Ulangan 15

15:1 Bani ujung ni ganup pitu-pitu tahun maningon bahenonmu do haluahon. (2 Mus. 23:10, 11.) 15:1 “Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang.
15:2 Anjaha on do rumang ni haluahon ai: Ganup halak parutangan na mambere pinjaman hubani hasomanni, maningon saloseihononni ai humbani; seng bulih tungguoni utang ni hasomanni barang saninani, ai domma itingtingkon halak tahun haluahon bani Jahowa. 15:2 Inilah cara penghapusan itu: setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya; janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi TUHAN.
15:3 Anggo humbani halak dagang bulih do tungguonmu; tapi barang aha idoumu bani saninamu, maningon saloseihonon ni tanganmu do ai. 15:3 Dari seorang asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kauhapuskan.
15:4 Tapi ulang ma adong halak na musil itongah-tongahnasiam, ai sabonar pasu-pasuon ni Jahowa do ham i tanoh na binere ni Jahowa Naibatamu bamu, bahen parbagianan siteanonmu, 15:4 Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memberkati engkau di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka,
15:5 pitah, asal ma itangihon ham sora ni Jahowa Naibatamu, anjaha ihaporluhon ham mangkorjahon haganup tonah on, sagala na hutonahkon bamu sadari on. 15:5 asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
15:6 Ai pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu do ham, songon na dob pinarbagahni hinan bamu, jadi painjamkon ma ham bani buei bangsa sipajuh begu-begu, tapi seng manginjam anggo ham; anjaha gomgomanmu ma buei bangsa sipajuh begu-begu, tapi seng rajaanni anggo ham. (bd. 28:12.) 15:6 Apabila TUHAN, Allahmu, memberkati engkau, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman; engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau.
15:7 Anggo dong itongah-tongahmu sahalak na musil humbani saninamu, ibagas hutamu, i tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu, seng bulih pamapironmu uhurmu anjaha tutuponmu tanganmu dompak hasomanmu na musil ai, (1 Joh. 3:17.) 15:7 Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu,
15:8 tapi maningon bukaonmu do tanganmu bani, anjaha unjah ham papinjamkon bani marguru hubani sadiha na hurang bani. (Luk. 6:34, 35.) 15:8 tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan.
15:9 Jaga ham ma dirimu, ase ulang tubuh pingkiran na jahat ibagas uhurmu, mangkatahon: Domma dohor tahun papituhon, tahun haluahon, gabe sogam panonggormu bani hasomanmu na musil ai, anjaha aha pe lang ibere ham ibagas ai. 15:9 Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila, demikian: Sudah dekat tahun ketujuh, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada TUHAN tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu.
15:10 Maningon unjah ham mambere bani, ulang gok gila uhurmu sanggah ma mamberehon ai ham bani; ai halani ai pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu ma ham bani haganup horjamu pakon bani haganup na jinamah ni tanganmu. 15:10 Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu.
15:11 Ai seng tumaram maronti adong halak na musil i tanoh in; halani ai do ase hutonahkon bamu sonon: Maningon ringgas do ham mambuha tanganmu hubani saninamu, hubani halak na masombuh pakon halak na musil i tanohmu. (Mat. 26:11; Jes. 58:7; Jak. 2:15, 16.) 15:11 Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.”
15:12 Anggo tarjual bamu hasomanmu, halak Heber, dalahi atap naboru, maningon onom tahun dokahni ia mangkorja bamu, tapi papitu tahunkon maningon paluahonmu ia. (2 Mus. 21:2.) 15:12 “Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka.
15:13 Anjaha anggo ipaluah ham ia hun lambungmu, seng bulih paluahonmu ia marambung tangan; 15:13 Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa,
15:14 maningon unjah pamberemu bani humbani biri-birimu, humbani pardogeianmu, humbani pangilangan anggurmu; songon na dob pinasu-pasu ni Jahowa Naibatamu ham, maningon sonai bereonmu bani. 15:14 engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kauberikan kepadanya.
15:15 Maningon ingatonmu do jabolon do ham naijia i tanoh Masir, gabe itobus Jahowa Naibatamu ham; halani ai do ase hutonahkon hata on bamu sadari on. (bd. 5:15.) 15:15 Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu; itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini.
15:16 Tapi anggo ihatahon bamu: “Seng sihol ahu laho humbamu”, halani holong ni uhurni mangidah ham pakon mangidah parrumahmu, ai sonang do ia i lambungmu, 15:16 Tetapi apabila dia berkata kepadamu: Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu,
15:17 jadi buat ma sada partusuk, anjaha tusuk ma pinggolni bani labah, jadi gabe jabolonmu ma ia lalab. Anjaha jabolonmu naboru pe sonai do bahenonmu. 15:17 maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kauperbuat kepada budakmu perempuan.
15:18 Ulang ma borat uhurmu, halani paluahonmu ma ia hun lambungmu, ai dua lompit humbani gaji ni sipangan gaji, hinorjahonni bamu na onom tahun ai. Jadi pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu ma ham bani ganup na hinorjahonmu. 15:18 Janganlah merasa susah, apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab enam tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa dua kali upah seorang pekerja harian. Maka TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kaukerjakan.”
15:19 Sagala bunga tubuh tunggal, humbani lombu pakon biri-birimu maningon papansingonmu do ai bani Jahowa Naibatamu; seng bulih pakorjahononmu bunga tubuh ni lombumu, anjaha seng bulih rasiponmu ambulu ni bunga tubuh ni biri-birimu. (2 Mus. 13:2.) 15:19 “Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kaukuduskan bagi TUHAN, Allahmu; janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu.
15:20 Maningon panganonmu do juhutni ganup tahun ilobei ni Jahowa, Naibatamu, bani ianan na pinilih ni Jahowa, ham pakon parrumahmu. (bd. 14:23.) 15:20 Di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih TUHAN, engkau ini dan seisi rumahmu.
15:21 Tapi anggo dong do tikasni, mengkat barang pitung, barang tikas aha pe na bajan, seng bulih galangkononmu ai bani Jahowa Naibatamu. (3 Mus. 22:20.) 15:21 Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apa pun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi TUHAN, Allahmu.
15:22 Maningon panganonmu do ai ibagas hutamu; halak na butak barang halak na pansing bulih do panganonni ai, songon na mangankon balua barang ursa. (bd. 12:15, 22.) 15:22 Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa.
15:23 Pitah darohni do na so bulih panganonmu; maningon useihononmu do ai hu tanoh, songon bah. (3 Mus. 3:17; 5 Mus. 12:16, 23.) 15:23 Hanya darahnya janganlah kaumakan; haruslah kaucurahkan ke tanah seperti air.”
<< Ulangan 14 Ulangan 16 >>