Wahyu 5

5:1 Dob ai huidah ma bani tangan siamun ni na hundul bani paratas ai sada buku, na marsurat hun darat pakon hun bagas, na ilak marhitei pitu lak. (bd. 4:2; Hes. 2:9, 10.) 5:1 Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai.
5:2 Anjaha huidah ma sada malekat na gogoh, na mandilohon maling: Ise ma na talup mangungkab buku in pakon mananggali lakni in? 5:2 Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya: “Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?”
5:3 Tapi seng dong barang ise i nagori atas, age i tanoh, age i toruh ni tanoh, na boi mambuka buku ai atap manonggor hu bagas. 5:3 Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya.
5:4 Gabe tangis-tangis ma ahu, halani seng dong na talup mangungkab buku ai atap manonggor hu bagas. 5:4 Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya.
5:5 Jadi nini sada humbani sintua ai ma hubangku: Ulang ham tangis! Tonggor ma, domma monang Singa na humbani marga Juda, Urat ni si Daud. Ia do na boi mambuka buku in pakon mananggali lakni. (bd. 22:6; 1 Mus. 49:9, 10; Jes. 11:1, 10.) 5:5 Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: “Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya.”
5:6 Anjaha huidah ma itongah-tongah ni paratas ai pakon pargoluh na ompat ai ampa sintua ai jongjong sada Anak ni biri-biri, songon na dob isambolih, pitu do tandukni anjaha pitu do matani, ai ma na pitu Tonduy ni Naibata, na dob isuruh hu sab tanoh on. (Jes. 53:7; Joh. 1:29, 36; Sak. 4:10.) 5:6 Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
5:7 Jadi roh ma Anak ni biri-biri ai, ijalo ma buku ai hun tangan siamun ni na hundul iatas paratas ai. 5:7 Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu.
5:8 Jadi dob ijalo buku ai, manrongop ma pargoluh na ompat ai ampa sintua na dua puluh ompat ai ilobei ni Anak ni biri-biri ai; haganup do sidea manjolom husapi pakon pinggan omas gok bani na misbou, ai ma tonggo ni halak na pansing. (bd. 14:2; 15:2; Ps. 141:2.) 5:8 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.
5:9 Idodingkon sidea ma doding na bayu, nini ma: Na talup do Ham manjalo buku in pakon mambuka sagala lakni; ai na dob tarbunuh do Ham anjaha marhitei darohmu itobus Ham do bani Naibata jolma humbani ganup morga, hata pangku pakon bangsa, (bd. 14:3; Ps. 144:9.) 5:9 Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
5:10 anjaha ijadihon Ham do sidea bani Naibatanta gabe sada harajaon ampa malim-malim, anjaha manrajai sidea iatas tanoh in. (bd. 1:6; 2 Mus. 19:6; Jes. 61:6.) 5:10 Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.”
5:11 Jadi sanggah mangkawah ahu, gabe hubogei ma sora ni buei malekat inggot paratas ai ampa pargoluh ai ampa sintua-sintua ai; ia bilangan ni sidea marlaksa-laksa anjaha marribu-ribu do. (Dan. 7:10.) 5:11 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa,
5:12 Marsora na maling do sidea manghatahon: Na talup do Anak ni biri-biri, na dob tarsambolih in, manjalo kuasa, habayakon, hapentaron, hagogohon, hasangapon, hamuliaon ampa puji-pujian. (bd. 4:11; Jes. 53:7.) 5:12 katanya dengan suara nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!”
5:13 Jadi hubogei ma sagala na tinompa na i nagori atas, i tanoh pakon itoruh ni tanoh ampa ibagas laut, haganup na ibagas ai manghatahon: Puji-pujian, hasangapon, hamuliaon ampa hagogohon ronsi sadokah ni dokahni ma bani na hundul iatas paratas in pakon bani Anak ni biri-biri in! 5:13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: “Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!”
5:14 Anjaha ihatahon pargoluh na ompat ai ma: Amen! Anjaha manrogop ma sintua-sintua ai anjaha marsombah. (bd. 19:4.) 5:14 Dan keempat makhluk itu berkata: “Amin”. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.
<< Wahyu 4 Wahyu 6 >>