Mazmur 110

Minggu 10 Mei 2018, Parnaik ni Tuhan Jesus: Ambilan Heber 1: 5-13: Sibasaon Psalmen 110: 1-7
110:1 Humbani si Daud. Sada Psalm. Nini Jahowa do hubani Tuhanku; Hundul ma ho husiamunkon, paima hubahen munsuhmu gabe sidogeian ni naheimu. (1 Kor. 15:25; Heb. 10:12, 13.) 110:1 Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”
110:2 Tungkot kuasamu surdukkonon ni Jahowa do hun Sion: Mamarentah ma Ham itongah-tongah ni munsuhmu! (Ps. 2:6; Jes. 2:3.) 110:2 Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!
110:3 Marurup ma bangsamu roh humbani megah ni uhurni bani ari parporanganmu, marpakeian na mapansing songon namur hubani abingan ni buha siang ari, roh balamu na maposo hubamu. (Ps. 29:2; 96:2; Mik. 5:6.) 110:3 Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.
110:4 Domma marbija Jahowa anjaha seng anjaha seng anjai solsolanni dirini: Malim do ho ronsi sadokah ni dokahni domu songon si Melkisedek. (1 Mus. 14:18, 20; Heb. 5:6; 6:20; 7:1, 17, 21.) 110:4 TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal: “Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek.”
110:5 Tuhan do i siamunmu, irosaki do raja-raja bani arini manringis. (Ps. 2:2, 5, 9; Jes. 24:21.) 110:5 TUHAN ada di sebelah kananmu; Ia meremukkan raja-raja pada hari murka-Nya,
110:6 Manguhum do Ia itongah-tongah ni bangsa-bangsa, gabe radag ma bangkei; irosaki do ulu bani sampalan bolag. (Jer. 25:31; Pangk. 16:14.) 110:6 Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan; Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas.
110:7 Humbani bah na i topi dalan do Ia minum, marhitei ai gabe dirgak ma uluni. (Pil. 2:8-11.) 110:7 Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala.
<< Mazmur 109 Mazmur 111 >>