Pengkhotbah 9

9:1 Tongon, haganupan on domma huparuhurhon, anjaha domma hupareksa haganup: Ia halak parpintor age halak na pentar ampa pambahenan ni sidea ibagas tangan ni Naibata do; holong ni uhur pe atap domdom, seng iarti jolma in. Haganup na ilobei ni sidea sisoya-soya do: 9:1 Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah; manusia tidak mengetahui apa pun yang dihadapinya.
9:2 ai sisada sitaronon do haganup, halak parpintor ampa halak parjahat, halak sidear uhur ampa halak na masambor, halak na pansing ampa halak na mabutak, halak sipanggalang ampa na so sipanggalang; songon na masa bani halak na daulat, sonai do bani halak pardousa, songon na bani halak siparbija, sonai do bani halak namabiar marbija. (bd. 2:14; Job 9:22.) 9:2 Segala sesuatu sama bagi sekalian; nasib orang sama: baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa; sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah.
9:3 On do hasamboron ibagas haganup na masa i hasiangan on, ai ma na sisada sitaronon ai haganup; anjaha halani homa gok hajahaton do uhur ni jolma manisia, anjaha haotoon do ibagas uhur ni sidea sadokah manggoluh sidea, dob ai parayakonni do halak na dob matei ai. (bd. 8:11.) 9:3 Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari; nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati.
9:4 Tongon, ise na marianan ope itongah-tongah ni halak na manggoluh, na adong ope pangarapanni, ai baliang na manggoluh, rahanan do ai humbani singa na matei. 9:4 Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik dari pada singa yang mati.
9:5 Ai halak na manggoluh ibotoh do na laho matei sidea, tapi halak na dob matei, aha pe lang be ibotoh; seng dong be upah bani sidea, anjaha seng dong be na mardingat sidea. 9:5 Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap.
9:6 Age holong ni uhur ni sidea, domdomni ampa simburuni pe masab do; anjaha lalab ma seng marbagian be sidea bani haganupan na masa i hasiangan on. 9:6 Baik kasih mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari.
9:7 Ase laho ma, pangan ma rutimu ibagas malas ni uhur, anjaha inum ma anggurmu ibagas sonang ni uhur, ai domma iharosuhkon Naibata pambahenanmu sisonai ai. (bd. 5:17.) 9:7 Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu.
9:8 Sai tongtong ma ho marpaheian silopak, anjaha ulang ma lang marminak ulumu. 9:8 Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu.
9:9 Sai marmalas ni uhur ma ho rap pakon parinangonmu, na hinaholongan ni uhurmu sadokah ari-ari ni goluhmu na pondok in, na binere ni Naibata bam i hasiangan on, ai ai do rupeimu bani goluh on ampa bani horja, na hinalojahonmu i hasiangan on. (Pod. 5:18.) 9:9 Nikmatilah hidup dengan isteri yang kaukasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan TUHAN kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
9:10 Atap aha na jumpah tanganmu bahen sihorjaonkon, dalankon ma ai humbani gogohmu, ai seng dong be horja atap panimbangion atap habotohon atap hapentaran anggo i nagori toruh, siparayakonmai. 9:10 Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi.
9:11 Ambahni ai huidah do i hasiangan on: Seng bani halak na lingkat hape hamonangan maradu, seng puanglima monang bani parporangan, seng halak na pentar na marnah ruti, seng halak na maruhur gabe bayak, anjaha seng halak na pandei gabe harosuh; tapi haganupan sidea tunduk do bani panorang ampa na masa. (Jer. 10:23.) 9:11 Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua.
9:12 Ai seng ibotoh jolma in panorangni: Songon dengke na hona tangkap ibahen jala, anjaha songon manuk-manuk na dapot ibahen siding sonai do jolma manisia hona tangkap sanggah panorang hamagouan, sanggah sogop ai sompong bani sidea. 9:12 Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba.
9:13 Hapentaran sisonon pe huidah do i hasiangan on, anjaha banggal do bangku ai: 9:13 Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku;
9:14 Adong ma sada huta na etek, anjaha otik do pangisini; roh ma sada raja na banggal mamorang ai, ihubu ma huta ai, anjaha ipauli parugas pangkubu inggot. 9:14 ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa; seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya;
9:15 Jadi adong ma sada halak na masombuh, tapi na pentar ibagas huta ai, anjaha tarpaluahsi do namin huta ai marhitei hapentaranni, hape seng dong na mardingat na masombuh ai. 9:15 di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu.
9:16 Jadi ningku ma: Dearan do hapentaran ase hagogohon, tapi mapas do uhur ni halak mangidah hapentaran ni halak na masombuh ai, anjaha seng itangihon hata sipaingatni. (Pod. 21:22.) 9:16 Kataku: “Hikmat lebih baik dari pada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang.”
9:17 Hata ni halak na pentar, na iluarhon dear-dear, rahanan do manangihon ai humbani surak-surak ni sada raja itongah-tongah ni halak na oto. 9:17 Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik dari pada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh.
9:18 Rahanan do hapentaran ase parugas porang, tapi sada pe parjahat bahat do na pinarsedani. 9:18 Hikmat lebih baik dari pada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik.
<< Pengkhotbah 8 Pengkhotbah 10 >>