Wahyu 12

.
12:1 Dob ai taridah ma sada tanda na banggal i nagori atas: Sada naboru marhiou mata ni ari, bulan itoruh ni naheini anjaha sapuluh dua bintang sortali ni uluni. 12:1 Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.
12:2 Na boratan rumah do ia anjaha mandoruhi ibahen boritni ampa pangarouon laho mantubuhkon anak. (Jes. 26:17; Mik. 4:10.) 12:2 Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan.
12:3 Dob ai taridah ma tanda na legan i nagori atas: Sada naga na banggal songon apuy, pitu do uluni, sapuluh tandukni anjaha pitu sortali harajaon bani uluni. (bd. 13:1; Hes. 29:3; Dan. 7:7.) 12:3 Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.
12:4 Isarad ihurni do sapartolu ni bintang na i langit anjaha idabuhkon ma ai hu tanoh. Jadi jongjong ma naga ai ilobei ni naboru na laho tubuhan tuah ai, laho mambondut dakdanakni ai tubuhkonsi. (Jes. 14:12; Dan. 8:10.) 12:4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.
12:5 Jadi itubuhkon ma sada anak, na sihol marmahan sagala bangsa sipajuh begu-begu marhitei tungkot bosi. Jadi tarangkat ma anakni ai hulobei ni Naibata pakon paratasni ai, (bd. 19:15; Ps. 2:9.) 12:5 Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya.
12:6 anjaha maporus ma naboru ai hu halimisan bani sada ianan na pinasirsir ni Naibata, ase ijai ipatorsa-torsa ia saribu dua ratus onom puluh ari dokahni. (bd. 11:2, 3; Dan. 12:11.) 12:6 Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.
12:7 Anjaha masa ma porang i nagori atas; marporang ma si Mikael rap pakon sagala malekatni marmunsuh dompak naga ai. Jadi naga ai pe rap pakon sagala malekatni roh ma marporang. (Dan. 10:13, 21; 12:1.) 12:7 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu  dibantu oleh malaikat-malaikatnya,
12:8 Tapi seng tahan sidea, anjaha seng dong be ianan bani sidea i nagori atas. 12:8 tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.
12:9 Jadi idabuhkon ma naga na bolon ai, ulog na basaia ai, na margoran sibolis pakon setan, na pakahouhon haganup dunia on; hu tanoh do ia idabuhkon rap pakon sagala malekatni. (bd. 20:2; 1 Mus. 3:1; Luk. 10:18; Joh. 12:31.) 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
12:10 Dob ai hubogei ma sada sora na maling i nagori atas, na manghatahon: Domma das sonari haluahon pakon hagogohon pakon harajaon ni Naibatanta ampa kuasa ni Kristusni; ai domma idabuh sipanukasi, na manukasi saninanta arian borngin ilobei ni Naibata. (bd. 11:25; Job 1:11; Sak.3:1; Luk. 22:31.) 12:10 Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata:  “Sekarang telah tiba  keselamatan dan kuasa  dan pemerintahan Allah kita,  dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya,  karena telah dilemparkan ke bawah  pendakwa saudara-saudara kita,  yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
12:11 Domma italuhon sidea ia marhitei daroh ni Anak ni biri-biri in pakon marhitei hata na sinaksihon ni sidea, anjaha seng ihargahon sidea hosahni ronsi matei. (bd. 7:14; Rom 8:37.) 12:11 Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba,  dan oleh perkataan kesaksian mereka.  Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
12:12 Halani ai marmalas ni uhur ma ham nagori atas pakon sagala na marianan ibagas! Tapi bursik ma tanoh pakon laut in, ai domma susur sibolis in bennima, marah tumang, ai ibotoh pondok mando panorangni. (bd. 18:20.) 12:12 Karena itu bersukacitalah,  hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya,  celakalah kamu, hai bumi dan laut!  karena Iblis telah turun kepadamu,  dalam geramnya yang dahsyat,  karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat.”
12:13 Tapi dob ididah naga ai, na dob idabuhkon ia hu tanoh, iayak-ayak ma naboru na mantubuhkon anak ai. (ay. 4.) 12:13 Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan Anak laki-laki itu.
12:14 Jadi ibere ma bani naboru ai dua habong ni manuk-manuk nanggordaha na banggal, ase habang ia bani iananni hu halimisan, ase ijai ma ia ipatorsa-torsa sada panorang, dua panorang pakon satongah panorang daoh humbani panonggor ni ulog ai. (2 Mus. 19:4; Dan. 7:25; 12:7.) 12:14 Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
12:15 Jadi ibursikkon ulog ai ma bah humbani babahni songon bah banggal hun pudi ni naboru ai, ase iayubkon bah banggal ai ia. 12:15 Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air, sebesar sungai, ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu.
12:16 Tapi iurupi tanoh ai do naboru ai, ipatanggak ma babahni anjaha ibondut ma bah banggal ai, na binursikkon ni naga ai humbani babahni. 12:16 Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.
12:17 Jadi manringis ma naga ai dompak naboru ai, gabe laho ma ia marmunsuh dompak ginomparni na tading ai, sagala na mandalankon titah ni Naibata pakon na manjolom hasaksian pasal Jesus. (bd. 14:12; 19:10; 1 Mus. 3:15.) 12:17 Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.
12:18 Jadi jongjong ma ia itopi ni laut ai. 12:18 Dan ia tinggal berdiri di pantai laut.
<< Wahyu 11 Wahyu 13 >>