Nehemia 2

Si Nehemia Isuruh Raja Artasasta Laho hu Jerusalem Nehemia diutus ke Yerusalem
1 Bani bulan Nisan, paduapuluh-tahunkon dob manrajai Raja Artasasta, tudu sanggah adong anggur i lobeini, hubuat ma anggur ai anjaha hubere ma hubani raja ai. Seng ongga pusok uhurhu na saindokah i lobeini. 1 Pada bulan Nisan tahun kedua puluh pemerintahan raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja,
2 Dob ai nini raja ai ma hu bangku, “Mase sai pusok idahon bohimu? Ai boritan ho?” Domma torang naborit ni uhur do on. Jadi mabiar tumang ma ahu. 2 bertanyalah ia kepadaku: “Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati.” Lalu aku menjadi sangat takut.
3 Ningku ma dompak raja ai, “Sai manggoluh ma raja in ronsi sadokah ni dokahni. Mase ma lang pusok uhurhu, anggo maseda huta, ianan ni tanoman ni ompung diri, anjaha horbanganni maseda ibahen apuy.” 3 Jawabku kepada raja: “Hiduplah raja untuk selamanya! Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?”
4 Dob ai nini raja ai ma hu bangku, “Ai aha gakni pangindoanmu?” Jadi martonggo ma ahu hubani Naibata na i surga. 4 Lalu kata raja kepadaku: “Jadi, apa yang kauinginkan?” Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit,
5 Dob ai ningku ma hubani raja ai, “Anggo dear ninuhur ni raja in, anjaha jumpahan idop ni uhur juakjuakmu i lobeimu, suruh ham ma ahu hu Juda, hu huta ianan ni tanoman ni ompung, ase hupauli ai.” 5 kemudian jawabku kepada raja: “Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali.”
6 Dob ai nini raja ai ma hu bangku, anjaha puangbolon tudu hundul i lambungni, “Sadiha dokah gakni pardalananmai anjaha antigan ho boi mulak?” Jadi iharosuhkon raja ai ma marsuruh ahu, dob hutotapkon panorangni bani. 6 Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya: “Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?” Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya.
7 Tapi ningku ma dompak raja ai, “Anggo dear uhur ni raja in, ibere ma namin hu bangku surat-surat siboanonku hubani panrajai na i dipar ni bah banggal, ase ipalopas sidea ahu montas, paima das ahu hu Juda. 7 Berkatalah aku kepada raja: “Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda.
8 Ambah ni ai sada surat hubani si Asap, sijaga harangan ni raja in, ase ibere hu bangku hayu bahen tutup tiang ni horbangan ni benteng ni rumah panumbahan ai pakon bahen parhayu ni rumah siiananku.” Dob ai ibere raja ai ma hu bangku na hupindo ai, ai tangan ni Naibata na layak ai do i babouhu. 8 Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami.” Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku.
9 Dob ai das ma ahu hubani panrajai na i dipar ni bah banggal, jadi hubere ma bani sidea surat ni raja ai. Marhasoman pambobai ni bala pakon siajak huda hinan ahu ipabingkat raja ai. 9 Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku.
10 Tapi dob ibogei si Sanballat, halak Horoni ai, pakon si Tobia, juakjuak ai, ai ma halak Amon, barita ai, sogam tumang ma uhur ni sidea, halani roh sada halak, laho mansarihon hadoharon ni halak Israel. 10 Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel.
Ipungkah si Nehemia Horjani i Jerusalem Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem
11 Jadi das ma ahu i Jerusalem. Dob adong tolu ari ahu ijai, 11 Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah tiga hari aku di sana,
12 marugas ma ahu bornginni ai rap pakon piga-piga dalahi; tapi bani ise pe lang hupatugah na ninahkon ni Naibata ai hubagas uhurhu, na sihol bahenonku hu Jerusalem. Seng dong pinahan bangku age sada sobali na huhunduli ai. 12 bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi.
13 Dob ai luar ma ahu bornginni ai hun horbangan habungan laho hu parigi naga ampa hu horbangan parnapuan, anjaha hupareksa ma tembok ni Jerusalem, na dob pinarreong ampa horbanganni, na dob maseda ibahen apuy. 13 Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api.
14 Dob ai hutoruskon ma hu horbangan bah tubuh pakon hu bongbongan ni raja ai. Tapi sungkod do hudangkai mardalan, anggo i atas ahu. 14 Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang Mata Air dan ke kolam Raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu,
15 Lanjar borngin ni ai do ahu tangkog hun habungan ai laho mamareksa tembok ai; dob ai mulak ma ahu anjaha das use hu huta manlopusi horbangan habungan ai. 15 aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang.
16 Tapi seng ibotoh pangintuai-pangintuai ai, barang huja ahu na laho ai atap aha na hubahen ai; ai seng hupatugah ope ai hubani halak Jahudi, malim, halak na sangap, pangintuai ampa hubani halak na legan, ai ma sihorjahon horja ai. 16 Para penguasa tidak tahu ke mana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya.
17 Dob ai ningku ma dompak sidea, “Domma ididah nasiam hasunsahan na mangonai banta, ai ma sonaha parrumbak ni Jerusalem anjaha horbanganni pe mosog do. Laita, pajongjong hita ma use tembok ni Jerusalem, ase ulang madorun be hita.” 17 Berkatalah aku kepada mereka: “Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela.”
18 Dob ai hubaritahon ma bani sidea naha panogu-nogu ni tangan ni Naibata na layak in bangku, sonai homa hata ni raja ai, na hinatahonni bangku. Jadi nini sidea ma, “Marugas ma hita paulihon!” Jadi marsipagogoh tanganni bei ma sidea mangkorjahon horja na madear ai. 18 Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: “Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
19 Tapi dob itangar si Sanballat, halak Horoni ai, pakon si Tobia, juakjuak, halak Amon ai, pakon si Gesem halak Arab ai, barita ai, manrisai anjaha marmapas ni uhur ma sidea bennami, nini sidea ma, “Aha do na binahennima in? Na manggeori do hanima dompak raja in?” 19 Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gesyem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka: “Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?”
20 Tapi ningku ma dompak sidea, “Naibata na i surga, Ia do na manumpaki hanami pasaudkon on, anjaha hanami, jabolon-Ni, marugas ma hanami, laho pajongjongkon; tapi anggo nasiam, seng dong marbagian barang marhak barang marpardingatan i Jerusalem.” 20 Aku menjawab mereka, kataku: “Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil! Kami, hamba-hamba-Nya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem!”
<< Nehemia 1 Nehemia 3 >>