Mazmur 115

115:1 Seng bannami, ale Jahowa, seng bannami, tapi bani goranmu ma bere Ham hasangapon, halani idop ni uhurmu, halani hasintonganmu. (Jes. 48:11.) 115:1 Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu!
115:2 Mase ma hatahonon ni sipajuh begu-begu: Ija do Naibata ni sidea? (Ps. 42:2; 79:10.) 115:2 Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: “Di mana Allah mereka?”
115:3 Ia Naibata i nagori atas do, ipasaud do sagala rosuh ni uhurni. (Ps. 135:6.) 115:3 Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!
115:4 Sisombah-sombahon ni sidea, ai pirak pakon omas, na pinauli ni tangan ni jolma. (5 Mus. 4:28; Jes. 44:9-20.) 115:4 Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,
115:5 Dong do babahni, tapi seng boi marsahap; dong do matani, tapi seng marpangidah. 115:5 mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,
115:6 Dong do pinggolni, tapi seng marpanangar; dong do igungni, tapi seng marpanganggoh. 115:6 mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,
115:7 Dong do tanganni, tapi seng boi manjamah; dong do naheini, tapi seng boi mardalan; seng luar sora humbani tolonanni. 115:7 mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.
115:8 Sai songon sidea ma halak na paulihonsi, sagala halak na martenger ni uhur hujai. (Jes. 44:10-20.) 115:8 Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.
115:9 Ale Israel, porsaya ma bani Jahowa! Ia do pangurupi bani sidea pakon gantar bani sidea. (Ps. 118:2.) 115:9 Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
115:10 Ale ginompar ni si Aron, porsaya ma bani Jahowa! Ia do pangurupi bani sidea pakon gantar bani sidea. (Ps. 118:3.) 115:10 Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
115:11 Nasiam sihabiari Jahowa, porsaya ma bani Jahowa! Ia do pangurupi bani sidea pakon gantar bani sidea. (Ps. 118:4.) 115:11 Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! — Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
115:12 Idingat Jahowa do hita, pasu-pasuonni, pasu-pasuonni do ginompar ni Israel, pasu-pasuonni do ginompar ni si Aron. 115:12 TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun,
115:13 Pasu-pasuonni do na mangkabiari Jahowa, dakdanak rap pakon na magodang. 115:13 memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar.
115:14 Sai martambah ma nasiam ibahen Jahowa, nasiam pakon anaknasiam. 115:14 Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu.
115:15 Sai pinasu-pasu ma nasiam humbani Jahowa, sitompa langit pakon tanoh on. (1 Mus. 24:31; Jes. 65:23.) 115:15 Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
115:16 Nagori atas Jahowa do simadasi, tapi tanoh on ibere do bani jolma manisia. 115:16 Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia.
115:17 Sedo na dob matei mamuji Jahowa, sedo halak na dob tuad hu nagori toruh. (Ps. 6:6; Jes. 38:18.) 115:17 Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi,
115:18 Tapi hita, hita do na mamuji Jahowa, humbani sonari ronsi sadokah ni dokahni. Haleluya! 115:18 tetapi kita, kita akan memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya!
<< Mazmur 114 Mazmur 116 >>