Mazmur 114

114:1 Sanggah mandarat Israel hun Masir, ginompar ni si Jakob humbani bangsa na legan. (2 Mus. 12:41.) 114:1 Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya,
114:2 ibahen ma Juda gabe iananni na mapansing, anjaha Israel gabe gomgomanni. (2 Mus. 19:6.) 114:2 maka Yehuda menjadi tempat kudus-Nya, Israel wilayah kekuasaan-Nya.
114:3 Iidah laut ma ai gabe maporus, anjaha Jordan surut hu pudi. (Ps. 77:17; 2 Mus. 14:21, 22; Jos. 3:13, 16.) 114:3 Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu.
114:4 Dolog-dolog manlumpat-lumpat songon biri-biri tunggal, buntu-buntu songon anak ni biri-biri. (Ps. 68:17.) 114:4 Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba.
114:5 Aha do na masa bam, ale laut, ase maporus ho, anjaha ho, ale Jordan, ase Surut ho hu pudi? 114:5 Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu,
114:6 Hanima ale dolog-dolog, ase manlumpat-lumpat hanima songon biri-biri tunggal, anjaha hanima buntu-buntu songon anak ni biri-biri? 114:6 hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba?
114:7 Hitir ma, ale tanoh, ilobei ni Tuhan, ilobei ni bohi ni Naibata ni si Jakob, (Ps. 104:32; 2 Mus. 19:18.) 114:7 Gemetarlah, hai bumi, di hadapan TUHAN, di hadapan Allah Yakub,
114:8 na paubahkon dolog batu gabe bah mardalan ampa batu gingging gabe bah tubuh. (Ps. 78:15; 2 Mus. 17:6; Jes. 48:21.) 114:8 yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air!
<< Mazmu 113 Mazmur 115 >>