Mazmur 88

88:1 Sada doding. Psalm humbani ginompar ni si Korah. Bani pambobai koor. Inggouni: Almahalat. Doding podah humbani si Heman, halak Esrahi. 88:1 Nyanyian. Mazmur bani Korah. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman, orang Ezrahi.
88:2 Ham Jahowa, Naibata ni hatuahonku, dilo-dilo do ahu arian, anjaha hu lobeimu do ahu roh borngin. 88:2 Ya TUHAN, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau.
88:3 Sai das ma tonggongku hu lobeimu, sai paeleng Ham ma pinggolmu bani doruh-doruhku. (Ps. 17:6; 61:2.) 88:3 Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku;
88:4 Domma sampur uhurhu bani sitaronon, domma darngos goluhku bani nagori toruh. (Job 17:1; 33:22.) 88:4 sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati.
88:5 Doskon halak na manuruk tanoman mando ahu, songon paramangon na so margolle. (Ps. 30:2) 88:5 Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur; aku seperti orang yang tidak berkekuatan.
88:6 Doskon na dob matei do ahu ihira, songon halak na dob tarbunuh ragei ibagas tanoman, ai ma halak na so nidingatmu be, na dob sirang humbani kuasamu. 88:6 Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kauingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu.
88:7 Domma ipatibal Ham ahu hubagas godung sibagasan, hubagas hagolapan, hubagas luhung tene. 88:7 Telah Kautaruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam.
88:8 Sai idondoni ringismu do ahu, anjaha sagala gilumbangmu mangodohkon ahu. Sela. (Ps. 42:8.) 88:8 Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kautindihkan kepadaku. S e l a
88:9 Domma ipaganggang Ham humbangku sagala huanku, domma ibahen Ham hagigi ahu bani sidea, tarhurung do ahu anjaha seng boi mandarat. (ay. 19; 31:12; 38:12.) 88:9 Telah Kaujauhkan kenalan-kenalanku dari padaku, telah Kaubuat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar;
88:10 Domma marholok matangku halani hadoyukon, Ham do Jahowa hupadilo-dilo ganup ari, hupaherbang do tanganku hu Bamu. (Ps. 6:8; 31:10.) 88:10 mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepada-Mu, ya TUHAN, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepada-Mu.
88:11 Ai mambahen halongangan do Ham bani na dob matei? Ai puho do halinoh mamuji Ham? Sela. (Ps. 6:8; 31:10.) 88:11 Apakah Kaulakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepada-Mu? S e l a
88:12 Ai ambilankononkon do idop ni uhurmu ibagas tanoman atap hasintonganmu i nagori toruh? (Pod. 15:11.) 88:12 Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan?
88:13 Ai botohon ni halak ope halonganganmu bani ianan na golap, atap hapintoranmu bani ianan parlupaan? (Par. 9:5, 6, 10.) 88:13 Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa?
88:14 Tapi ahu, hubamu do ahu dilo-dilo, Ham Jahowa, anjaha sogod-sogod do tonggongku roh manjumpahkon Ham. (Ps. 5:4.) 88:14 Tetapi aku ini, ya TUHAN, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu.
88:15 Mase ma itulak Ham ahu, ale Jahowa, anjaha iponopkon Ham bohimu humbangku? 88:15 Mengapa, ya TUHAN, Kaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu dari padaku?
88:16 Madoyuk do ahu anjaha narus-narus matei humbani hadakdanakonku, manoron do ahu bani songgot-songgotmu, mandolei ahu ibahen. (Ps. 89:46.) 88:16 Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil, aku telah menanggung kengerian dari pada-Mu, aku putus asa.
88:17 Ibontas milas ni ringismu do ahu, bois do ahu ibahen panonggotimu. 88:17 Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku,
88:18 Iinggoti sidea do ahu songon bah ganup ari, idorab ahu inggot. 88:18 mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak.
88:19 Ipaganggang Ham do humbangku huan pakon hasomanku, sagala halak na hutanda ibagas hagolapan do. (ay. 6.) 88:19 Telah Kaujauhkan dari padaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan.
<< Mazmur 87 Mazmur 89 >>