Mazmur 5

5:1 Bani pambobai koor. Marhasoman tulila. Psalm ni si Daud. 5:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan suling. Mazmur Daud.
5:2 Sai tangihon Ham ma Jahowa hatangku, anjaha pardiateihon Ham ma hoih-hoih ni uhurhu. (Ps. 17:1.) 5:2 Berilah telinga kepada perkataanku, ya TUHAN, indahkanlah keluh kesahku.
5:3 Tangihon Ham ma dilo-dilongku Ham Rajangku anjaha Naibatangku, ai hu Bamu do ahu martonggo. (Ps. 84:4.) 5:3 Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa.
5:4 Ham Jahowa, girah sogod do itangihon Ham sorangku, girah sogod do ahu marugas marayak Ham anjaha manatap-natap. (Ps. 88:14.) 5:4 TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu.
5:5 Ai sedo Naibata na mangkarosuhkon hagedukon ia Ham, seng boi tondok paruhur na geduk i lambungmu. (Ps. 34:17.) 5:5 Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan; orang jahat takkan menumpang pada-Mu.
5:6 Seng tahan sigijang uhur ilobei ni panonggormu, sogam do uhurmu bani sagala sihorjahon hajahaton. (Ps. 75:5; 1 Ptr. 3:12.) 5:6 Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu; Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan.
5:7 Iparseda Ham do sagala halak sisahapkon ladung, ihagigihon Ham do siduruskon daroh pakon panipu. (Ps. 9:6; 55:24.) 5:7 Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, TUHAN jijik melihat penumpah darah dan penipu.
5:8 Tapi anggo ahu, halani banggal ni idop ni uhurmu, sai masukanku do rumahmu, manrogop do ahu dompak rumahmu na pansing in, marhasoman biar bamu. (Ps. 26:8; 138:2.) 5:8 Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau.
5:9 Ham Jahowa, togu Ham ma ahu ibagas hapintoronmu, halani imbang-imbangku, pahornop Ham ma dalanmu i lobeihu. (Ps. 25:4, 5; 27:11.) 5:9 TUHAN, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku; ratakanlah jalan-Mu di depanku.
5:10 Ai seng dong na sintong ibagas pamangan ni sidea, na ilat do pingkiranni ibagas, songon tanoman na tanggak do tolonan ni sidea, 5:10 Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu.
5:11 Salahkon Ham ma sidea, Ham Naibata, sai madabuh ma sidea halani tahi-tahi ni sidea, ambukkon Ham ma sidea halani buei ni panlanggaronni, ai dompak Ham do sidea manlawan. (Ps. 83:17.) 5:11 Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri; buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.
5:12 Tapi sai na marmegah-megah do sagala na marlingod Bamu, marolob-olob do sidea sadokah ni dokahni, halani Ham do parlingodan bani sidea. Sai marolob-olob do ibagas Ham na mangkaholongi goranmu. (Ps. 40:17.) 5:12 Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
5:13 Ai Ham do Jahowa na mamasu-masu na pintor maruhur; iliotkon Ham do idop ni uhurmu hubani sidea songon gantar. (Ps. 8:6; 34:8; 103:3.) 5:13 Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN; Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai.
<< Mazmur 4 Mazmur 6 >>