Lukas 15

15:1 Somal do sijalo sohei ampa sipardousa roh hundohor hu-Bani, laho manangar hatani. 15:1 Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
15:2 Jadi marungut-ungut ma halak Parisei ampa sibotoh surat, nini sidea ma: Ijalo on do sipardousa, anjaha rap mangan do Ia pakon sidea. 15:2 Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya: “Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.”
15:3 Gabe ihatahon Jesus ma limbaga on bani sidea: 15:3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
15:4 Ise ma humbani nasiam sahalak parbiri-biri saratus, anggo magou sada hunjai, na so manadingkon na siah puluh siah nari ai i parmahanan, laho mangindahi na so taridah ai, ronsi na jumpahsi ai? (bd. 19:10; Hes. 34:11, 16.) 15:4 “Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya?
15:5 Anjaha dob jumpahsi, itampeihon ma ai bani abarani halani malas ni uhurni. 15:5 Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira,
15:6 Daskonsi ia hu rumahni, idilo ma martumpu huan-huanni ampa romban rumahni, nini ma bani sidea: Marmalas ni uhur ma nasiam rap pakon ahu, halani jumpah ahu do biri-biringku na magou ai. 15:6 dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
15:7 Huhatahon ma bani nasiam: Usih hujai, bueinan do malas ni uhur i nagori atas mangidah sada pardousa, na ra paubahkon uhurni, ase mangidah siah puluh siah parpintor, na so pala paubahkon uhur ni sidea. 15:7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.”
15:8 Atap dong do nani naboru siparduit sapuluh rupiah, anggo magou sada hunjai, na so pagarahon palita, anjaha manapui rumahni, laho mangindahi duitni na magou ai, paima jumpahsi ai? 15:8 “Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya?
15:9 Anjaha dob jumpahsi, idilo ma martumpu huan-huanni ampa romban rumahni, nini ma: Marmalas ni uhur ma nasiam rap pakon ahu, ai domma jumpah ahu duitku na magou ai. 15:9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
15:10 Huhatahon ma bani nasiam: Usih hujai do masa malas ni uhur ilobei ni malekat ni Naibata mangidah sahalak sipardousa, na paubahkon uhurni. (Ep. 3:10.) 15:10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.”
15:11 Dob ai nini ma use: Adong ma dua anak ni sada halak. 15:11 Yesus berkata lagi: “Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.
15:12 Gabe ihatahon sianggian ai ma dompak bapani ai: Bapa, bere ham ma bangku humbani arta in, na sahira parbagiananku. Jadi ibagihon ma artani ai bani sidea. 15:12 Kata yang bungsu kepada ayahnya: Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
15:13 Anjaha seng pala piga ari ipudi ni ai, ipatumpu sianggian ai ma haganup parbagiananni ai, dob ai laho ma ia hu nagori na daoh, anjaha ijai ma iparbois-bois artani ai marhitei goluh na so marrantei. 15:13 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
15:14 Dob iboiskon haganupan ai, masa ma lohei maningting i nagori ai, anjaha ia pe mulai ma marhahurangan. 15:14 Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat.
15:15 Jadi laho ma ia tondok bani sada halak parnagori ai, gabe isuruh ma ia marmahan babuy hu jumani. 15:15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
15:16 Ipindo uhurni do manggoki boltokni bani hulit-hulit ni indahan ni babuy ai, tapi seng dong na mamberesi bani. (Pod. 23:21.) 15:16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
15:17 Jadi ipaulak ma uhurni hu bagas, nini ma: Buei ni in gajian ni bapa, na marlobih-lobih bani sipanganon, hape ahu, matei gayuran do ijon. 15:17 Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
15:18 Misir mando ahu marayak bapa, huhatahon ma hubani: Ham bapa, domma mardousa ahu hu nagori atas ampa bamu. (Ps. 51:6; Jer. 3:12, 13.) 15:18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa,
15:19 Seng talup be ahu goranon anakmu, bahen ham ma ahu songon sada halak gajian bamu. 15:19 aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa; jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
15:20 Jadi misir ma ia marayak bapani ai. Tapi daoh ope ia, domma itatap bapani ai ia, gabe maidop ma uhurni; marlintun ma ia manjumpahkonsi, irohop ma ia anjaha isummah. 15:20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia.
15:21 Marsahap ma anak ai bani: Ham bapa, domma mardousa ahu hu nagori atas ampa hubamu, seng talup be goranon ahu anakmu! 15:21 Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.
15:22 Tapi nini bapa ai ma dompak jabolonni: Boan hanima ma pakeian sijengesan, anjaha pakeihon hanima ma ai bani! Bahen hanima ma sada tintin bani jari-jarini ampa sipatu bani naheini! 15:22 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
15:23 Alop hanima ma anak ni lombu na pinamombur ai, anjaha sayat ma, ase mangan hita anjaha marmalas ni uhur. 15:23 Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita.
15:24 Ai na dob matei do anakkon gabe mulak manggoluh, na dob magou do ia, gabe jumpah use. Jadi marmalas ni uhur ma sidea. (Ep. 2:1, 5; 5:14.) 15:24 Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
15:25 Tapi i juma do anakni sikahanan ai. Jadi rohkonsi ia hun dohor hu rumah, ibogei ma sora ni musik ampa na manortor. 15:25 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
15:26 Gabe idilo ma sahalak humbani jabolon ai, ipapangkei ma atap aha do na masa. 15:26 Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu.
15:27 Jadi nini ma hubani: Domma roh anggimu, jadi isayat bapanta do lombu pinamombur ai, halani jorgit do ia mulak. 15:27 Jawab hamba itu: Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
15:28 Jadi marah ma ia, anjaha seng ra roh hu rumah, gabe roh ma bapani mangajar-ajarisi. 15:28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
15:29 Tapi nini ma mambalosi bapani ai: Martahun-tahun ma ahu mambalosi ham, anjaha seng ongga hulanggar parentahmu. Tapi anak ni hambing pe lang ongga ibere ham bangku, ase marmalas ni uhur ahu ampa huan-huanku. 15:29 Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya: Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
15:30 Hape rohkonsi anakmu, na mamboiskon artamu rap pakon boru jalang, gabe isayat ham do anak ni lombu na pinamombur in. 15:30 Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
15:31 Jadi nini ma hubani: Ambia, tongtong do ho rap pakon ahu, anjaha haganup na dong bangku in, ho do simadasi. 15:31 Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
15:32 Tapi patut do hita marmalas ni uhur anjaha marmegah-megah, ai na dob matei do anggimon gabe manggoluh, anjaha na dob magou do ia, gabe jumpah. 15:32 Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.”
<< Lukas 14 Lukas 16 >>