Mazmur 90

90:1 Tonggo ni si Musa, juak-juak ni Naibata. Ale Tuhan, Ham do haporusannami marsundut-sundut. 90:1 Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
90:2 Paima tubuh dolog-dolog, paima iadongkon tanoh pakon dunia on, domma adong hinan Ham, ale Naibata, humbani sadokah ni dokahni ronsi sadokah ni dokahni. (Pod. 8:25.) 90:2 Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.
90:3 Suang do jolma in gabe orbuk ibahen Ham, nimu: Mulak ma hanima, ale anak ni jolma! (Par. 1:4; 12:7.) 90:3 Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata: “Kembalilah, hai anak-anak manusia!”
90:4 Ai saribu tahun bani pangidahmu doskon ari nantuari na dob salpu do ai, songon sada horin borngin-borngin. (2 Ptr. 3:8.) 90:4 Sebab di mata-Mu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
90:5 Iayub Ham do sidea, salpu songon nipi do sidea. Songon poyon-poyon na maratah do sidea: (Ps. 102:12; 103:15; Job 14:2; Jes. 40:6, 7.) 90:5 Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh,
90:6 sogod martumbor anjaha marbunga, hape bodari melus anjaha maloslos. (1 Ptr. 1:24.) 90:6 di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu.
90:7 Tongon, bois do hanami halani ringismu, anjaha binahen ni gilamu magou do hanami. (Ps. 76:8.) 90:7 Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.
90:8 Ipatalar Ham do hajahatonnami i lobeimu, anjaha dousanami na ponop bani haliharon ni bohimu. (Rom 2:16.) 90:8 Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.
90:9 Tongon, salpu do ganup ari-arinami ibahen ringismu, anjaha tahun-tahun ni goluhnami masab songon sada hoih. 90:9 Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.
90:10 Tahun ni goluhnami sibar pitu puluh do, anggo margogoh das ualuh puluh tahun; bueinan do ai marhangaluton anjaha marhasunsahan, ai podas tumang do ai salpu, songon na habang do hanami. (Par. 1:3, 8.) 90:10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
90:11 Ise ma na mananda banggal ni ringismu, anjaha ise ma na marhabiaran Bamu domu hubani gajag ni gilamu? 90:11 Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
90:12 Ajari Ham ma hanami mamilangi ari-arinami, ase dapotan uhur na pentar hanami. (Ps. 39:5.) 90:12 Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
90:13 Marpangulaki ma uhurmu, Ham Jahowa! Sadiha dokah nari? Maidop ma uhurmu bani juak-juakmu. 90:13 Kembalilah, ya TUHAN — berapa lama lagi? — dan sayangilah hamba-hamba-Mu!
90:14 Pabosur Ham ma hanami sogod-sogod bani idop ni uhurmu, ase boi marolob-olob anjaha marmalas ni uhur hanami bani ganup ari-ari ni goluhnami. (Ps. 143:8.) 90:14 Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami.
90:15 Pamalas Ham ma uhurnami nansa dokah ni ari niarsikmu hanami, nansa dokah ni tahun hamagouan na nidageinami. 90:15 Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.
90:16 Patalar Ham ma sagala horjamu bani juak-juakmu, ampa hamuliaonmu bani ginomparni. (Ps. 103:7; 95:9.) 90:16 Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka.
90:17 Sai sogop ma hubanta habasaron ni Tuhan Naibatanta, anjaha ipatotap ma horja ni tanganta, tongon, sai ipatotap ma horja ni tanganta. (Jes. 65:22, 23.) 90:17 Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu.
<< Mazmur 89 Mazmur 91 >>