani Jahowa, Naibatani, nini ma, “Ham Jahowa, seng dong sobali Ham, na boi mangurupi halak na so margogoh marimbang halak na gogoh. Sai urupi Ham ma hanami, Ham Jahowa, Naibatanami; ai marpangunsandeian Bamu do hanami, anjaha mangunsagahkon goran-Mu do hanami bingkat mangimbang halak na mabuei on. Ham Jahowa, Ham do Naibatanami, ise pe lang jolma na margogoh mangimbang Ham.” 11 Kemudian Asa berseru kepada TUHAN, Allahnya: “Ya TUHAN, selain dari pada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya TUHAN, Allah kami, karena kepada-Mulah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya TUHAN, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau!”
12 Dob ai italuhon Jahowa ma halak Etiopia ai i lobei ni si Asa pakon Juda, gabe maporus ma halak Etiopia ai. 12 Dan TUHAN memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari,
13 Ipardakdak si Asa pakon bangsa hasomanni ai ma sidea das hu Gerar, anjaha sonai ma bueini halak Etiopia radag, gabe sada pe lang dong tading manggoluh; ai marosak do sidea i lobei ni Jahowa pakon i lobei ni balani ai. Buei tumang do taban-taban jumpah halak Juda. 13 lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan TUHAN dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar.
14 Italuhon sidea do homa ganup huta inggot ni Gerar, ai sogop do biar humbani Jahowa bani sidea. Irampas sidea do ganup huta; buei tumang do taban-taban ijai. 14 Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari TUHAN menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ.
15 Sonai homa lampolampo ni siparpinahan iparreong sidea do, gabe ibuat sidea ma buei tumang biribiri pakon unta; dob ai mulak ma sidea hu Jerusalem. 15 Tenda-tenda pemilik ternakpun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem.
<< 2 Tawarikh 13 2 Tawarikh 15 >>