Yohanes 2

2:1 Anjaha bani ari patoluhon adong ma na marunjuk i huta Kana, na i nagori Galilea, anjaha ijai do inang ni Jesus. 2:1 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ;
2:2 Jesus pe ampa susianni ai iontang do bani pesta ai. 2:2 Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu.
2:3 Jadi dob hurangan anggur sidea, ihatahon inang ni Jesus ma hubani: Seng dong be anggur ni sidea! 2:3 Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: “Mereka kehabisan anggur.”
2:4 Jadi nini Jesus ma hubani: Aha urusanmu bangku, inang? Seng roh ope panorangku. (bd. 19:26; Mat. 12:48.) 2:4 Kata Yesus kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.”
2:5 Nini inangni ai ma hubani siparugas ai: Barang aha ihatahon bani nasiam, bahen nasiam ma! 2:5 Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!”
2:6 Mangihutkon adat parburihon ni halak Jahudi, adong do ijai onom gusi siat dua ronsi tolu bat (sada bat ai ma *_ 40 liter). (Mrk. 7:3, 4.) 2:6 Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung.
2:7 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Goki nasiam ma gusi in bani bah! Jadi gok tumang ma ibahen sidea. 2:7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: “Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.” Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
2:8 Dob ai nini ma hubani sidea: Tahui nasiam ma hunjin, anjaha boan nasiam ma hubani kopala ni pesta on! Jadi iboan sidea ma. 2:8 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” Lalu mereka pun membawanya.
2:9 Dob idai kopala ni pesta ai bah na dob salih gabe anggur ai, seng ibotoh hunja harohanni ai, pitah siparugas na manahui ai do hansa mambotoh ai, idilo ma siparunjuk ai, 2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu — dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya — ia memanggil mempelai laki-laki,
2:10 anjaha nini ma hubani: Haganup halak mambere parlobei anggur sidearan, dob bosur pe, ase ibere tar na hurang daini. Tapi anggo ham, isimpan ham do anggur sidearan ronsi sonari. 2:10 dan berkata kepadanya: “Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.”
2:11 Ase ai ma tanda na parlobei, na binahen ni Jesus i huta Kana, na i Galilea, laho patalar hasangaponni, gabe porsaya ma susianni Bani. (bd. 1:14.) 2:11 Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.
2:12 Dob salpu ai, tuad ma Ia hu Kapernaum rap pakon inangni, ampa saninani ampa susianni, anjaha ijai ma sidea tar hundokah. (bd. 7:3.) 2:12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum, bersama-sama dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan murid-murid-Nya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja.
2:13 Halani domma dohor pesta Paska ni Jahudi, jadi tangkog ma Jesus hu huta Jerusalem. 2:13 Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
2:14 Jadi jumpahsi ma hundul i rumah panumbahan ai partiga-tiga lombu, biri-biri pakon asas ampa situkari duit. 2:14 Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.
2:15 Jadi ipauli Jesus ma tali bahen lonsing-lonsing, anjaha iusir ma sidea haganup hun rumah panumbahan ai rap pakon biri-biri ampa lombu; isampakkon ma duit ni sipanukari ai, anjaha ipantunggalingkon ma meja ni sidea. 2:15 Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya.
2:16 Dob ai nini ma hubani partiga-tiga asas ai: Boan nasiam ma in hunjon! Ulang bahen nasiam rumah ni Bapa gabe rumah partiga-tigaan! 2:16 Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata: “Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan.”
2:17 Jadi idingat susianni ma hata na tarsurat in: Ringis mangkopkop rumahmu do mangankon ahu. 2:17 Maka teringatlah murid-murid-Nya, bahwa ada tertulis: “Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku.”
2:18 Dob ai nini Jahudi ma mambalosisi: Aha ma tanda patuduhonmu bannami, paboa na boi sonin bahenonmu? (Mat. 21:23.) 2:18 Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya: “Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?”
2:19 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Parseda nasiam ma rumah panumbahan on, dob ai pajongjongonku ma in ibagas tolu ari. 2:19 Jawab Yesus kepada mereka: “Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali.”
2:20 Dob ai nini Jahudi ma: Ompat puluh onom tahun do dokahni ipauli rumah panumbahan on, ia Ham, ibagas tolu ari nimu pajongjongonmu in? 2:20 Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: “Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?”
2:21 Tapi angkulani ai do rumah panumbahan, na hinatahoni ai ijai. (1 Kor. 6:19.) 2:21 Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri.
2:22 Ase, dob puho Ia humbani na matei idingat susianni ai ma hata ondi, gabe porsaya ma sidea bani hata ni surat in ampa bani hata na hinatahon ni Jesus. 2:22 Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan mereka pun percayalah akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
2:23 Anjaha sanggah i huta Jerusalem Ia, bani pesta Paska ai, buei do na gabe porsaya bani goranni, dob iidah sidea tanda na binahenni ai. 2:23 Dan sementara Ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya.
2:24 Tapi seng ihaporsayai Jesus sidea, halani itanda do sidea haganup. 2:24 Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua,
2:25 Anjaha seng porlu Bani hasaksian ni atap ise pe pasal jolma in, ai ibotoh do na ibagas uhur ni jolma in. (Mrk. 2:8.) 2:25 dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
<< Yohanes 1 Yohanes 3 >>