Wahyu 15

15:1 Dob ai huidah ma sada tanda na legan i nagori atas, banggal anjaha halongangan: Pitu malekat manjolom pitu sitaronon na parpudi, ai marhiteihon ai ma marpunsa ringis ni Naibata. (bd. 12:1, 3.) 15:1 Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib: tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah.
15:2 Jadi huidah ma na songon laut kasa marsaor apuy, anjaha itopi ni laut kasa ai jongjong do sagala na dob monang mangimbang binatang ai ampa gana-ganani ampa bilangan ni goranni, manjolom husapi ni Naibata. (bd. 4:6; 5:8; 13:5, 18.) 15:2 Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah.
15:3 Anjaha idodingkon sidea do doding ni si Musa, juak-juak ni Naibata, pakon doding ni Anak ni biri-biri in, nini: Banggal anjaha halongangan do sagala horjamu, Ham Tuhan Naibata, Sigomgom haganup; pintor anjaha sintong do sagala dalanmu, Ham Raja ni sagala bangsa! (2 Mus. 15; Ps. 111:2; 139:14; 145:17.) 15:3 Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!
15:4 Ise ma na so manghabiari Ham, ale Tuhan, janah na so pasangaphon goranmu? Ai Ham do hansa na pansing, anjaha sagala bangsa roh ma marsombah Bamu, ai domma talar panguhummu na pintor in. (Ps. 86:9.) 15:4 Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.”
15:5 Jadi dob salpu ai mangkawah ma ahu, anjaha mungkab ma rumah panumbahan, lampo-lampo hasaksian ai, i nagori atas. (bd. 11:19.) 15:5 Kemudian dari pada itu aku melihat orang membuka Bait Suci — kemah kesaksian — di sorga.
15:6 Jadi kaluar ma hun rumah panumbahan ai sipitu malekat, na manjolom sitaronon na pitu ai, anjaha hiou putih na tontonni. (bd. 1:13; 3 Mus. 26:21.) 15:6 Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, keluar dari Bait Suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
15:7 Jadi roh ma sada humbani pargoluh na ompat ai mambere hubani sipitu malekat ai pitu batil omas, na gok bani ringis ni Naibata, na manggoluh ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 4:6-8; 14:10.) 15:7 Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya.
15:8 Jadi gok timus ma rumah panumbahan ai ibahen hasangapon ni Naibata pakon hagogohonni; seng boi age ise masuk hu rumah panumbahan ai, paima marujung na pitu sitaronon na humbani sipitu malekat ai. (2 Mus. 40:34; 1 Raj. 8:10; Jes, 6:4; Hes. 44:4.) 15:8 Dan Bait Suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasa-Nya, dan seorang pun tidak dapat memasuki Bait Suci itu, sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu.
<< Wahyu 14 Wahyu 16 >>