Wahyu 16

16:1 Dob ai hubogei ma sora na maling hun rumah panumbahan ai hubani malekat na pitu ai: Misir ma nasiam, useihon nasiam ma batil na pitu in, ianan ni ringis ni Naibata, hubani tanoh in. (bd. 15:5-7; Jer. 10:25.) 16:1 Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”
16:2 Jadi misir ma na parlobei ai, iuseihon ma batilni hu tanoh in. Jadi masa ma bayoh na bajan anjaha na sambor bani jolma, na dob manjalo tanda ni binatang ai anjaha sisombah gana-ganani. (2 Mus. 9:10, 11.) 16:2 Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya.
16:3 Dob ai iuseihon na paduahon ai ma batilni hu laut; jadi gabe daroh ma ai songon daroh ni na matei, lanjar matei ma sagala na manggoluh i laut ai. (2 Mus. 7:17-21.) 16:3 Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.
16:4 Dob ai iuseihon na patoluhon ai ma batilni hubani bah banggal pakon bah tubuh, anjaha gabe daroh ma ai. (2 Mus. 7:19-24; Ps. 78:44.) 16:4 Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.
16:5 Jadi hubogei ma malekat sigomgom bah manghatahon: Na pintor do Ham, na dong sonari ampa na dong hinan, Ham na mapansing, halani sonai panguhummu; (Ps. 119:137; 145:17.) 16:5 Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: “Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini.
16:6 ai iuseihon sidea do daroh ni halak na pansing pakon nabi-nabi, gabe daroh do ipainumkon Ham bani sidea; patut do ai bani sidea. (Ps. 79:3; Jes. 49:26.) 16:6 Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!”
16:7 Anjaha hubogei do humbani anjap-anjap ai sora na manghatahon: Tongon, Ham Tuhan Naibata, Sigomgom haganupan, sintong anjaha pintor do uhummu in.(bd. 9:13; 19:2.) 16:7 Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.”
16:8 Dob ai iuseihon na paompathon ma batilni hubani mata ni ari; ibere ma bani mata ni ari kuasa mammosoghon jolma in marhitei apuy. 16:8 Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.
16:9 Jadi mosog ma jolma in ibahen milasni na parah ai, gabe irisai sidea ma goran ni Naibata, na markuasa bani sagala sitaronon ai; lanjar do seng i paubah sidea uhurni laho pasangaphonsi. (bd. 9:20, 21.) 16:9 Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.
16:10 Dob ai iuseihon na palimahon ai ma batilni bani hotak ni binatang ai, gabe golap ma harajaonni ai, anjaha marsiharat dilahni bei ma sidea halani boritni, (2 Mus. 10:21; Jes. 8:21, 22.) 16:10 Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan,
16:11 gabe irisai sidea ma Naibata ni nagori atas ai halani boritni ampa bayoh niarou ni sidea ai, tapi lanjar do seng ipaubah sidea uhurni manadingkon parlahou ni sidea ai. 16:11 dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
16:12 Dob ai iuseihon na paonomhon ai ma batilni hu bah Eprat na banggal ai, gabe horah ma bahni, ase ipasirsir dalan ni raja-raja na hun hapoltakan ni mata ni ari. (Jes. 11:15, 16; 44:27.) 16:12 Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.
16:13 Jadi huidah ma kaluar humbani babah ni naga ai pakon humbani babah ni binatang ai pakon humbani pamangan ni nabi sipakulah-kulah ai tolu tonduy na mabutak songon tiktikan. (bd. 12:9; 13:1, 13; 2 Mus. 8:3.) 16:13 Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak.
16:14 Ai ma tonduy ni setan-setan na mambahen tanda-tanda, na bingkat marayak-rayak raja-raja ni sab dunia on, laho patumpuhon sidea hu parporangan bani ari na banggal ai, ari ni Naibata, Sigomgom haganupan. (bd. 13:13; 1 Raj. 22:21.) 16:14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa.
16:15 Tonggor ma, na roh ma ahu songon panangko. Martuah ma na jaga anjaha na manramothon hiouni ase sirsir, ase ulang talanjang ia mardalan, gabe taridah hailaonni. (bd. 3:18; Luk. 12:35; 1 Tes. 5:2.) 16:15 “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.”
16:16 Jadi ipatumpu ma sidea bani sada ianan, na margoran Harmagedon bani hata Heber. (Sak. 12:11; Pangk. 5:19, 31.) 16:16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.
16:17 Dob ai iuseihon na papituhon ai ma batilni hu awang-awang, jadi tarbogei ma sora na maling hun rumah panumbahan ai, humbani paratas ai, manghatahon: Domma saud! (Jes. 66:6.) 16:17 Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: “Sudah terlaksana.”
16:18 Dob ai masa ma hilap, sora pakon longgur, masa ma homa lalou bolon, songon na so ongga masa, sadokah dong jolma manisia i tanoh on, lalou na sonai bolonni. (bd. 4:5; 8:5; 11:19; Dan. 12:1.) 16:18 Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.
16:19 Jadi mabolah ma huta na banggal ai bolah tolu, mangkarumbak ma huta ni bangsa-bangsa, anjaha Babel na banggal ai pe seng ihalupahon naibata laho painumhon hubani panginuman, na gok anggur hamarahonni na banggal ai. (bd. 11:8; 14:10.) 16:19 Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.
16:20 Magou ma sagala pulou, anjaha dolog pe seng dong be jumpah. (bd. 6:14; 20:11.) 16:20 Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung.
16:21 Anjaha madabuh ma sira-sira na banggal, boratni satalenta, hun langit bani jolma, gabe irisai jolma ma Naibata halani sitaronon humbani sira-sira ai; ai parah do sitaronon ai. (2 Mus. 9:23.) 16:21 Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.
<< Wahyu 15 Wahyu 17 >>