Maleakhi 2

2:1 Ai pe, hanima malim-malim, mangonai do bannima hata lumba-lumba on. 2:1 Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam!
2:2 Anggo seng ra hanima manangihon, anjaha anggo seng ra hanima marimbagaskon, laho pasangapkon goranku, nini Jahowa Zebaot, tongosonku ma papa hu tongah-tongahnima, anjaha gabe papa bahenonku pasu-pasu na bannima in; domma tongon hona papangku ai, halani na so ra hanima marparimbagaskon ai. (3 Mus. 26:16; 5 Mus. 28:15.) 2:2 Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama-Ku, firman TUHAN semesta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan.
2:3 Tonggor ma, rotaponku do tangannima, anjaha lapuhononku do kotoran bani bohinima, ai ma kotoran ni galangannima, anjaha saradon do hanima hunjai. 2:3 Sesungguhnya, Aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu.
2:4 Jadi botohonnima ma, Ahu do na manongos haputusan on bannima, laho patotapkon padanku na bani halak Levi, nini Jahowa Zebaot. (4 Mus. 25:12.) 2:4 Maka kamu akan sadar, bahwa Kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjian-Ku dengan Lewi tetap dipegang, firman TUHAN semesta alam.
2:5 Ia padan na hubahen ai bani, ai ma padan hagoluhan ampa hadameion, anjaha hubere do ai bani, ase unduk ia marhabiaran bani goranku. (Jer. 32:40.) 2:5 Perjanjian-Ku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu Kuberikan kepadanya — pada pihak lain ketakutan — dan ia takut kepada-Ku dan gentar terhadap nama-Ku.
2:6 Titah na sintong do bani pamanganni, anjaha seng jumpah hagedukon bani bibirni, ibagas damei ampa hasintongon do ia marparlahou i lobeihu, anjaha buei do halak ipaulak humbani hajahaton. (Jak. 1:25.) 2:6 Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti Aku dan banyak orang dibuatnya berbalik dari pada kesalahan.
2:7 Ai maningon ramotkonon ni malim do habotohon, anjaha humbani pamanganni pindahan pangajarion, ai suruhan ni Jahowa Zebaot do ia.(5 Mus. 33:10; Jer. 18:18; Hag. 1:13.) 2:7 Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan TUHAN semesta alam.
2:8 Tapi anggo hanima domma manlembang humbani dalan ai, anjaha buei halak jomba ibahen hanima marhitei pangajarionnima, iparseda hanima do padan na bani halak Levi, nini Jahowa Zebaot. 2:8 Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan; kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu; kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman TUHAN semesta alam.
2:9 Halani ai do ase hiri anjaha dorun hanima hubahen ilobei ni ganup bangsa in, halani na so nidalanannima dalankai, tapi martonggor jumbak do hanima bani pangajarion. 2:9 Maka Aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang Kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu.
2:10 Ai lang sada do bapa ni hita on ganup? Ai lang sada do Naibata na manompa hita? Mase ma marsioseian hita samah hita, anjaha ibutaki hita padan na bani ompungta? (bd. 1:6; Job 31:15; Ep. 4:6.) 2:10 Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?
2:11 Mosei do halak Juda, anjaha masa do sihagigihononkon i Israel ampa i Jerusalem; ai ibutaki halak Juda do rumah hapansingon ni Jahowa, na nahinaholongan ni ai, anjaha iompoi do boru ni naibata na legan. (Esr. 9:2; Neh. 13:23.) 2:11 Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi TUHAN dan telah menjadi suami anak perempuan allah asing.
2:12 Sai siapkonon ni Jahowa do halak na mangkorjahon na sonai ai, sipangadu ampa sipangapiti, hun lampo-lampo ni si Jakob, age humbani halak na mamboan galangan bani Jahowa Zebaot. 2:12 Biarlah TUHAN melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada TUHAN semesta alam!
2:13 Anjaha on pe na binahennima. Irungkub hanima do anjap-anjap ni Jahowa marhitei iluh-iluh, partangison ampa hoih-hoih, halani na so pinardiateihonni ai be galangan ai, anjaha na so rosuh ai be uhurni manjalo ai humbani tangannima. (bd. 1:10.) 2:13 Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan: Kamu menutupi mezbah TUHAN dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena Ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu.
2:14 Nini hanima sungkun-sungkun: Mase sonai? Halani Jahowa do saksi ni parpadanan na binahenmu ampa naboru bani haposoonmu, na dob nioseimu age pe ia do huanmu ampa parinangonmu mangihutkon padan. (Mat. 5:32.) 2:14 Dan kamu bertanya: “Oleh karena apa?” Oleh sebab TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu.
2:15 Ai lang Naibata na sasada in do manjadihon ampa patotapkon banta tonduy hagoluhan? Anjaha aha do na pinarsintani? Bonih ni Naibata. Halani ai marjaga-jaga ma hanima ibagas tonduynima, ulang ma adong na mosei humbani naboru hinaholonganni sanggah poso. (1 Mus. 15:5, 6; 16:3; 21:12; Jes. 51:2; Hes. 33:24.) 2:15 Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya.
2:16 Ai huhagigihon do parsirang-sirangon, nini Jahowa Naibata ni Israel, ampa na manrungkubhon hiouni bani hajahaton, nini Jahowa Zebaot. Halani ai jaga hanima ma dirinima, anjaha ulang be mosei. (5 Mus. 24:1; Mat. 19:8.) 2:16 Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel — juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!
2:17 Ilojai nasiam do Jahowa marhitei sahap-sahapnasiam. Tapi nini nasiam: Marhitei aha ilojai hanami Ia? Marhitei na mangkatahon: Sagala sihorjahon hajahaton, dear do uhur ni Jahowa mangidah ai, anjaha rosuh do uhurni bani sidea. Barang marhitei na manungkun: Ija do Naibata, sidabuh uhum? (bd. 3:13, 14.) 2:17 Kamu menyusahi TUHAN dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia?” Dengan cara kamu menyangka: “Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata TUHAN; kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan — atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?”
<< Maleakhi 1 Maleakhi 3 >>