Wahyu 3

3:1 Suratkon ma bani malekat ni kuria Sardes: On do hata ni Partonduy na pitu na humbani Naibata pakon Parbintang na pitu in: Hubotoh do sagala horjamu, na targoran do ham manggoluh, hape na matei do ham. (bd. 1:4, 16; 5:6.) 3:1 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis: Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh Roh Allah dan ketujuh bintang itu: Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati!
3:2 Puho ma ham, anjaha pargogohi ham ma hasomanmu na tading in, na laho matei in; ai seng dong jumpah Ahu horjamu na gokan dear ilobei ni Naibatangku. (Hes. 34:4; Ep. 5:14.) 3:2 Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku.
3:3 Halani ai ingat ma aha na jinalomu anjaha aha na binogeimu, ramothon ham ma ai, anjaha paubah uhurmu. Anggo lang ham puho, roh ma Ahu songon panangko, anjaha seng botohonmu panorangni, sadihari parrohku bamu. (Mat. 24:42; 1 Tes. 5:2.) 3:3 Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu.
3:4 Tapi dong do piga-piga halak bani nasiam i Sardes, na so pabutakkon pakeianni; sidea ma na sihol mardalan rapkon Ahu marpakeian putih, ai sidea do na talup. (Jud. 23.) 3:4 Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.
3:5 Bani na monang in do hiohononkon pakeian putih, anjaha seng sasaponku goranni humbani buku hagoluhan in. Saksihononku do goranni ilobei ni Naibata ampa ilobei ni malekatni. (2 Mus. 32:32; Ps. 69:69; Mat. 10:32.) 3:5 Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.
3:6 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in. 3:6 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”
3:7 Surathon ma bani malekat ni kuria Piladelpia: On do hata ni Na pansing anjaha Na sintong in, na manjolom anakkunsi ni si Daud, na mangungkab, anjaha seng dong na boi manutup, na manutup, anjaha seng dong na boi mangungkab. (Jes. 22:22.) 3:7 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
3:8 Hubotoh do sagala horjamu. Tonggor ma, domma huungkab i lobeimu labah, na so boi tutupon ni barang ise pe. Ai age pe otik gogohmu, idalankon ham do Hatangku, anjaha seng iparnalang ham Goranku. (1 Kor. 16:8.) 3:8 Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku.
3:9 Tonggor ma, huboan ma halak humbani tumpuan ni setan, na manghatahon Jahudi sidea, hape seng tongon parladung do sidea. Tonggor ma, parohonku do sidea marsombah bani jampal ni naheimu, ase ibotoh sidea, paboa na holong do uhurhu bamu. (Jes. 49:23; 60:14.) 3:9 Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan Kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku, bahwa Aku mengasihi engkau.
3:10 Halani iramotkon ham do hata hasabaron na humbangku, Ahu pe ramothononku ma ham bani ari parlajouan, na sihol roh hu sab dunia on, laho manlajou sagala na mangiankon tanoh on. (bd. 13:10; Heb. 10:36.) 3:10 Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
3:11 Barah ma Ahu roh! Jolom ham ma na dong bamu, ulang dong na mambuat sortalimu!(bd. 2:10, 25.) 3:11 Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
3:12 Na monang in do bahenonku gabe basikah ibagas rumah ni Naibatangku, seng anjai mandarat be ia hunjai; anjaha surathononku ma Goran ni Naibatangku bani pakon Goran ni huta ni Naibatangku, ai ma Jerusalem na baru, na susur hun nagori atas humbani Naibatangku, sonai homa Goranku na bayu in. (bd. 14:1; 21:2; 22:4; Jes. 62:2.) 3:12 Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru.
3:13 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in! 3:13 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”
3:14 Surathon ma bani malekat ni kuria Laodikea: On do hata ni si Amen, Saksi na bujur anjaha na bonar, mula ni panompaon ni Naibata. (bd. 19:11; Joh. 1:3; Kol. 1:16, 17.) 3:14 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah:
3:15 Hubotoh do sagala horjamu: Seng sai ngilu, seng sai milas ham. Ambit ngilu ma namin atap milas! (bd. 2:2.) 3:15 Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas!
3:16 Tapi, halani danggol-danggol sisilon ham, seng ngilu seng milas, utahhononku ma ham humbani pamanganku. 3:16 Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.
3:17 Ihatahon ham: Na bayak do ahu anjaha marnah na dong, seng hurangan ahu. Seng ibotoh ham, na madoyuk do ham hape anjaha na masombuh, na musil, na mapitung anjaha na talanjang. (1 Kor. 3:18; 4:8.) 3:17 Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang,
3:18 Hupodahi ma ham mamboli omas humbangku, na dob pinapitah bani apuy, ase tongon bayak ham, sonai age pakeian putih sihiouhononmu, ase ulang taridah hailaonmu halani hatalanjangonmu, sonai age minak mamminaki matamu, ase marpangidah ham. (bd. 16:15; Jes. 55:1; Mal. 3:3.) 3:18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.
3:19 Ai sagala na huhaholongi, ai do hupinsang anjaha huajar.Ase pongkuthon ma, anjaha paubah ham ma uhurmu! (Pod. 3:12; 1 Kor. 11:32; Heb. 12:6.) 3:19 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!
3:20 Tonggor ma, na jongjong do Ahu ilobei ni labah in manghartuki. Atap ise na mambogei sorangku anjaha iungkab labah ai, masuk ma Ahu hubani, mangan ma Ahu rap pakonsi anjaha ia rap pakon Ahu. (Luk. 12:36; Joh. 14:23.) 3:20 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.
3:21 Bani na monang in do berehononku hundulan bani hotakku rap pakon Ahu, songon Ahu, dob monang, hundul rap pakon Bapangku bani hotakni ai. (Mat. 19:28.) 3:21 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.
3:22 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in. 3:22 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”
<< Wahyu 2 Wahyu 4 >>