Wahyu 4

4:1 Dob salpu ai, mangkawah ma ahu, jadi tonggor ma, tarbuka ma sada labah i nagori atas. Anjaha sora na hubogei bani mulani ai, na marsora songon sora ni tarompit hubangku, nini ma: Naik ma ho hujon, ase hupatuduhkon bam na maningon laho masa, dob salpu on. (bd. 1:10; 22:6.) 4:1 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya: Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.
4:2 Jadi mintor ibagas Tonduy ma ahu, anjaha tonggor ma, adong do sada paratas i nagori atas, anjaha adong do na hundul bani paratas ai. (Jes. 6:1; Hes. 1:26; 10:1.) 4:2 Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.
4:3 Ia rupa ni na hundul ai songon intan jaspis pakon sardis do. Dong do sada halibitongan manliotisi paratas ai songon intan samarah rupani. (Hes. 1:26-28.) 4:3 Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya.
4:4 Inggot paratas ai adong do dua puluh ompat hotak, hundulan ni dua puluh ompat sintua, na marhiou silopak anjaha marsortali omas bani ulu ni sidea. (bd. 3:4; 5:6; Jes. 24:23.) 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.
4:5 Anjaha luar do humbani paratas ai hilap ampa sora pakon longgur. Gara do pitu suluh ilobei ni paratas ai, ai ma na pitu Tonduy ni Naibata. (bd. 8:5; 11:19; 2 Mus. 19:16; Sak. 4:2.) 4:5 Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah ketujuh Roh Allah.
4:6 Ilobei ni paratas ai adong ma songon laut kasa usih songon Kristal. Itongah-tongah ni paratas ai pakon inggotni ai, adong do ompat pargoluh, parmata na buei i lobei ampa i pudi. (Hes. 1:5, 22.) 4:6 Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang.
4:7 Pargoluh na parlobei ai usih do songon singa, pargoluh na paduahon songon lombu jonggi, pargoluh na patoluhon marbohi songon jolma, anjaha na paompathon usih songon manuk-manuk nanggordaha na habang. (Hes. 1:10; 10:4.) 4:7 Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.
4:8 Ganup pargoluh na ompat ai marhabong do onom bei; marmata na buei inggot ampa i bagas. Seng marsaran sidea arian borngin manghatahon: Na pansing, na pansing, na pansing do Tuhan Naibata, Sigomgom haganupan, na dob dong hinan, na dong nuan pakon na laho roh. (Jes. 6:2, 3; Hes. 1:18.) 4:8 Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.”
4:9 Siap hali, sanggah ibere pargoluh ai hasangapon pakon hamuliaon pakon tarima kasih bani na hundul iatas paratas ai, na manggoluh ronsi sadokah ni dokahni, 4:9 Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya,
4:10 manrogop ma na dua puluh ompat sintua ai ilobei ni na hundul bani paratas ai, isombah ma Ia na manggoluh sadokah ni dokahni, itibalhon ma sortali ni sidea hulobei ni paratas ai, anjaha ihatahon ma: (bd. 5:14.) 4:10 maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata:
4:11 Ham Tuhan Naibatanami, na talup do ham manjalo hasangapon, hamuliaon pakon hagogohon, ai Ham do na manompa sagala na dong; humbani rosuhmu do ase manjadi in haganup anjaha tartompa. 4:11 “Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.”
<< Wahyu 3 Wahyu 5 >>