Markus 5

5:1 Dob ai das ma sidea hu dipar ni tao ai, hu nagori Gerasa. (bd. 4:35.) 5:1 Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa.
5:2 Jadi sanggah na mandarat ai Ia hun parau ai, mintor roh ma hun tanoman sada halak na setanon manjumpahkonsi. 5:2 Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia.
5:3 I tanoman do ia marianan, anjaha seng dong na manangkutsi, age marhitei rantei. 5:3 Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai,
5:4 Ai domma gati isangkut tangan ampa naheini, tapi irutuskon do rantei na bani tanganni ampa na bani naheini ai, seng dong na boi patundukkonsi. 5:4 karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
5:5 Arian borngin sai i tanoman do ia atap i pardologan; sai doruh-doruh do ia, anjaha ibogbogi dirini bani batu. 5:5 Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
5:6 Sanggah na tinatapni Jesus humbani na daoh, roh ma ia marlintun, lanjar manrogop i lobeini, 5:6 Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya,
5:7 anjaha marsora na gogoh ma ia dilo-dilo, nini ma: Mangaha Ham roh bangku, Jesus, Anak ni Naibata, Sigijangan in? Marhitei goran ni Naibata, huelek-elek ma Ham, ulang ma arsik Ham ahu! (bd. 1:24; 3:11.) 5:7 dan dengan keras ia berteriak: “Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!”
5:8 Halani domma ihatahon Jesus hubani: Luar ma ho humbani halak on, ale setan! 5:8 Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya: “Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!”
5:9 Dob ai isungkun ma ia: Ai ise do goranmu? Jadi nini ma mambalosi: Legion do goranku, ai buei di hanami. (Luk. 8:2.) 5:9 Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: “Siapa namamu?” Jawabnya: “Namaku Legion, karena kami banyak.”
5:10 Jadi sai ielek-elek ma Ia, ase ulang iusir sidea hun nagori ai. 5:10 Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu.
5:11 Jadi adong ma bani raboyon na ijai ai sada hulanan banggal babuy, manggagati. 5:11 Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan,
5:12 Jadi ielek-elek sidea ma Ia; Suruh Ham ma hanami hubani babuy ai, ase ai imasuki hanami. 5:12 lalu roh-roh itu meminta kepada-Nya, katanya: “Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya!”
5:13 Jadi ibalosi ma sidea, gabe luar ma tonduy na butak ai, anjaha imasuki ma babuy ai. Anjaha babuy na sahulanan ai pe, adong do ai hira-hira dua ribu; marpojong ma ai hun tolping ai hubagas tao ai, gabe marmateian ma, mogap ibagas tao ai. 5:13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.
5:14 Anjaha parmahan ai pe maporus ma; ibaritahon sidea ma ai bani halak na i huta-huta ampa na i juma. Jadi marrohan ma sidea, laho mangidah na dob masa ai. 5:14 Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi.
5:15 Jadi das ma sidea bani Jesus, anjaha iidah sidea ma na setanon, na siniaran ni Legion ai hinan, hundul dear marpakeian anjaha torang maruhur, gabe mabiar ma sidea. 5:15 Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka.
5:16 Anjaha halak na mangidah na masa ai pe, ibaritahon ma hubani sidea pasal na siniaran ni setan ai ampa pasal babuy ai. 5:16 Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceriterakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu.
5:17 Jadi ielek-elek sidea ma Ia, ase laho Ia hun nagori ni sidea ai. 5:17 Lalu mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka.
5:18 Dob ai sanggah na laho masuk Ia hu parau ai, ielek-elek na setanon ondi ma Jesus, atap boi do ia mangkasomanisi. 5:18 Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, supaya ia diperkenankan menyertai Dia.
5:19 Tapi seng ipalopas, tapi ihatahon ma hubani: Mulak ma ho hu rumahmu, hubani diha-dihamu! Patugah ma bani sidea, buei ni nabinahen ni Tuhan in bam, ampa pangidopini bam. (Ps. 66:16; 126:31.) 5:19 Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu: “Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau!”
5:20 Ia pe mulak ma hu rumahni, anjaha ibaritahon ma i Dekapolis, banggal ni na binahen ni Jesus hubani, gabe longang ma halak haganup. (bd. 7:31; Mat. 4:5.) 5:20 Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran.
5:21 Jadi dob das use Jesus marparau hu dipar ai, marurup ma roh halak na mabuei ai hu-Bani, sanggah i topi ni tao ai ope Ia. 5:21 Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau,
5:22 Anjaha roh ma homa sada halak kopala ni parguruan ai, goranni si Jairus; jadi dob iidah Jesus, manrogop ma ia ilambung ni naheini, 5:22 datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya
5:23 anjaha sai ielek-elek ma Ia, nini ma: Mangkatarhatos do nuan borungku. Roh ma Ham, tampeihon Ham ma tanganmu bani, ase malum ia anjaha manggoluh. (bd. 7:32.) 5:23 dan memohon dengan sangat kepada-Nya: “Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.”
