2 Tesalonika 2

2:1 Tapi anggo pasal parroh ni Tuhanta Jesus Kristus ampa pardasta hubani, mangindo ma hanami, bani nasiam sanina, (1 Tes. 4:13-17.) 2:1 Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara,
2:2 ase ulang urah idugur nasiam humbani totap ni paruhuron, anjaha rusak ibahen marhitei tonduy ni sipartonduy atap hata, barang marhitei surat na ihatahon roh humbannami, na patugahkon, paboa na dob roh do ari ni Tuhan in. 2:2 supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
2:3 Ulang ma adong na paoto-otohon nasiam atap marhitei aha pe. Ai seng anjai roh ari ai, anggo seng masa lobei parbalikon, anjaha ipatalar jolma na so parduli bani titah in, ai ma anak hamagouan ai, (1 Tim. 4:1; 1 Joh. 2:18; 4:3.) 2:3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,
2:4 na manlawan anjaha na pabangkit dirini dompak haganup na targoran naibata ampa sisombahon, na pahundul dirini i rumah ni Naibata, na maningtingkon, paboa ia do Naibata. (Dan. 11:36.) 2:4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
2:5 Ai lang idingat nasiam, na dob hupatugah in hinan, sanggah rap ope ahu pakon nasiam? 2:5 Tidakkah kamu ingat, bahwa hal itu telah kerapkali kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu?
2:6 Ambahni ai, ibotoh nasiam do, aha na mangambatsi nuan, paima roh panorangni patalaron ia. 2:6 Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya.
2:7 Ai domma marhorja nuan gogoh ni rusia ni hajahaton ai, paima ipadaoh na mangambatsi nuan. (Lah. 20:29.) 2:7 Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan,
2:8 Dob ai pe ase patalaron siparjahat ai, tapi ripashonon ni Tuhan Jesus ma ia marhitei hosah ni pamanganni, anjaha siaphononni ma ia talarhonsi Ia bani parrohni ai. (Jes. 11:4; Pangk. 19:15, 20.) 2:8 pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulut-Nya dan akan memusnahkannya, kalau Ia datang kembali.
2:9 Humbani kuasa ni sibolis do parroh ni parjahat ai, marhasoman haganup bagei ni hagogohon ampa tanda ampa halongangan ladung, (Mat. 24:24; Pangk. 13:11-13.) 2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu,
2:10 ambahni ai marhasoman haganup bagei ni hajahaton sipaoto-oto bani halak na laho magou, halani lang ijalo sidea holong na humbani hasintongan in, ase maluah namin sidea. (2 Kor. 2:15; 14:3.) 2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
2:11 Halani ai isuruh Naibata do bani sidea tonduy na pakahouhon, ase porsaya sidea bani ladung, (Rom 1:28; 2 Tim. 4:4.) 2:11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta,
2:12 ase hona uhum sagala na so porsaya bani hasintongan in, na marosuh bani hagedukon. 2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.
2:13 Tapi na patut do hanami manghatahon tarima kasih tongtong bani Naibata halani nasiam, sanina na hinaholongan ni Tuhan in, ai ipilih Naibata do nasiam humbani mulani, ase saud nasiam maluah marhitei pangurasion ni Tonduy in ampa haporsayaon bani hasintongan in. (bd. 1:3, 4; Ep. 1:4.) 2:13 Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
2:14 Ai hujai do nasiam idilo marhitei ambilan na madear, na niambilankonnami, ase parrupei nasiam bani hasangapon ni Tuhan Jesus Kristus. 2:14 Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.
2:15 Ase nasiam sanina, totap ma nasiam jongjong anjaha marsijoloman bani podah, na niajarhonnami bani nasiam, marhitei hata atap surat pe. (bd. 3:6.) 2:15 Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis.
2:16 Ase Tuhanta Jesus Kristus pakon Naibata Bapanta, na mangkaholongi hita anjaha na mambere banta apoh-apoh na manongtong ampa pangarapan na madear marhitei idop ni uhur, 2:16 Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita,
2:17 Ia ma mangapohi anjaha patotaphon uhurnasiam bani sagala horja ampa hata na madear. 2:17 kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
<<  2 Tesalonika 1 2 Tesalonika 3 >>