Markus 16

16:1 Ase dob salpu ari Sabat ai, iboli si Maria Magdalena pakon si Maria inang ni si Jakobus ampa si Salome ma minak na misbou, laho maminaki Jesus. (bd. 14:8; 1 Mus. 50:2.) 16:1 Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
16:2 Jadi girah sogod, bani ari parlobei dob Sabat ai, laho ma sidea hu tanoman ai, bani poltak ni mata ni ari. 16:2 Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
16:3 Nini sidea ma samah sidea: Ise ma manggulang batu ai banta hun babah ni tanoman ai? 16:3 Mereka berkata seorang kepada yang lain: “Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?”
16:4 Anjaha sanggah na mangkawah sidea, iidah sidea ma na dob igulang batu ai; borat tumang do batu ai. 16:4 Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
16:5 Imasuki sidea ma tanoman ai, jadi iidah sidea ma sada garama, marpakeian na lopak, hundul hampit siamun, gabe mabiar tumang ma sidea. 16:5 Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut,
16:6 Tapi nini ma dompak sidea: Ulang nasiam mabiar! Ipindahi nasiam do Jesus na hun Nasaret, na dob pinarsilangkon ai. Domma puho Ia, seng ijon be Ia. Tonggor nasiam ge ianan hatibalanni on hinan! 16:6 tetapi orang muda itu berkata kepada mereka: “Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia.
16:7 Tapi laho ma nasiam, patugah nasiam ma bani susianni ampa bani si Petrus: Lobeianni do nasiam hu Galilea, songon na dob hinatahonni hinan bani nasiam! (bd. 14:28.) 16:7 Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu.”
16:8 Sidea pe luar ma hun tanoman ai, hitir-hitir anjaha tarsonggot. Halani mabiar sidea seng ipatugah sidea ai atap hubani ise pe. 16:8 Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapa pun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-murid-Nya memberitakan dari Timur ke Barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu.
16:9 Dob puho Ia girah sogod, bani ari parlobei ni Minggu ai, ipataridahkon ma dirini parlobei hubani si Maria Magdalena; humbani do iusir ijia pitu setan. (Luk. 8:2; Joh. 20:11-18.) 16:9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.
16:10 Ia pe laho ma patugahkon ai hubani halak na mangkasomani Jesus hinan, na marhoru anjaha tangis ai. 16:10 Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
16:11 Tapi dob ibogei sidea, na dob mulak manggoluh Ia anjaha ipataridahkon dirini bani si Maria Magdalena, seng dong porsaya sidea. 16:11 Tetapi ketika mereka mendengar, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya.
16:12 Dob ai ipataridahkon ma use Dirini ibagas rupa na legan hubani dua halak humbani sidea, sanggah laho sidea hu huta na legan. (Luk. 24:13-35.) 16:12 Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota.
16:13 Jadi laho ma sidea patugahkon na masa ai bani na legan ai, tapi seng porsaya age sidea. 16:13 Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya.
16:14 Ipudini ai ipataridahkon ma Dirini bani na sapuluh sada ai, sanggah na hundul sidea mangan. Ipinsang ma sidea halani hurang porsaya sidea anjaha hengkeng uhur ni sidea, ai seng porsaya sidea bani halak na mangidahsi, dob puho Ia. (1 Kor. 15:5.) 16:14 Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya.
16:15 Dob ai nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu sab dunia on, ambilankon hanima ma ambilan na madear in bani sagala na tinompa. (bd. 13:10; Mat. 28:18-20.) 16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
16:16 Na porsaya anjaha tardidi dapotan haluahon tapi na so porsaya hona uhum do! (Joh. 3:18, 36.) 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
16:17 Anjaha on ma tanda na mangihut bani na porsaya: Marhitei Goranku usiron ni sidea do sibolis, anjaha marsahap na baru do sidea. (Lah. 2:4; 16:18.) 16:17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
16:18 Jomputon ni sidea do ulog, anjaha age pe iinum rasun hamateian, seng pala mahua sidea; tampeihonon ni sidea do tanganni bani na boritan gabe malum ma sidea. (Lah. 28:3-6, 8; Jak. 5:14.) 16:18 mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.”
16:19 Ia Tuhan Jesus, dob marsahap Ia pakon sidea, tarangkat ma hu nagori atas, anjaha hundul ma i siamun ni Naibata. (Heb. 1:3, 13.) 16:19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
16:20 Tapi laho ma anggo sidea mangambilankon ambilan na madear in, huja-huja pe. Iurupi Tuhan in do sidea, anjaha ipatotap do ambilan ni sidea ai marhitei tanda na mangihut ai. (Lah. 3:16; 5:15; 14:3; Heb. 2:4.) 16:20 Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
<< Markus 15 Lukas 1 >>