Kejadian 1

Minggu 11 Juni 2017: Sibasaon 1 Musa 1: 1-2, 4; Ambilan 2 Korint 13: 11-13
1:1 Bani mula ni mulani itompa Naibata ma langit pakon tanoh. 1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
1:2 Tapi seng marrumang anjaha lumei do tanoh on; hagolapan do manrongkob luhung ai,anjaha mayap-ayap do Tonduy ni Naibata iatas bah ai. 1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
1:3 Dob ai marsahap ma Naibata: Jadi ma ho na lihar! Gabe lihar ma tongon. 1:3 Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang itu jadi.
1:4 Iidah Naibata ma na dob dear na lihar ai; isirang Naibata ma na lihar ai humbani na golap ai. 1:4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap.
1:5 Jadi igoran Naibata ma na lihar ai arian, anjaha na golap ai igoran borngin. Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na parlobei. 1:5 Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
1:6 Dob ai marsahap ma Naibata: Jadi ma ho hajang-kajang iparsitongahan ni sagala bah, bahen parsirangan ni bah humbani bah! 1:6 Berfirmanlah Allah: “Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.”
1:7 Ibahen Naibata ma hajang-kajang ai gabe parsirangan ni bah na itoruh ni hajang-kajang ai humbani bah na iatas hajang-kajang ai. Anjaha jadi ma sonai. 1:7 Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian.
1:8 Igoran Naibata ma hajang-kajang ai langit. Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na paduahon. 1:8 Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
1:9 Marsahap ma use Naibata: Martumpu ma sagala bah na itoruh ni langit in hubani sada ianan, ase taridah na horah. Anjaha jadi ma sonai. 1:9 Berfirmanlah Allah: “Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.” Dan jadilah demikian.
1:10 Igoran Naibata ma na horah ai tanoh, anjaha partumpuan ni bah ai igoran laut. Iidah Naibata ma, domma dear ai. 1:10 Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai-Nya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1:11 Marsahap ma use Naibata: Ipantubuhkon tanoh in ma poyon-poyon, suan-suanan na marbatu, ampa hayu na marbuahkon buah na marbatu, marsiboan masamni i tanoh on. Anjaha jadi ma sonai. 1:11 Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.” Dan jadilah demikian.
1:12 Ipantubuhkon tanoh in ma poyon-poyon, suan-suanan na marbatu marsiboan masamni ampa hayu na marbuahkon buah na marbatu marsiboan masamni. Iidah Naibata ma, na dob dear ai. 1:12 Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1:13 Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na patoluhon. 1:13 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
1:14 Marsahap ma use Naibata: Jadi ma panondang i hajang-kajang ni langit in, bahen parsirangan ni arian pakon borngin, bahen tanda pakon titi ni panorang, ari pakon tahun, 1:14 Berfirmanlah Allah: “Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,
1:15 bahen panondang i hajang-kajang ni langit in, laho manondangi tanoh on! Anjaha jadi ma sonai. 1:15 dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi.” Dan jadilah demikian.
1:16 Jadi itompa Naibata ma dua panondang bolon; panondang sibanggalan ai manrajai arian, panondang sietekan ai manrajai borngin. Itompa do homa bintang-bintang. 1:16 Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
1:17 Inahkon Naibata ma sidea hu hajang-kajang ni langit ai laho manondangi tanoh on, 1:17 Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi,
1:18 laho manrajai arian pakon borngin ampa manirang na lihar humbani na golap. Iidah Naibata ma, domma dear ai. 1:18 dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1:19 Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na paompatkon. 1:19 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
1:20 Marsahap ma Naibata use: Manjuluri ma ibagas bah in na tinompa na manggoluh, anjaha marhabangan ma manuk-manuk iatas ni tanoh, ibagas hajang-kajang ni langit in! 1:20 Berfirmanlah Allah: “Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.”
1:21 Jadi itompa Naibata ma binatang laut na banggal-banggal pakon sagala na tinompa na marhosah na manggoluh ibagas bah, marsiboan masamni, ampa sagala manuk-manuk na marhabong, marsiboan masamni. Iidah Naibata ma,domma dear ai. 1:21 Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1:22 Ipasu-pasu Naibata ma ganupan ai, nini ma: Manggompari anjaha lambin gargar ma hanima, goki hanima ma bah ni laut in; lambin bueini ma homa manuk-manuk iatas tanoh on. 1:22 Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya: “Berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.”
1:23 Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na palimahon. 1:23 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
1:24 Marsahap ma use Naibata: Ipantubuhkon tanoh in ma na tinompa na manggoluh, marsiboan masamni, pinahan, binatang na manjulur pakon binatang na i talun marsiboan masamni. Anjaha jadi ma sonai. 1:24 Berfirmanlah Allah: “Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar.” Dan jadilah demikian.
1:25 Jadi itompa Naibata ma binatang-binatang marsiboan masamni, pakon pinahan marsiboan masamni, pakon pinahan marsiboan masamni, ampa sagala binatang na manjulur iatas tanoh on, marsiboan masamni. Iidah Naibata ma, domma dear ai. 1:25 Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1:26 Marsahap ma use Naibata: Tompa hita ma jolma songon rupanta, pakon songon parlahouta, ase irajai sidea dengke na i laut, manuk-manuk na i awang-awang, pinahan, pakon ganup tanoh on, ampa sagala binatang na manjulur iatas tanoh on. 1:26 Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.”
1:27 Jadi itompa Naibata ma jolma in songon rupani, songon rupa ni Naibata do itompa sidea; dalahi pakon naboru do sidea itompa. 1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
1:28 Dob ai ipasu-pasu Naibata ma sidea, nini ma dompak sidea: Manggompari anjaha lambin manggargar ma hanima, goki hanima ma tanoh on anjaha patunduk ma in; rajai hanima ma dengke na i laut, manuk-manuk na i awang-awang, pakon sagala binatang na manjulur iatas tanoh on. 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”
1:29 Marsahap ma use Naibata: Hubere ma bennima sagala suan-suanan na marbatu bani sab tanoh on, ampa sagala hayu na marbuahkon buah na marbatu, ai ma gabe sipanganonnima. 1:29 Berfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.
1:30 Tapi bani haganup binatang na iatas tanoh on, haganup manuk-manuk na i awang-awang ampa haganup na manjulur iatas tanoh on, sagala na marhosah, poyon pakon naporon na maratah ma hubere panganon ni sidea. Anjaha jadi ma sonai. 1:30 Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.” Dan jadilah demikian.
1:31 Jadi iidah Naibata ma sagala na tinompani ai, domma dear tumang. Bod ma ari, siang ma ari use, ai ma ari na paonomkon. 1:31 Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.
Kejadian 2 >>