Imamat 12

12:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 12:1 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian:
12:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo boratan rumah sada anak boru anjaha itubuhkon sada anak dalahi, maningon butak do ia pitu ari dokahni; songon bani panorang parroh ni pantang ni hiouni, sonai do ia butak. (bd. 15:19.) 12:2 “Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis.
12:3 Bani ari paualuhkon maningon sunaton do sibur-sibur ni dakdanak ai. (1 Mus. 17:11, 12; Joh. 7:12; Luk. 2:21.) 12:3 Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu.
12:4 Tapi anggo naboru ai maningon tading ope i rumah tolu puluh tolu ari nari dokahni pasalpuhon panorang pangurasion ai humbani; seng bulih jamahonni barang aha na mapansing, anjaha seng bulih masuk ia hubagas ianan na mapansing ai, paima gok panorang pangurasion ai. 12:4 Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apa pun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.
12:5 Tapi anggo naboru tinubuhkonni ai, maningon dua minggu do ia butak, songon bani panorang parroh ni pantang ni hiouni; anjaha onom puluh onom ari ope ia tading i rumah pasalpuhon panorang pangurasion ai. 12:5 Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama dua minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain; selanjutnya enam puluh enam hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas.
12:6 Ia dob salpu panorang pangurasion ai, halani anak atap boru, maningon boanonni hubani malim na bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai, sada anak ni biri-biri na marumur satahun, bahen galangan situtungon ampa sada anak ni asas atap sada anak ni anduhur ginti bahen galangan pardousaon, (bd. 5:7.) 12:6 Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu Kemah Pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam.
12:7 ase igalangkon malim ai ilobei ni Jahowa, laho mambahen pardearan bani, ase borsih ia humbani darohni na madurus ai. On ma pasal titah bani puang-puang, na manubuhkon anak atap boru. 12:7 Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan TUHAN dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan.
12:8 Tapi anggo seng tarpasirsirsi sada biri-biri, ibuat ma dua anak ni anduhur ginti atap dua anak ni asas, sada gabe galangan situtungon anjaha na sada nari gabe galangan pardousaon; malim ai do na mambahen pardearan bani, ase borsih ia. ( Luk. 2:24.) 12:8 Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia.”
<< Imamat 11 Imamat 13 >>