1 Tawarikh 20

20:1 Dob salpu satahun, sanggah panorang ni raja-raja bingkat marmunsuh, ibobahon si Joab ma bala ai, anjaha isiapkon ma tanoh ni halak Ammon; dob ai roh ma ia mangkubu huta Rabba, tapi tading i Jerusalem do anggo si Daud. Jadi italuhon si Joab ma huta ai anjaha iboiskon. 20:1 Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya.
20:2 Ibuat si Daud ma sortali ni raja ai humbani uluni; satalenta omas do boratni, anjaha adong do sada mata intan ijai; inahkon ma ai bani ulu ni si Daud, anjaha buei tumang do taban-taban iboan hun huta ai. 20:2 Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu.
20:3 Anjaha halak pangisi ni huta ai, iboan do, anjaha ibahen ma horjani sidea manjolom gargaji, gaer-gaer bosi pakon hapak; anjaha sonai do homa ibahen si Daud hubani ganup huta ni halak Ammon. Dob ai mulak ma si Daud rap pakon ganup bala ai hu Jerusalem. 20:3 Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem.
20:4 Dob salpu ai tubuh ma use parporangan i Geser dompak halak Palistim; ibunuh si Sibekkai, halak Husati ai do ijia si Sipai, ai ma sada humbani raksasa ai, gabe tunduk ma halak Palistim ai. (bd. 11:29; 27:11.) 20:4 Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer; pada waktu itu Sibkhai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan.
20:5 Dob ai tubuh ma use parporangan dompak halak Palistim, gabe ibunuh si Elhanan, anak ni si Jair ma si Lakmi, sanina ni si Goliat, halak Gat ai; ia suhul ni tanjani ansa basikah do. (Jos. 11:22; 1 Sam. 17:4.) 20:5 Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
20:6 Tubuh use ma parporangan i Gat; adong do ijai sada raksasa, onom bei do jari-jari ni tanganni pakon naheini, gabe dua puluh ompat ma ganup; ia pe ginompar ni raksasa do. 20:6 Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat; dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam: dua puluh empat seluruhnya; juga orang ini termasuk keturunan raksasa.
20:7 Jadi sanggah na iapasini ai halak Israel, gabe ibunuh si Jonatan, anak ni si Simea, abang ni si Daud ma ia. (bd. 2:13; 1 Sam. 17:10.) 20:7 Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya.
20:8 Ganupan sidea ai ginompar ni raksasa do i Gat; jadi matei ma sidea ibunuh si Daud pakon juak-juakni ai. 20:8 Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat; mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya.
1 Tawarikh 19 >> 1 Tawarikh 21 >>