Mazmur 14

14:1 Bani pambobai koor. Humbani si Daud. Nini halak na oto do ibagas uhurni: Seng dong Naibata. Bajan anjaha sambor do pambahenan ni sidea, sahalak pe lang sibahen na madear. (Jes. 32:6; Ps. 10:4.) 14:1 Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya: “Tidak ada Allah.” Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik.
14:2 Manatap-natap do Jahowa hun nagori atas, paidah-idah anak ni jolma laho mangidah atap dong do na maruhur, sipindahi Naibata. (Ps. 24:6; 33:13; 102:20.) 14:2 TUHAN memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
14:3 Haganup do sidea kahou, haganupan seng margagan, sahalak pe lang sibahen na madear, sahalak pe lang dong. (1 Mus. 6:12; 8:21; Job 15:16; Rom 3:10-12.) 14:3 Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat; tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
14:4 Seng marpambotoh nani sagala halak sihorjahon na jahat, na mangankon bangsangku songon na mangan ruti, anjaha na so ongga mardilo Jahowa? (Mik. 3:3.) 14:4 Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada TUHAN?
14:5 Tapi maningon tarsonggot do sidea use, ai ihasomani Jahowa do ginompar ni halak parpintor. (Ps. 24:6; 112:2.) 14:5 Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar.
14:6 Iparseda nasiam pe sura-sura ni halak na madoyuk, tapi Jahowa do parlingodanni. (Ps. 12:6; Par. 9:16.) 14:6 Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi TUHAN adalah tempat perlindungannya.
14:7 Ah, sai roh ma haluahon bani Israel hun Sion! Anggo suang ma ibahen Jahowa bangsani, marolob-olob ma Jakob anjaha marmalas ni uhur Israel.(5 Mus. 30:3; Jes. 35:10; Jer. 30:18; Rom 11:26.) 14:7 Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila TUHAN memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita
<< Mazmu 13 Mazmur 15 >>