Mazmur 12

12:1 Bani pambobai koor. Domu hubani na paualuhkon. Psalm ni si Daud. 12:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Yang kedelapan. Mazmur Daud.
12:2 Urupi Ham ma, ale Jahowa, ai seng dong be halak na daulat; lambin otik do halak na bujur uhur itongah-tongah ni anak ni jolma. (Jes. 57:1; Jer. 7:28; Mik. 7:2.) 12:2 Tolonglah kiranya, TUHAN, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia.
12:3 Sai ladung do isahapkon samah sidea, (Jak. 1:8.) 12:3 Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang.
12:4 Sai ijabir Jahowa ma sagala bibir na landit, pakon haganup dilah na toal marsahap, 12:4 Biarlah TUHAN mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar,
12:5 na mangkatahon: Monang do hanami ibahen dilahnami, bibirnami do mangkasomani hanami, ise ma nani tuannami? (Ps. 73:8, 9.) 12:5 dari mereka yang berkata: “Dengan lidah kami, kami menang! Bibir kami menyokong kami! Siapakah tuan atas kami?”
12:6 Mangidah hasosakan ni halak na madoyuk pakon hoih ni halak na masombuh, ai do ase jongjong Ahu sonari, nini Jahowa; berehononku ma haluahon bani halak na mangarapkonsi. (Jes. 33:10.) 12:6 Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga Aku bangkit, firman TUHAN; Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya.
12:7 Sagala hata ni Jahowa hata na sintong do ai, usih songon pirak na nilala ibagas balanga, anjaha ipapitah pitu hali. (Ps. 18:31; 19:9; Job 5:19; Pod. 30:5.) 12:7 Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
12:8 Ham Jahowa, sai parorot Ham ma sidea, sai ondingi Ham ma hanami marimbang bangsa on ronsi sadokah ni dokahni. (Lah. 2:40.) 12:8 Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini.
12:9 Inggot marhujai hujon do halak parjahat, sanggah manomboh hajahaton itongah-tongah ni anak ni jolma. (Pod. 28:12; 30:11-14.) 12:9 Orang-orang fasik berjalan ke mana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.
<< Mazmur 11 Mazmur 13 >>