Pengkhotbah 1

Minggu 31 Juli 2016: Ambilan, Kolose 3: 1-11; Sibasaon, Parambilan 1: 12-14 + 2: 18-23
1:1 Hata ni parambilan ai, anak ni si Daud, raja i Jerusalem. 1:1 Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem.
1:2 Sisoya-soya do tongon, nini parambilan ai, sisoya-soya do haganup. 1:2 Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia.
1:3 Aha ma gunani bani jolma haganup halojaonni, na hinangalutkonni itoruh ni langit? (bd. 2:22.) 1:3 Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
1:4 Salpu sada sundut, roh sundut na legan, tapi tanoh on lalab do totap. (Ps. 90:3; 104:5.) 1:4 Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada.
1:5 Poltak do mata ni ari, do ai sundut use, anjaha mangolos mulak bani ianan hapoltakanni. 1:5 Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali.
1:6 Mangombus do logou ai dompak dangsina, dob ai mulak dompak utara; marputor-putor do laho logou ai, anjaha mulak use bani habingkatanni. 1:6 Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali.
1:7 Haganup binanga ai mabaor dompak laut, tapi laut ai lanjar do lang ra gok. Bani ianan habaoranni, hujai do binanga ai mangulaki mabaor. 1:7 Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh; ke mana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu.
1:8 Haganup do gok halojaon, seng tarpatugah jolma haganupan ai; seng marnasombuh mata mangidah, anjaha seng marnabosur pinggol manangar. (Ps. 90:10; Pod. 27:20.) 1:8 Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia; mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar.
1:9 Aha na dob ongga masa, ai do masa use, anjaha aha na dob ongga ibahen halak, ai do ibahen use, seng dong na baru itoruh ni langit. (bd. 3:15.) 1:9 Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
1:10 Ai adong, atap aha pe ai, na boi hatahonon ni halak pasal ai: Tonggor ma, na baru do on? Domma adong hinan ai sapari, bani panorang na ilobeita. 1:10 Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: “Lihatlah, ini baru!”? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada.
1:11 Seng dong be na mardingat bani sisapari ai, sonai homa pasal na sihol masa ope, seng dong be na mardingat pasal ai bani na ipudi ni ai. 1:11 Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya.
1:12 Ahu, parambilan ai, ongga do raja bani Israel i Jerusalem. (ay. 1.) 1:12 Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem.
1:13 Iporluhon uhurhu do marhasoman hapentaran, mamareksa ampa manulimati sagala na tarjadi itoruh ni langit. Horja hangaluton do ai, na tinotapkon ni Naibata bani jolma manisia, ase marhangaluton marhitei ai. (1 Raj. 5:9-14.) 1:13 Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri.
1:14 Domma huidah sagala horja, na hinorjahon itoruh ni langit; tonggor ma, haganupan ai sisoya-soya do, anjaha songon na manangkap logou do. 1:14 Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
1:15 Na geduk seng tarpapintor, anjaha na so ijin seng tarbilangi. (bd. 7:13.) 1:15 Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung.
1:16 Ningku ma ibagas uhurhu: Domma hupabuei anjaha hutambahi namin bangku hapentaran lobih humbani sagala sipanrajai na i Jerusalem, anjaha buei do hapentaron pakon habotohon iidah uhurhu. (bd. 2:9; 1 Raj. 3:12.) 1:16 Aku berkata dalam hati: “Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari pada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan.”
1:17 Anjaha iporluhon uhurhu do mangarusi hapentaran ampa habotohon, mangarusi haotoon ampa halontongon. Dapot uhurhu ma, on pe na manangkap logou do hansa. (bd. 2:12; 7:25.) 1:17 Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin,
1:18 Ai lambin buei hapentaran lambin buei do sitaronon, anjaha barang ise na patambah habotohon, patambah hasunsahanni do. 1:18 karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
<< Amsal 31 Pengkhotbah 2 >>