5:24 Jadi laho ma Jesus rap pakonsi, anjaha buei do halak na mangirikkonsi, pala marsiasak-asakan sidea inggot hu-Bani. 5:24 Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekat-Nya.
5:25 Jadi adong ma ijai sada naboru, na dob sapuluh dua tahun sai roh marnunut pantang ni hiouni. (3 Mus. 15:25.) 5:25 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan.
5:26 Domma buei panaronanni humbani sipanambari, anjaha bois do artani bahen partambarni, tapi seng marnidok, lambin parahni do tente naboritni ai. 5:26 Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
5:27 Jadi dob ibogei barita ni Jesus, roh ma ia rap pakon halak na mabuei ai hun pudi, anjaha ijamah ma hiouni, (bd. 6:56; Luk. 6:19.) 5:27 Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-Nya.
5:28 ai nini uhurni do ibagas: Hujamah gelah hiouni ai, malum ma huahap. 5:28 Sebab katanya: “Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh.”
5:29 Jadi mintor maronti ma roh daroh ai, anjaha iahapkon ma bani angkulani, na dob malum ia. 5:29 Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
5:30 Anjaha iahapkon Jesus ma, na luar ai gogoh humbani dirini, gabe marhusor ma Ia dompak halak na mabuei ai anjaha nini ma: Ise manjamah hiouhu? 5:30 Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: “Siapa yang menjamah jubah-Ku?”
5:31 Jadi nini susianni ai ma hu-Bani: Idah Ham ma panosak ni halak na mabuei in Bamu, mase ma ihatahon Ham: Ise manjamah hiouhu? 5:31 Murid-murid-Nya menjawab: “Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat-Mu, dan Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?”
5:32 Tapi ikawahkon ma inggot laho mangidah atap ise do na mambahen ai. 5:32 Lalu Ia memandang sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
5:33 Jadi mabiar ma naboru ai anjaha hitir-hitir, ai ibotoh do aha na dob masa bani, gabe roh ma ia manrogop hu lobeini, anjaha ipatugah ma haganup hu-Bani sonaha na sasintongni. 5:33 Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada-Nya.
5:34 Tapi nini ma dompaksi: Haporsayaonmu do na paluahkon ham, inang! Mulak ma ham ibagas damei, anjaha malum ma naboritmu in! (bd. 10:52.) 5:34 Maka kata-Nya kepada perempuan itu: “Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!”
5:35 Sanggah na marsahap ai ope ia, adong ma na roh hun rumah ni sintua ni parguruan ai na patugahkon: Domma matei borumu! Mase sunsahan be Guru in? 5:35 Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata: “Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan Guru?”
5:36 Tapi seng iparuhurhon Jesus hata ni halak na roh ai, gabe ihatahon ma hubani sintua ai: Ulang mabiar! Porsaya ma lah! 5:36 Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: “Jangan takut, percaya saja!”
5:37 Anjaha ise pe lang na ilopas Jesus mangirikkonsi, sobali si Petrus, si Jakobus ampa si Johannes, sanina ni si Jakobus ai. 5:37 Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus.
5:38 Jadi das ma sidea hu rumah ni sintua ni parguruan ai, gabe iidah ma na gosou, na tangis-tangis anjaha na mandoruhi gogoh-gogoh. 5:38 Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
5:39 Anjaha dob masuk Ia, nini ma dompak sidea: Mase ma gosou nasiam anjaha tangis-tangis? Seng na matei dakdanak in, na modom do! (Joh. 11:11.) 5:39 Sesudah Ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu: “Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur!”
5:40 Jadi itatawai sidea ma Ia. Dob isuruh sidea haganup mandarat, iarahkon ma bapa ampa inang ni dakdanak ai, sonai homa na mangkasomanisi ai, gabe masuk ma sidea hu kamar hatibalan ni dakdanak ai. 5:40 Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusir-Nya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu.
5:41 Ijolom ma tangan ni dakdanak ai, anjaha nini ma hubani: Talita kumi! artini: Ale Boru, Ahu mangkatahon bam, puho ma! (Luk. 7:14.) 5:41 Lalu dipegang-Nya tangan anak itu, kata-Nya: “Talita kum,” yang berarti: “Hai anak, Aku berkata kepadamu, bangunlah!”
5:42 Jadi mintor puho ma dakdanak ai, lanjar mardalan, ai domma das umurni sapuluh dua tahun, gabe longang tumang ma sidea. 5:42 Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah dua belas tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
5:43 Tapi gomos ma sidea ipandang, ase ulang adong na mambotoh ai; lanjar ihatahon ma ase ibere ia mangan. (bd. 1:44; 7:24, 36; 8:26, 30; 9:9, 30.) 5:43 Dengan sangat Ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
<< Markus 4 Markus 6 >>