Wahyu 10

10:1 Dob ai huidah ma sada malekat na legan, na gogoh, turun hun nagori atas, marhiouhon hombun, halibitongan iatas uluni, bohini songon mata ni ari anjaha naheini songon basikah na humbani apuy. (bd. 4:3; 5:2.) 10:1 Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api.
10:2 Ijolom do bani tanganni sada buku etek-etek na buha. Anjaha idogeihon do naheini siamun huatas laut, anjaha nahei sambilouni hu tanoh. (bd. 5:1; Hes. 2:9.) 10:2 Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi,
10:3 Mardilo-dilo ma ia maling, songon singa na maraum; sanggah na mardilo-dilo ai ia, marhata ma na pitu longgur ai. (Jer. 25:30; Hos. 11:10; Ams. 1:2.) 10:3 dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya.
10:4 Dob marhata longgur na pitu ai, sihol manurat ma ahu; tapi hubogei masora hun nagori atas manghatahon: Lak ma na hinatahon ni longgur na pitu in, ulang surathon! (Dan. 12:9.) 10:4 Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata: “Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan janganlah engkau menuliskannya!”
10:5 Dob ai ipagostong malekat, na huidah jongjong iatas laut pakon tanoh ai ma tanganni dompak datas. (1 Mus. 14:22; Dan. 12:7.) 10:5 Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit,
10:6 Marbija ma ia marhitei Naibata na manggoluh ronsi sadokah ni dokahni, na dob manompa langit pakon isini, tanoh pakon sagala na i atasni ampa laut pakon na dong ibagas: Seng paganjangon be panorang, (bd. 14:7; 2 Mus. 20:11.) 10:6 dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya: “Tidak akan ada penundaan lagi!
10:7 tapi bani panorang ni sora ni tarompit na sihol sompulon ni malekat na papituhon ai, ijai ma gok rusia ni Naibata, songon na dob hinatahonni bani juak-juakni, nabi-nabi ai. (bd. 11:15; Ams. 3:7; Lah. 3:21.) 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi.”
10:8 Ia sora na dob hubogei ai hun nagori atas, marsahap do use bangku, nini ma: Laho ma, buat ma buku na buha ai, na i tangan ni malekat ai, na jongjong iatas laut pakon tanoh ai. 10:8 Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya: “Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu.”
10:9 Dob ai huparayak ma malekat ai, huhatahon ma hubani, ase ibere bangku buku ai. Jadi nini ma hubangku: Na ma, pangan ma, gabe paet do in bani boltokmu, tapi tobu do songon manisan ni lobah anggo bani pamanganmu. (Hes. 3:1-3.) 10:9 Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku: “Ambillah dan makanlah dia; ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu.”
10:10 Jadi hubuat ma buku ai hun tangan ni malekat ai anjaha hupangan ma ai; anjaha tobu do ai bani pamanganku songon manisan, tapi dob hupangan ai, gabe paet ma ibagas boltokhu. 10:10 Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya.
10:11 Jadi ihatahon ma dompak ahu: Maningon ulakanmu ope manjahai dompak suku pakon bangsa ampa hata age dompak buei raja-raja. (Dan. 7:14.) 10:11 Maka ia berkata kepadaku: “Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja.”
<< Wahyu 9 Wahyu 11 >>