Mazmur 76

76:1 Bani pambobai koor. Marhasoman husapi. Psalm humbani si Asap. Sada doding. 76:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur Asaf. Nyanyian.
76:2 Tarbarita do Naibata i Juda, timbul do goranni i Israel. (1 Mus. 11:18; Ps. 132:13, 14.) 76:2 Allah terkenal di Yehuda, nama-Nya masyhur di Israel!
76:3 Adong do i Salem lampo-lampo ni, anjaha i Sion iananni. 76:3 Di Salem sudah ada pondok-Nya, dan kediaman-Nya di Sion!
76:4 Ijai do iponggolhon panah na marapuy. Sonai gantar, podang pakon parugas marmunsuh. Sela. (Ps. 46:10; 2 Raj. 19:35; 2 Kron. 32:21; Jes. 37:36.) 76:4 Di sanalah dipatahkan-Nya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. S e l a
76:5 Marhidoratan anjaha marmuliaan do Ham, humbani dolog sisadokah ni dokahni. (Dan. 2:22; 1 Tim. 6:16.) 76:5 Cemerlang Engkau, lebih mulia dari pada pegunungan yang ada sejak purba.
76:6 Hona taban do halak na borani marmunsuh, renges do sidea modom, anjaha sagala puanglima lenduk tanganni. (Jes. 8:20; Jer. 51:39, 57; Neh. 3:18.) 76:6 Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya.
76:7 Halani asup-asupmu, alo Naibata ni si Jakob, renges do modom pargareta sonai ge hudani. 76:7 Oleh sebab hardik-Mu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda.
76:8 Jombut tumang do Ham, mintor ise ma na pag jongjong i lobeimu bani panomboh ni ringismu? (Ps. 90:7; Neh. 1:6; Pangk. 6:17.) 76:8 Dahsyat Engkau! Siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka?
76:9 Hun nagori atas do ipabogeihon Ham uhurmu, gabe mabiar ma tanoh on anjaha jonong, (Ps. 2:4; 46:11; Hab. 2:20.) 76:9 Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun,
76:10 bani panorang ni Naibata jongjong mandabuh uhum, laho paluahkon na madoyuk i tanoh on. Sela. 76:10 pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. S e l a
76:11 Tongon, ringis ni jolma pe gabe puji-pujian do Bamu, anjaha igondithon Ham do Bamu teba-teba ni ringis ni sidea. 76:11 Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagi-Mu, dan sisa panas hati itu akan Kauperikatpinggangkan.
76:12 Bahen ma bagah-bagahmu anjaha galari ma ai bani Jahowa Naibatamu. Nasiam sagala na manginggotisi, padas nasiam ma sombah-sombah Bani Na majombut in. (2 Mus. 15:11; 5 Mus. 7:21; Jes. 8:13; 2 Kron. 32:23.) 76:12 Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada TUHAN, Allahmu! Biarlah semua orang yang di sekeliling-Nya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti,
76:13 Ia do na paunduk paruhuron ni na sangap-sangap, marjumbalang do Ia bani parkuasa ni tanoh on. (Jes. 18:5; 25:1-5; 33:11; Pangk. 14:17-20.) 76:13 Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi.
<< Mazmur 75 Mazmur 77 >>