Mazmur 120

120:1 Doding laho tangkog. Bani Jahowa do ahu dilo-dilo sanggah tarsosak ahu, anjaha ibalosi do ahu. (Ps. 50:15.) 120:1 Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada TUHAN dan Ia menjawab aku:
120:2 Ham Jahowa, paluah Ham ma tonduyhu humbani bibir siparladung, humbani dilah sipangoto-otoi. 120:2 “Ya TUHAN, lepaskanlah aku dari pada bibir dusta, dari pada lidah penipu.”
120:3 Aha ma berehononni bam, aha ma tambahkononni bam, ale dilah sipangoto-otoi? 120:3 Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu?
120:4 Panah ni puanglima na marot, ampa narnar ni hayu tatada na gara. 120:4 Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar.
120:5 Magou ma ahu, na manginsolat i Mesek, anjaha na marianan i lampo-lampo ni halak Kedar. 120:5 Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesekh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar!
120:6 Madokahtu ma ai marianan ahu, ilambung ni halak na mangkagigihon damei. 120:6 Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian.
120:7 Marosuh do ahu bani damei, tapi marsahapkonsi ahu, mintor ipindahi sidea do partinggilan. (Ps. 109:4, 5.) 120:7 Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang.
<< Mazmur 119 Mazmur 121 >>