2 Tawarikh 1

Galangan ampa Tonggo ni si Salomo Doa Salomo memohon hikmat
1Dob ai lambin totap ma si Salomo, anak ni si Daud, ibagas harajaon ai, ai Jahowa Naibatani do mangkasomanisi ampa na mambahensi timbul tumang. 1 Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja; TUHAN, Allahnya, menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya.
2Marsahap ma si Salomo hubani ganup Israel, hubani kopala ni sisaribu pakon sisaratus halak, hubani panguhum pakon hubani pambobai bani sab tanoh Israel, kopala ni mar sasaompung. 2 Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan seribu dan pasukan seratus, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak.
3Dob ai laho ma si Salomo ampa ganup tumpuan, na rap pakonsi ai, hu buntu-buntu na i Gibeon, ai ijai do lampolampo partumpuan ni Naibata, na pinauli ni si Musa, juakjuak ni Naibata i halimisan. 3 Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab di situlah Kemah Pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba TUHAN itu, di padang gurun.
4Tapi anggo poti parpadanan ni Naibata, domma iboan si Daud tangkog hun Kiryat-Jearim, hubani ianan na dob pinasirsir ni si Daud hujai, ai domma ipajongjong sada lampolampo bahen iananni i Jerusalem. 4 –Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat-Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, –sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem.
5Sonai homa anjapanjap tombaga na pinauli ni si Bezalel, anak ni si Uri, anak ni si Hur, ijai do i lobei ni lampolampo ni Jahowa. Isungkun si Salomo ampa tumpuan ai ma Jahowa. 5 Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan Kemah Suci TUHAN. Maka ke sanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk TUHAN.
6Jadi manggalang ma si Salomo ijai i lobei ni Jahowa i atas ni anjapanjap tombaga na i lobei ni lampolampo partumpuan ai; igalangkon ma i atasni saribu galangan situtungon. 6 Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan TUHAN di atas mezbah tembaga yang di depan Kemah Pertemuan itu; ia mempersembahkan seribu korban bakaran di atasnya.
7Bornginni ai talar ma Naibata bani si Salomo, anjaha nini ma dompaksi, “Pangindo ma barang aha sibereon-Ku bam.” 7 Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya: “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu.”
8Nini si Salomo ma dompak Naibata, “Domma ibahen Ham idop ni uhur banggal hubani bapa, si Daud, anjaha domma ipabangkit Ham ahu gabe raja gantihni. 8 Berkatalah Salomo kepada Allah: “Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia.
9On pe, Ham Naibata Jahowa, sai pasaud Ham ma bagah-bagah-Mu na bani bapa, si Daud, ai domma pala ipabangkit Ham ahu gabe raja, manggomgom sada bangsa, na songon orbuk ni tanoh bueini. 9 Maka sekarang, ya TUHAN Allah, tunjukkanlah keteguhan janji-Mu kepada Daud, ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah.
10Halani ai, bere Ham ma bangku hapentaran ampa parbinotohan, naha marparlahou i lobei ni bangsa on; ai ise ma na boi manguhum bangsa-Mu, na sain banggalni?” 10 Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?”
11Nini Naibata ma mambalosi si Salomo, “Halani sonin pangindoan ni uhurmu, anjaha seng ipangindo uhurmu habayakon, arta, hamuliaon, barang hosah ni munsuhmu, seng homa ganjang ni umur ipindo ho, tapi hapentaran ampa parbinotohan do ipindo ho, ase ibotoh ho manguhum bangsang-Kin, songon na dob Hupabangkit ho manrajai ai, 11 Berfirmanlah Allah kepada Salomo: “Oleh karena itu yang kauingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umat-Ku yang atasnya Aku telah merajakan engkau,
12halani ai layak-layakkonon-Ku ma bam hapentaran ampa parbinotohan. Ambah ni ai bereon-Ku do hubam habayakon, arta ampa hamuliaon; lang adong na sonai ai bani raja-raja na parlobei humbam, anjaha ise pe lang raja, na roh hun pudimu, dong na sonai ai bani.” 12 maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu; selain itu Aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau.”
Habayakon ni si Salomo
13Dob ai mulak ma si Salomo hun buntu-buntu na i Gibeon, hun lobei ni lampolampo partumpuan na i Gibeon hu Jerusalem, anjaha irajai ma halak Israel. 13 Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan Kemah Pertemuan, ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel.
Harta kekayaan Salomo
14Ipatumpu si Salomo ma gareta ampa halak siajak huda; dong ma bani saribu ompat ratus gareta ampa sapuluh dua ribu halak siajak huda. Inahkon ma ai hubagas huta ianan ni gareta ampa i Jerusalem i lambung ni raja ai. 14 Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem.
15Dob ai ipabuei raja ai pirak ampa omas i Jerusalem, songon batu bueini, sonai homa hayu ares songon jambu na dong tubuh i tanoh bornoh bueini. 15 Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah Bukit.
16Ia harorohan ni huda na bani si Salomo, ai ma hun Masir ampa hun Koa do, partiga-tiga ni raja ai do mangalop ai hun Koa, surduk borot mangihutkon harga na i tiga. 16 Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe; saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
17Marharga onom ratus sekel pirak do iparoh sidea sada gareta hun Masir, anjaha saratus lima puluh sekel do harga ni sada huda; lanjar sidea do na padalankon ai hubani raja-raja ni halak Het pakon halak Aram. 17 Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai enam ratus syikal perak, dan seekor kuda sampai seratus lima puluh syikal; dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram.
<< 1 Tawarikh 29 2 Tawarikh 2 >>