1 Tawarikh 22

22:1 Dob ai nini si Daud ma: Maningon ijon do hajongjongan ni rumah ni Naibata Jahowa ampa anjap-anjap bahen panggalangan ni galangan situtungon bani Israel. (bd. 21:26, 28; 5 Mus. 12:5; 2 Sam. 24:24, 25; 2 Kron. 3:1.) 22:1 Lalu berkatalah Daud: “Di sinilah rumah TUHAN, Allah kita, dan di sinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel.”
22:2 Dob ai ihatahon si Daud ma use martumpu ganup halak panginsolat na i tanoh Israel, anjaha idilo ma sibarbar batu na mambarbar batu, laho pajongjongkon rumah ni Naibata. (Jos. 9:27; 16:10; 2 Kron. 2:16, 17; 8:7-10.) 22:2 Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah.
22:3 Iparsirsir si Daud do homa buei tumang bosi bahen paku ni labah horbangan pakon bahen panghapit, sonai homa tombaga buei tumang, pala seng tartimbang boratni; (2 Kron. 34:11.) 22:3 Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya,
22:4 sonai homa hayu ares, seng tarbilangi bueini, ai buei tumang do hayu ares iboan halak Sidon pakon Tirus hubani si Daud. (1 Raj. 5:15-32; Esr. 3:7.) 22:4 dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud.
22:5 Ai nini uhur ni si Daud do: Ia anakku si Salomo poso anjaha seng marpangalaman ope, tapi anggo rumah sipaulion ai bani Jahowa maningon banggal tumang do, gabe hatimbulon ampa hamuliaon i sab tanoh on; halani ai maningon bahenon tagang-tagang hinan hujai. Jadi buei tumang do na itagang si Daud sanggah lape matei ia. (bd. 29:1; 2 Mus. 33:11; 1 Raj. 3:7; 2 Kron. 13:7.) 22:5 Karena pikir Daud: “Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi TUHAN haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri; sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya!” Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati.
22:6 Dob ai idilo ma si Salomo anakni ai, anjaha iparentahkon ma bani pajongjongkon sada rumah bani Jahowa, Naibata ni Israel. 22:6 Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi TUHAN, Allah Israel,
22:7 Nini si Daud ma dompak si Salomo: Alo anakku, iparsinta uhurhu do namin sihol pajongjongkon sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibatangku. (bd. 17:1-14; 28:2-7.) 22:7 kata Daud kepada Salomo: “Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama TUHAN, Allahku,
22:8 Tapi roh ma hata ni Jahowa mangkatahon hubangku: Domma buei daroh iduruskon ho, anjaha idalankon ho do parporangan banggal; halani ai seng bulih ho pajongjongkon sada rumah bani goranku, ai domma buei daroh iduruskon ho hu tanoh i lobeihu. (bd. 28:3; 1 Raj. 5:17.) 22:8 tetapi firman TUHAN datang kepadaku, demikian: Telah kautumpahkan sangat banyak darah dan telah kaulakukan peperangan yang besar; engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, sebab sudah banyak darah kautumpahkan ke tanah di hadapan-Ku.
22:9 Tonggor ma, tubuh do bam sada anak, sada halak pardamei do ia. Maningon mardamei do ia bahenonku dompak haganup munsuhni inggot; maningon si Salomo do goranni bahenon, ai hadameian pakon hasonangan do bereonku bani Israel, sadokah goluhni. (2 Sam. 12:24; 1 Raj. 5:4, 5.) 22:9 Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo; sejahtera dan sentosa akan Kuberikan atas Israel pada zamannya.
22:10 Maningon ia do pajongjong sada rumah bani goranku. Ia do gabe anak bangku, anjaha Ahu gabe Bapa bani, anjaha pajonamonku do paratas ni harajaonni i Israel ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 17:12, 13.) 22:10 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan dialah yang akan menjadi anak-Ku dan Aku akan menjadi Bapanya; Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya.
