Yosua 23

23:1 Dob ai bani labang-labang ni ari, dob marhasonangan halak Israel ibahen Jahowa dompak ganup munsuh ni sidea inggot, anjaha dob sayur matua si Josua, (bd. 21:44.) 23:1 Lama setelah TUHAN mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur,
23:2 jadi idilo si Josua ma ganup Israel, pangintuaini pakon kopala-kopalani, panguhumni pakon gamotni, nini ma dompak sidea: Domma sayur matua ahu, 23:2 dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka: “Aku telah tua dan sangat lanjut umur,
23:3 anjaha domma iidah nasiam sagala na binahen ni Jahowa Naibatanasiam hubani ganup bangsa on mangkopkop nasiam, ai Jahowa Naibatanasiam sandiri do marporang mangkopkop nasiam. 23:3 dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan TUHAN, Allahmu, kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu.
23:4 Tonggor ma, domma hubagihon bani nasiam bangsa na teba ai bahen parbagianan ni Israel marsasamarga, hun Jordan nari — rap pakon haganup bangsa na dob husiapkon — das hu laut na bolag ai i hasundutan. 23:4 Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke Laut Besar di sebelah matahari terbenam.
23:5 Anjaha Jahowa Naibatanasiam do sihol mardakdak sidea i lobeinasiam, anjaha Ia do na sihol mangusir hun lobeinasiam, ase nasiam manean tanoh ni sidea, romban hubani baga-bagah ni Jahowa Naibatanasiam hubani nasiam. 23:5 Dan TUHAN, Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
23:6 Antong totap tumang ma uhurnasiam manramotkon anjaha mangkorjahon haganup na tarsurat ibagas buku titah ni si Musa, ase ulang manlembang nasiam hu siamun barang hu sambilou, (5 Mus. 5:29.) 23:6 Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri,
23:7 ase ulang saor nasiam bani bangsa na tading itongah-tongahnasiam, barang padilo-diloonnasiam goran ni naibata ni sidea, barang marbija marhiteihon ai, barang balosan nasiam ai, barang marsombah nasiam hujai; (2 Mus. 23:13, 24.) 23:7 dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka.
23:8 tapi marsijoloman hubani Jahowa Naibatanasiam ma nasiam, songon na binahen nasiam das hubani sadari on. 23:8 Tetapi kamu harus berpaut pada TUHAN, Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang.
23:9 Ai domma iusir Jahowa hun lobeinasiam bangsa na bolon anjaha na markuasa, anjaha sahalak pe lang na tahan jongjong i lobeinasiam das hubani sadari on. (3 Mus. 26:7, 8; 5 Mus. 28:7.) 23:9 Bukankah TUHAN telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang.
23:10 Sahalak tumang humbani nasiam mardakdak na saribu halak, ai Jahowa Naibatanasiam sandiri do marporang mangkopkop nasiam, songon na dob pinarbagahni hinan. 23:10 Satu orang saja dari pada kamu dapat mengejar seribu orang, sebab TUHAN Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu.
23:11 Jaga tumang ma nasiam bani dirinasiam laho mangkaholongi Jahowa Naibatanasiam; 23:11 Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi TUHAN, Allahmu.
23:12 ai anggo marbalik nasiam, anjaha longkot ahurnasiam bani tading-tadingan ni bangsa, na tading itongah-tognahnasiam, anjaha marsibuatan boru nasiam, anjaha marsaor nasiam pakon sidea anjaha sidea pakon nasiam, 23:12 Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu,
23:13 botoh nasiam ma, seng be nunuton ni Jahowa Naibatanasiam mangusir bangsa on hun lobeinasiam; tapi sidea ma gabe siding ampa tirangkap, gabe lonsing-lonsing ilambungnasiam, gabe duri ibagas matanasiam, paima siap nasiam hun tanoh na madear on, na dob binere ni Jahowa Naibatanasiam bani nasiam. (4 Mus. 33:55; 5 Mus. 7:16; Panguh. 2:3.) 23:13 maka ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa TUHAN, Allahmu, tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
23:14 Tonggor ma, na laho ma ahu marayak dalan parsadaan ni ganup tanoh on, anjaha botoh nasiam ma humbani sagala uhur pakon tonduynasiam, na so adong tading age sada hata humbani haganup hata na madear in, na pinarbagah ni Jahowa Naibatanasiam bani nasiam; haganup do saud bani nasiam, seng dong tading age sada hata hunjai. (bd. 21:45; 1 Raj. 2:2.) 23:14 Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.
23:15 Tapi songon na sogop bani nasiam haganup hata na madear, na pinarbagah ni Jahowa Naibatanasiam bani nasiam, sonai ma pasogopon ni Jahowa bani nasiam haganupan hamagouan, paima siap tumang nasiam bahenonni hun tanoh na madearo on, na dob binere ni Jahowa Naibatanasiam bani nasiam, 23:15 Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, demikianlah TUHAN akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
23:16 anggo ilaosi nasiam padan ni Jahowa Naibatanasiam, na dob tinonahkonni bani nasiam, gabe laho nasiam mambalosi naibata na legan, anjaha marsombah nasiam hujai, jadi gajag ma ringis ni Jahowa bani nasiam, anjaha podas ma nasiam agouonni hun tanoh na madear, na dob binerehonni bani nasiam. 23:16 apabila kamu melangkahi perjanjian, yang telah diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikan-Nya kepadamu.”
<< Yosua 22 Yosua 24 >>