Wahyu 8

8:1 Sanggah ibuha lak na papituhon ai, sip ma haganup i nagori atas tar satongah jam dokahni. (bd. 5:1; Sak. 2:17.) 8:1 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya.
8:2 Jadi huidah ma malekat na pitu ai, na jongjong ilobei ni Naibata, anjaha i bere ma bani sidea pitu tarompit. (Mat. 24:31.) 8:2 Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.
8:3 Dob ai roh ma sada malekat na legan jongjong hu lambung ni anjap-anjap panggalangan ai, manjolom sada pardahupaan omas. Ibere ma bani buei dahupa, ase igalangkon ai mangurupi tonggo ni halak na pansing bani anjap-anjap omas ai ilobei ni paratas ai. (bd. 5:8; 2 Mus. 30:6.) 8:3 Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu.
8:4 Gabe naik ma timus ni dahupa ai mangurupi tonggo ni halak na pansing, humbani tangan ni malekat ai hulobei ni Naibata. (Ps. 141:2.) 8:4 Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
8:5 Dob ai ibuat malekat ai ma pardahupaan ai anjaha igoki ma ai bani apuy na humbani anjap-anjap ai, anjaha igijigkon ma ai hu tanoh; jadi masa ma longgur, sora, hilap pakon lalou. (bd. 11:19; 3 Mus. 16:2; Hes. 10:2, 3.) 8:5 Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.
8:6 Jadi marugas ma sipitu malekat ai, na manjolom tarompit na pitu ai, laho manompul ai. 8:6 Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala.
8:7 Gabe isompul malekat na parlobei ai ma tarompitni, jadi masa ma sira-sira pakon apuy marsaor daroh; iuseihon ma ai hu tanoh, gabe mosog ma sapartolu ni tanoh pakon sapartolu ni hayu, anjaha mosog ma homa haganup poyon-poyon na maratah. (2 Mus. 9:24; Jes. 28:2.) 8:7 Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.
8:8 Dob ai isompul malekat na paduahon ai ma tarompitni, gabe adong ma songon dolog na banggal anjaha na gara igijigkon hu laut; gabe daroh ma sapartolu ni laut in, (2 Mus. 7:20; Jer. 51:25.) 8:8 Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,
8:9 lanjar matei ma sapartolu ni na tinompa na manggoluh i laut, anjaha maseda sapartolu ni sagala kapal. 8:9 dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.
8:10 Dob ai isompul malekat na patoluhon ai ma tarompitni, gabe madabuh ma hun langit sada bintang na banggal, na gara songon suluh, lanjar idabuhi ma sapartolu ni bah mardalan pakon bah tubuh. (Jes. 14:12; Dan. 8:10.) 8:10 Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
8:11 Ia goran ni bintang ai Apsintos (hapaeton) d0; gabe paet ma sapartolu ni bah in, lanjar matei ma buei jolma ibahen bah na gabe mapaet ai. (Jer. 9:14.) 8:11 Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.
8:12 Dob ai isompul malekat na paompathon ai ma tarompitni, gabe hona bogbog ma sapartolu ni mata ni ari pakon sapartolu ni bulan ampa sapartolu ni bintang, gabe golap ma sapartoluni bei, gabe seng marsinondang be sapartolu ni arian, sonai age borgin. (bd. 6:12; 2 Mus. 10:21.) 8:12 Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.
8:13 Dob ai mangkawah ma ahu, gabe hubogei ma sada manuk-manuk nanggordaha habang itongah langit, na marsora na ma-ling mangkatahon: Bursik, bursik, bursik ma sagala na mangianhon tanoh in, pangkorhon ni sora na tading ai ope, ai ma tarompit ni malekat na tolu nari, na sihol manompul tarompit ope. (bd. 9:12; 11:14; 12:12; 14:6.) 8:13 Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: “Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya.”
<< Wahyu 7 Wahyu 9 >>