Yeremia 47

47:1 On do hata ni Jahowa na roh hubani nabi Jeremia, pasal halak Palistim, sanggah lape ipatunduk Parao Gasa. (bd. 25:20; Jes. 14:29-32; Hes. 25:15-l7; Ams. 1:6.) 47:1 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai orang Filistin, sebelum Firaun mengalahkan Gaza.
47:2 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, marbanggal do bah roh hun utara, gabe bah bolon na sampur. Landaonni do tanoh in ampa haganup na adong ijin, huta-huta ampa na marianan ijin. Tangis-tangis ma jolma anjaha doruh-doruh na mangiankon tanoh in. 47:2 “Beginilah firman TUHAN: Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir, membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap,
47:3 Pangkorhon ni gurojob ni nahei ni huda ampa parhurasak ni gareta porang ampa parputor ni rodani, seng be ikawahkon bapa anakni, sonai ma hagalekon ni sidea, 47:3 mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas,
47:4 halani panorang na roh laho mamboiskon haganup halak Palistim, laho mansiapkon sagala na tading, sipangurupi bani Tirus ampa Sidon. Tongon, Jahowa do na mamboiskon halak Palistim, teba-teba na roh hun pulo Kaptor. (1 Mus. 10:14; Ams. 9:7.) 47:4 oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, TUHAN akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor.
47:5 Hona palpal do Gasa, masab ia Askalon. Ale teba-teba ni halak Enak, piga dokah nari rarikannima dirinima? (bd. 16:6; 41:5; 48:37; Ams. 1:6-8; Sep. 2:4; Sak. 9:5.) 47:5 Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam; hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri?
47:6 Ale podang ni Jahowa! Piga dokah nari pe, ase soh ho? Mulak ma ho hubagas sarungmu, Maronti ma anjaha marsaran ma! 47:6 Ah, pedang TUHAN, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah!
47:7 Sonaha ma parsohni, ai Jahowa do na marsuruhsi? Dompak Askalon pakon dompak topi ni laut do ai ihatahon. 47:7 Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, ke sanalah Ia menyuruhnya!”
<< Yeremia 46 Yeremia 48 >>