Matius 28

28:1 Tapi sanggah mulai ope marlangat-langat ari, bani ari parlobei dob salpu Sabat, roh ma si Maria Magdalena ampa si Maria na sada nari manonggor tanoman ai. 28:1 Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu.
28:2 Anjaha tonggor ma, masa do lalou bolon, ai tuad do malekat ni Tuhan hun nagori atas, idohori ma batu ai, iguling ma ai lanjar hundul i atasni. 28:2 Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
28:3 Ia rupani songon hilap do, anjaha pakeianni putih songon salju. (bd. 17:2; Lah. 1:10.) 28:3 Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
28:4 Jadi hitir-hitir ma parjaga ai ibahen biar ni uhur ni sidea, hira na matei do. 28:4 Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
28:5 Tapi nini malekat ai ma dompak naboru ai: Ulang mabiar nasiam! Ai hubotoh do, Jesus, na dob pinarsilangkon, ai do na pinindahan nasiam. 28:5 Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
28:6 Seng ijon be Ia, ai domma puho Ia, songon na hinatahonNi hinan. Padohor nasiam ma, tonggor nasiam ge ianan hatibalanni on! (bd. 12:40; 16:21; Luk. 2:36.) 28:6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.
28:7 Podas ma nasiam laho hubani susianNi patugahkon na dob puho Ia humbani na matei. Lobeianni do nasiam laho hu Galilea, anjaha ijai ma idahonnasiam Ia. Tonggor ma, domma hupatugah ai bani nasiam. (bd. 26:32.) 28:7 Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.”
28:8 Jadi podas ma sidea misir hun tanoman ai, mabiar anjaha marmalas ni uhur tumang; marlintun do sidea laho patugahkon ai bani susianNi ai. 28:8 Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
28:9 Tapi roh ma Jesus manjumpahkon sidea, nini ma: Damei ma bani nasiam. Jadi idohori sidea ma Ia, irohop sidea ma naheiNi lanjar manrogop i lobeiNi. 28:9 Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata: “Salam bagimu.” Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya.
28:10 Jadi ihatahon Jesus ma hubani sidea: Ulang nasiam mabiar, laho ma nasiam patugahkon bani susianKu, ase laho sidea hu Galilea. Ijai ma idahon ni sidea Ahu! (Heb. 2:11.) 28:10 Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.”
28:11 Sanggah na misir ai sidea, tonggor ma, roh ma piga-piga parjaga ai hu huta, ibaritahon sidea ma haganup na masa ai bani sintua ni malim. 28:11 Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
28:12 Jadi martumpu ma sidea rap pakon pangintuai-pangintuai ai, anjaha dob marriah, ibere sidea ma buei duit bani tentara ai, 28:12 Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu
28:13 nini sidea ma: Hatahon nasiam ma: Borngin, sanggah tarpodom hanami, roh do susianNi manangkoSi. (bd. 27:64.) 28:13 dan berkata: “Kamu harus mengatakan, bahwa murid-murid-Nya datang malam-malam dan mencuri-Nya ketika kamu sedang tidur.
28:14 Anjaha anggo tarbotoh on bani panggomgomi, hanami pe marsahap pakonsi, ase ulang susah nasiam. 28:14 Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.”
28:15 Jadi ijalo sidea ma duit ai, anjaha ibahen sidea ma songon na hinatahon ai bani sidea. Rarat do barita on itongah-tongah ni halak Jahudi ronsi sadari on. 28:15 Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ceritera ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
28:16 Ia susian na sapuluh sada ai laho do hu Galilea, hu sada dolog, na dob pinatuduhkon ni Jesus hinan bani sidea. (ay. 7.) 28:16 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
28:17 Anjaha dob iidah sidea Ia, isombah sidea ma Ia, tapi adong ope na sangsi. 28:17 Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
28:18 Jadi roh ma Jesus hundohor bani sidea, nini ma: Domma ondos Bangku sagala kuasa na i nagori atas ampa na i tanoh on. (bd. 11:27, 28; Ep. 1:20-22.) 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
28:19 Laho ma hanima, podahi hanima ma sagala bangsa, ase gabe susianKu sidea, anjaha didi hanima ma sidea hubagas goran ni Bapa, Anak ampa Tonduy Napansing. (Mrk. 16:15, 16.) 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
28:20 Ajari hanima ma sidea mangkorjahon sagala na dob hutitahkon bennima. Tonggor ma, sai na hasomananKu do hanima ganup ari, ronsi roh ujung ni dunia on. (bd. 18:20.) 28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
<< Matius 27 Markus 1 >>