Titus 1

Tabi bani si Titus Salam
1Hun bani si Paulus, juakjuak ni Naibata anjaha apostel ni Jesus Kristus, laho manogu-nogu halak na pinilih ni Naibata hubani haporsayaon ampa pangarusion bani hasintongan in, na mardomu hubani hadaulaton, 1 Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita,
2maronjolan hubani pangarapan bani hagoluhan na so ra bois, na dob humbani mulani iparbagah Naibata, na so siparladung in, 2 dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta,
3anjaha ipatalar do hata-Ni in bani panorangni, marhitei parambilanon na dob niondoskon-Ni bangku, romban hubani pangkatahon ni Naibata, Sipaluah hita, 3 dan yang pada waktu yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita.
4marayak si Titus, anakku na tongon, marhitei haporsayaon riap in. Idop ni uhur ma bamu ampa damei humbani Naibata Bapa ampa humbani Kristus Jesus, Sipaluah hita. 4 Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau.
Siparlahouhonon ni Sada Sintua Tugas Titus di Kreta — Syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat
5Ase hutadingkon pe ham i Kreta, ai ma, ase ipatorsa ham horja na tading ope, anjaha ipabangkit ham sintua bani ganup huta, songon na dob huaturhon bamu, 5 Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu,
6ai ma dalahi na so dong sihataon bani, paramangon ni sada naboru, pardakdanak na porsaya, na so adong pamandangon bani parlahou anjaha seng jungil. 6 yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu isteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib.
7Ia parmahan, sijolom anakkunsi ni Naibata, ulang ma panurakon; ulang sihorjahon uhur-uhurni, ulang pargila-gila, ulang parmabuk, ulang paringor, ulang na marpansarian humbani na so dalanni, 7 Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah,
8tapi sipartamuei ma, na malas uhur bani na madear, siparuhur, na bonar, na pansing, sirajai diri, 8 melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri
9na marsijoloman bani hata na sintong in, domu bani pangajaran in, ase margogoh ia, mangojur marhitei pangajaran na pintor in, age maminsang sipanlawan. 9 dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya.
 Parpodah na Kahou i Kreta
10Tapi buei do halak, na jungil, sibuei sahap ampa na pakahouhon, tarlobih humbani parugama Jahudi. 10 Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran.
11Maningon pasipon do pamangan ni sidea, ai igeori sidea do bulat-bulat rumah tangga marhitei na mangajarhon na so patut, laho mambuat duit sihailahononkon. 11 Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan.
12Sahalak humbani sidea, ai ma nabi ni sidea sandiri, mangkatahon, “Halak Kreta, parladung do ai tong, binatang panoroh, sitahar boltok.” 12 Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata: “Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.”
13Sintong do hasaksian ai, halani ai gomos ma paminsangmu bani sidea, ase dear sidea ibagas haporsayaon, 13 Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman,
14anjaha ulang be ipatangi-tangi sidea turi-turian ni halak Jahudi pakon titah-titah ni jolma, na marbalik humbani hasintongan in. 14 dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran.
15Borsih do haganup bani halak na borsih, tapi bani halak na butak, na so porsaya, seng dong na borsih, ai domma butak uhur ni sidea ampa panggora ni uhur ni sidea. 15 Bagi orang suci semuanya suci; tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatupun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis.
16Ihatahon sidea, domma itanda Naibata, tapi iparnalang do Ia marhitei horja ni sidea; ai hagigi do sidea anjaha seng sipambalosi, seng tarpakei bani atap aha pe horja na madear. 16 Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik.
<< 2 Timoteus 4 Titus 2 >>