Lukas 21

21:1 Sanggah mangkawah Ia, iidah ma halak na bayak mandabuhkon sibere-bereni hubagas poti parartaan. 21:1 Ketika Yesus mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
21:2 Iidah ma homa naboru na mabalu, na masombuh, mannahkon dua rimis. 21:2 Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.
21:3 Jadi ihatahon ma: Sintong do na huhatahon on bani nasiam: Bueinan do na ninahkon ni na mabalu na masombuh on marimbang haganupan ai. (2 Kor. 8:12.) 21:3 Lalu Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu.
21:4 Ai haganup sidea humbani lobih-lobihni bei do inahkon sidea gabe sibere-bereni, tapi ia parinangon on, humbani hahuranganni do inahkon haganup na adong bani, na sahira goluhni. 21:4 Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.”
21:5 Adong ma deba halak, na manarsingati rumah panumbahan ai, na dob pinajagar marhitei batu na majenges ampa siluah ni halak, gabe nini Jesus ma: 21:5 Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus:
21:6 Iidah hanima pe haganupan in, na roh ma arini, seng paturuton be ijin dua batu patindih, na so rosakkononkon. (bd. 19:44.) 21:6 “Apa yang kamu lihat di situ — akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”
21:7 Jadi isungkun sidea ma Ia, nini ma: Andigan ma masa ai, Guru? Anjaha aha ma tandani, laho masa ai? 21:7 Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya: “Guru, bilamanakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kalau itu akan terjadi?”
21:8 Jadi nini ma: Jaga ma hanima, ulang ma kahou hanima! Ai buei ma na roh manoluk Goranku, na mangkatahon: Ahu do Ia, ampa, “Domma jumpah panorangni”. Ulang ma iirikkon hanima sidea. 21:8 Jawab-Nya: “Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia, dan: Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka.
21:9 Tapi anggo ibogei hanima barita ni hamunsuhon ampa hageoron, ulang ma hanima tarsonggot, ai maningon masa do ai lobei, tapi lang ope mintor dapot ujungni. 21:9 Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.”
21:10 Nini ope bani sidea: Marsiporangan do holi bangsa hu bangsa, harajaon hu harajaon. 21:10 Ia berkata kepada mereka: “Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan,
21:11 Masa ma lalou na maparah, sampar marsasanagori ampa lohei sonai homa panonggoti ampa tanda na banggal hun langit. 21:11 dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
21:12 Tapi paima masa ai, tangkapon anjaha pardakdakon ni sidea do hanima. Ondoshonon do hanima hu parguruan anjaha masukkonon hubagas tutupan, boanon do hanima hulobei-lobei ni raja-raja ampa siparkuasa halani goranku. 21:12 Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.
21:13 Lanjar in ma dalan bennima, laho manaksihon Ahu. 21:13 Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.
21:14 Ingat hanima ma: Seng pala sarihononnima pasal sihatahononnima ijai. (Mat. 10:19.) 21:14 Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
21:15 Ai Ahu do mamberehon bannima kuasa marsahap ampa hapentaron, na so boi imbangon atap jabapon ni munsuhnima. (Lah. 6:10.) 21:15 Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu.
21:16 Gari namatoras ampa sanina, sindohor ampa huan-huan mangondoshon hanima; anjaha bunuhonni do deba hanima. 21:16 Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh
21:17 Domdoman ni haganup jolma do hanima halani Goranku. (Mat. 10:21-22.) 21:17 dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku.
21:18 Tapi sada jambulan pe lang bulih magou humbani ulunima. (bd. 12:7.) 21:18 Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
21:19 Marhitei hasabaron do maluah hosahnima. (2 Kron. 15:7; Heb. 10:36.) 21:19 Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.”
21:20 Tapi anggo iidah hanima huta Jerusalem iinggoti tentara, botoh hanima ma, dohor ma parsedani. 21:20 “Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.
21:21 Ai pe maporus ma hu dolog na i Judea, na ibagas huta in kaluar ma hunjin, anjaha na i juma ulang mulak hu huta in. 21:21 Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota,
21:22 Ai ari pambalasan do in, ase saud ganup na tarsurat in. (Jer. 5:29.) 21:22 sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis.
21:23 Sunsah ma na boratan rumah ampa ni painumhon bani panorang ai, ai sogop ma hasosakan banggal hu tanoh on ampa ringis bani bangsa on. 21:23 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu! Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini,
21:24 Ragei ma sidea bunuhon ni mata ni podang, anjaha hona boan tartaban hu tongah-tongah ni sagala bangsa. Dogei-dogeian ni halak parbegu ma huta Jerusalem, paima gok panorang ni parbegu. (Rom 11:25; Pangk. 11:2.) 21:24 dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.”
21:25 Dob ai masa ma tanda bani mata ni ari, bani bulan ampa bani bintang pe, anjaha rusak ma sagala bangsa i tanoh on anjaha bajoraon halani hasak ni laut in ampa gilumbangni. 21:25 “Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.
21:26 Tarhatos ma jolma in halani biarni managam na sihol masa hu atas tanoh on, ai dugur ma hagogohon ni parlangitan. 21:26 Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
21:27 Dob ai idahon ni sidea ma Anak ni jolma in roh marhitei hombun ibagas hagogohon ampa hasangapon banggal. (Dan. 7:13.) 21:27 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.
21:28 Anggo mamungkah masa ma ganupan ai, jongjong ma nasiam, padirgak ma ulunasiam, ai dohor ma haluahonnasiam. (Pil. 4:4, 5.) 21:28 Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.”
21:29 Jadi ihatahon ma sada limbaga bani sidea: Tonggor hanima ma hayu ara in ampa hayu na legan in! 21:29 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: “Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja.
21:30 Anggo marpusuki ma iidah hanima, botoh hanima ma, na dohor ma partahunan milas. 21:30 Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat.
21:31 Usih hujai ma, dob iidah hanima masa ganupan ai, botohonnima ma na dohor ma harajaon ni Naibata. 21:31 Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah dekat.
21:32 Tongon do na huhatahon on bannima: Seng anjai salpu na sansundut on, anggo lape masa ganupan ai. 21:32 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya terjadi.
21:33 Langit ampa tanoh salpu do, tapi anggo hatangkai seng anjai salpu. (bd. 16:17.) 21:33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.”
21:34 Tapi jaga ma hanima bani dirinima, ulang ma boratan uhurnima halani parminum-minumon ampa parmabukon ampa holsoh-holsoh bani na i dunia on, gabe sompong songon tirangkap roh ari ai mandorab hanima. 21:34 “Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
21:35 Ai maningon roh do ai bani haganup na marianan iatas tanoh on. (1 Tes. 5:3.) 21:35 Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
21:36 Tapi jaga ma hanima anjaha martonggo ma tongtong, ase margogoh hanima manimbili sagala na sihol roh ai, laho jongjong ilobei ni Anak ni jolma in. (Mrk. 13:33.) 21:36 Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.”
21:37 Arian i rumah panumbahan ai do Ia mangajari, tapi borngin luar do Ia, marborngin i dolog, na margoran Jetun. 21:37 Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun.
21:38 Anjaha girah sogod roh ma halak na mabuei ai manjumpahkonsi i rumah panumbahan laho manangar hatani. 21:38 Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada-Nya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia.
<< Lukas 20 Lukas 22 >>