22:11 On pe, anakku, sai hasomanan ni Jahowa do ho, ase saud jongjong rumah ni Jahowa Naibatamu bahenonmu, songon na dob pinarbagahni hinan pasal ho. (ay. 13:16, 18; Jos. 1:8.) 22:11 Maka sekarang, hai anakku, TUHAN kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah TUHAN, Allahmu, seperti yang difirmankan-Nya mengenai engkau.
22:12 Anjaha sai ibere Jahowa ma bam hapentaran pakon hauhuron, ase anggo ipabangkit ma ho manggomgom Israel, ase boi idalankon ho titah ni Jahowa, Naibata. (2 Sam. 7:11; 1 Raj. 3:5-14; 2 Kron. 2:11; 2 Tim. 2:7.) 22:12 Hanya, TUHAN kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat TUHAN, Allahmu.
22:13 Tongon, sai mardohar do ho, anggo ihaporluhon uhurmu mangkorjahon titah pakon uhum, na tinonahkon ni Jahowa marhitei si Musa hubani halak Israel. Tenger ma uhurmu anjaha marsijoloman, ulang mabiar anjaha gobir! (5 Mus. 4:1; 5:1; 7:4; 11; 11:32; 31:6, 8; Jos. 1:7; 1 Raj. 2:2, 3.) 22:13 Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan TUHAN kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati.
22:14 Tonggor ma, age ibagas hasunsahan ahu nasain dokah, domma hupasirsir hinan bani rumah ni Jahowa saratus ribu talenta omas pakon sajuta talenta pirak, anjaha tombaga pakon bosi seng tarbilangi halani bueini; parhayu pakon batu pe domma hupasirsir. Maningon tambahanmu ope ai. (bd. 39:2; 1 Mus. 31:42; Ps. 132:1-5.) 22:14 Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah TUHAN itu seratus ribu talenta emas dan sejuta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang; juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi.
22:15 Ambahni ai maningon buei do siparhorja porlu bam: Sibarbar batu, tukang batu, tukang hayu, pakon buei tumang halak na pandei pasal horja na marbagei-bagei ai, (2 Mus. 31:2-6; 2 Kron. 2:6-9.) 22:15 Lagipula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan
22:16 ai ma mangkorjahon omas, pirak, tombaga pakon bosi, seng tarbilangi bueini. Marugas ma ho, anjaha horjahon ma. Sai hasomanan ni Jahowa do ho! (Esr. 10:4.) 22:16 emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja! TUHAN kiranya menyertai engkau!”
22:17 Iparentahkon si Daud do homa ganup kopala ni halak Israel, laho mangurupi si Salomo anakni ai, nini do: 22:17 Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya, katanya:
22:18 Ai lang Jahowa Naibatanasiam do mangkasomani nasiam? Ai lang Ia mambahen mardamei nasiam inggot? Ai iondoskon do pangisi ni tanoh on hubagas tanganku; anjaha domma tunduk tanoh in ilobei ni Jahowa pakon ilobei ni bangsani. (ay. 9: bd. 23:25; Jos. 18:1; 21:44.) 22:18 “Bukankah TUHAN, Allahmu, menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan TUHAN dan kepada umat-Nya.
22:19 Halani ai pasirsir nasiam ma pingkirannasiam pakon uhurnasiam mangindahi Jahowa, Naibatanasiam! Marugas ma nasiam, pauli nasiam ma ianan na mapansing ni Jahowa, Naibata, ase boi boanon poti parpadanan ni Jahowa, pakon parugas na mapansing ni Naibata hu rumah sipaulion bani goran ni Jahowa. (bd. 15:1; 2 Kron. 5:2; 17:4; Neh. 10:39.) 22:19 Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari TUHAN, Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus TUHAN, Allah, supaya tabut perjanjian TUHAN dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama TUHAN.”
<< 1 Tawarikh 21 1 Tawarikh 23 >>