Wahyu 19

19:1 Dob salpu ai hubogei ma sora na gogoh humbani humpulan banggal i nagori atas, mangkatahon: Haleluya! Haluahon pakon hasangapon ampa hagogohon, Naibatanta do simada ai, (bd. 11:15.) 19:1 Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya: “Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita,
19:2 Ai sintong anjaha pintor do uhumni; ai domma iuhumi boru jalang na banggal ai, na dob mangagou tanoh in marhitei parriah-riahonni, anjaha ibalashon do hubani daroh ni juak-juakni (bd. 16:7; 5 Mus. 32:43.) 19:2 sebab benar dan adil segala penghakiman-Nya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya; dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hamba-Nya atas pelacur itu.”
19:3 Dob ai ihatahon sidea ma padualihon: Haleluya! Anjaha naik do timusni ai ronsi sadokah ni dokahni. (Jes. 34:10.) 19:3 Dan untuk kedua kalinya mereka berkata: “Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya.”
19:4 Jadi manrogop ma sintua na dua puluh ompat ai pakon pargoluh na ompat ai marsombah bani Naibata, na hundul bani paratas ai, nini: Amen! Haleluya! (bd. 5:14; Ps. 106:48.) 19:4 Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata: “Amin, Haleluya.”
19:5 Anjaha roh ma sada sora humbani paratas ai, mangkatahon: Puji nasiam ma Naibatanta, nasiam haganup juak-juakni, na mangkabiarisi, na etek age na banggal! (Ps. 22:24; 115:13.) 19:5 Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu: “Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar!”
19:6 Jadi hubogei ma songon sora ni jolma mabuei, songon sora ni buei bah banggal, songon sora ni longgur na gogoh, manghatahon: Haleluya! Ai domma manrajai Tuhan Naibatanta, Sigomgom haganup. (Ps. 93:1; Hes. 1:24.) 19:6 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja.
19:7 Marmalas ni uhur ma hita anjaha marolob-olob, anjaha bere hita ma hasangapon Bani! Ai jumpah ma pesta parunjukon ni Anak ni biri-biri in, domma sirsir parinangonni. (bd. 21:2, 9; Ps. 118:24.) 19:7 Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia.
19:8 Domma ibere hubani hiou putih na borsih sipaheionni. Ia hiou putih ai, ai ma horja hapintoran ni halak na mapansing. (Ps. 45:14, 15; Jes. 61:10.) 19:8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!” [Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.]
19:9 Anjaha nini ma hubangku: Surathon ma: Martuah do na niontang bani pesta parunjukon ni Anak ni Biri-biri in. Dob ai ihatahon ma hubangku: Hata on tongon do hata humbani Naibata.(Luk. 14:15.) 19:9 Lalu ia berkata kepadaku: “Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba.” Katanya lagi kepadaku: “Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.”
19:10 Jadi manrogop ma ahu ilobei ni naheini laho manombahsi, tapi nini ma dompak ahu: Ulang sonin, hasomanmu juak-juak do ahu anjaha hasoman juak-juak ni saninamu, na manjolom hasaksian ni Jesus, Naibata do sisombahonmu! Ai hasaksian ni Jesus, ai ma tonduy ni panjahaion. (bd. 12:17; 22:8; Lah. 10:25, 26.) 19:10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: “Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.”
19:11 Dob ai huidah ma mungkab nagori atas, anjaha tonggor ma, sada huda na putih, anjaha na mangajak ai margoran do Haposan anjaha Parsintong, anjaha ibagas hapintoron do Ia manguhumi anjaha mamorang. (bd. 1:5; 3:14; Jes. 11:4, 5.) 19:11 Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia menghakimi dan berperang dengan adil.
19:12 Songon gara ni apuy do matani, anjaha buei do sortali bani uluni; adong do goranni tarsurat, na so binotoh ni age ise, sobali Ia sandiri. (bd. 1:4; 2:18.) 19:12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali Ia sendiri.
19:13 Ipakei do hiou na nironjamhon bani daroh anjaha goranni ai ma: Hata ni Naibata. (Jes. 63:1, 2; Joh. 1:1.) 19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman Allah.”
19:14 Mangihut do Bani sagala bala na i surga mangajak huda putih. Hiou na putih anjaha na borsih do pakeian ni sidea. 19:14 Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.
19:15 Mandarat do humbani pamanganni podang na marot, sitampulhononni bani bangsa-bangsa. Parmahanonni ma sidea marhitei tungkot bosi, anjaha Ia do mandogei pangilangan anggur ni ringis banggal ni Naibata, Sigomgom haganup. (Ps. 2:9; Jes. 63:3.) 19:15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.
19:16 Tarsurat do goranni bani hiouni pakon binongeini: Raja ni sagala raja anjaha Tuhan ni sagala tuan. (bd. 17:14; 1 Tim. 6:15.) 19:16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: “Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.”
19:17 Dob ai huidah ma sada malekat jongjong ibagas mata ni ari, anjaha mandilohon marhitei sora na gogoh bani manuk-manuk na i awang-awang na gijang in: roh ma hanima martumpu bani pesta mangan-mangan bolon ni Naibata. (Hes. 39:4, 17-20.) 19:17 Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya: “Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar,
19:18 laho manganhon daging ni raja-raja, daging ni puanglima pakon halak na gogoh, daging ni sagala huda pakon daging ni na mangajaksi, daging ni sagala halak na mardeka pakon jabolon, age na etek age na banggal. (bd. 6:15.) 19:18 supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar.”
19:19 Jadi huidah ma binatang ai ampa raja-raja ni tanoh on rap pakon bala ni sidea martumpu laho marmunsuh dompak na mangajak huda ai pakon balani. (bd. 16:14, 16; 17:12-14; Ps. 2:2.) 19:19 Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya.
19:20 Gabe tartangkap ma binatang ai rap pakon nabi sipahulah-kulah ai, na dob mambahen tanda-tanda i lobeini, parhiteianni paoto-otohon sagala na manjalo tanda ni binatang ai pakon na manombah gambaranni. Manggoluh do na dua ai idabuhkon hu laut apuy na gajag marhasoman hirtah. (bd. 13:11-17; 20:10; Dan. 7:11,26.) 19:20 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
19:21 Ia na tading ai ibunuh do marhitei podang na kaluar humbani pamangan ni na mangajak huda ai, gabe bosur ma sagala manuk-manuk ibahen daging ni sidea. 19:21 Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang oleh daging mereka.
<< Wahyu 18 Wahyu 20 >>