Ibrani 6

6:1 Halani ai tadingkon hita ma lobei podah pamungkah pasal Kristus, anjaha torushon hita ma hubani podah bani halak na dob matoras. Ulang be naulaki pauli onjolan pasal na paubahkon uhur humbani horja hamateian ampa na manghaporsayai Naibata, 6:1 Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah,
6:2 podah pasal pandidion ampa na manampeihon tangan, pasal parpuhoon ni halak na dob matei ampa paruhuman sisadokah ni dokahni. 6:2 yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal.
6:3 Anjaha bahenonta do ai, anggo ilopas Naibata. 6:3 Dan itulah yang akan kita perbuat, jika Allah mengizinkannya.
6:4 Ia sidea, na dob ongga santorap ipalihar, idai sibere-bere parnagori atas ai, gabe parrupei bani Tonduy Na pansing, (bd. 10:26, 27; Mat. 12:31; 1 Joh. 5:6.) 6:4 Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
6:5 na dob idai hata na mantin na humbani Naibata ampa hagogohon ni dunia simagira, 6:5 dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang,
6:6 anggo marbalik sidea, sabonar na so tarpabayu be sidea, ase mubah use, ai na dob mangulaki mansilangkon Anak ni Naibata do sidea ijai anjaha ipabador, gabe hamagouan ni sidea sandiri. 6:6 namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka umum.
6:7 Ai tanoh, na mangonsop bah udan, na sai roh hujai, anjaha itubuhkon suan-suanan na marguna bani na mangkorjahonsi, ai do na dapotan pasu-pasu humbani Naibata; 6:7 Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah;
6:8 tapi tanoh na manubuhkon hupi-hupi ampa duri-duri, seng na marguna ai; sipapaan ma ai podas anjaha mosoghonon bani ujungni. 6:8 tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran.
6:9 tapi age pe sonai hatanami, nasiam na hinaholongan, tenger do uhurnami sidearan ai do bani nasiam, ai ma na mamboan hu haluahon. 6:9 Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan.
6:10 Ai sedo na geduk Naibata, gabe lupa Ia bani pambahenannasiam ampa bani holong ni uhurnasiam, na pinatuduhkon nasiam bani Goranni, marhitei pangidanginasiam hinan ampa sorani bani halak na mapansing in. (bd. 10:32-34.) 6:10 Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
6:11 Tapi ipindo uhurnami do, ase ganup ma nasiam patuduhkon porlu ni uhur na sonai, ai ma marsijoloman botul bani pangarapan in ronsi ujungni, (bd. 3:14; Pil. 1:6.) 6:11 Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya,
6:12 ase ulang gabe rayohan nasiam, tapi tiru nasiam ma sidea, sitean bagah-bagah ai, marhitei na marhaporsayaon ampa marsabar ni uhur. 6:12 agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
6:13 Ai sanggah na mambere bagah-bagahni Naibata bani si Abraham, halani seng dong be sibanggalhononni parbijaanni, hubani dirini sandiri do Ia marbija, (1 Mus. 22:16, 17.) 6:13 Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya,
6:14 nini: Tongon pasu-pasuonku do ho, anjaha tongon pabueionku tumang do ho. 6:14 kata-Nya: “Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.”
6:15 Jadi, halani sabar ia paima-imahon, gabe dapotsi do bagah-bagah ai. 6:15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
6:16 Ia jolma, sibanggalhonni do ibahen parbijaanni, anjaha bija ai do mangujungi sagala parsalisihan lanjar songon jaminan do ai. (2 Mus. 22:10.) 6:16 Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan.
6:17 Halani ai, Naibata pe, bija do ipakei manjamin, laho patuduhkon bani sitean bagah-bagah ai sura-surani na so ra mubah ai, 6:17 Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya dengan sumpah,
6:18 ase marhitei na adong banta dua fakta na so mubah-ubah in, ibagas ai seng boi Naibata marladung, adong do banta apoh-apoh na margogoh, banta na marhaporusan hujai laho marsijoloman hubani pangarapan na i lobeita ai. 6:18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
6:19 Ia pangarapan in, ai ma songon sauh bani tonduyta, na totap anjaha na toguh, na masuk das hubagas hirei-hirei ai. 6:19 Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir,
6:20 Hujai do masuk, gabe parlobeita, Jesus, na dob gabe Sintua ni malim sadokah ni dokahni, mangihutkon aturan ni si Melkisedek. (bd. 5:6.) 6:20 di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai selama-lamanya.
<< Ibrani 5 Ibrani 7 >>