Ayub 2

2:1 Dob ai bani na sadari use roh bei ma anak ni Naibata jongjong hulobei ni Jahowa, anjaha sibolis ai pe roh do hutongah-tongah ni sidea jongjong ilobei ni Jahowa. (bd. 1:6.) 2:1 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datang juga Iblis untuk menghadap TUHAN.
2:2 Dob ai nini Jahowa ma dompak sibolis ai: Roh hunja do ho? Jadi nini sibolis ai ma mambalosi Jahowa: Roh hun paradou-adouan i tanoh ai, roh medang-edang hunjai. 2:2 Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: “Dari mana engkau?” Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.”
2:3 Dob ai nini Jahowa ma dompak sibolis ai: Domma iidah ho juak-juakku si Job ai? Ai seng dong halak na marparuhuran songonsi i tanoh ai, daulat, pintor, sada halak na mangkabiari Naibata, anjaha ipadaoh do uhurni humbani hajahaton. Sai tong do ia marsijoloman hubani hadaulatonni, age pe iojur ho Ahu mangagousi, seng marhala. (bd. 1:1; 9:17; Hos. 12:1.) 2:3 Firman TUHAN kepada Iblis: “Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.”
2:4 Dob ai nini sibolis ai ma mambalosi Jahowa: Huling-kuling gantih ni huling-kuling. Sagala na dong bani jolma in ra do ia mambere gantih ni hosahni. (Ep. 5:29.) 2:4 Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Kulit ganti kulit! Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya.
2:5 Tapi porini idurdurhon Ham tanganmu, laho manjamah holi-holini ampa dagingni mintor buraanni do Ham torang-torang. (bd. 1:11.) 2:5 Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu.”
2:6 Dob ai nini Jahowa ma dompak sibolis ai: Tonggor ma, ondos hubagas tanganmu ma ia; pitah hosahni ulang kahua. (Mat. 24:22; 2 Kor. 12:7.) 2:6 Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, ia dalam kuasamu; hanya sayangkan nyawanya.”
2:7 Dob ai luar ma sibolis ai hun lobei ni Jahowa, gabe hona puru na parah ma si Job ai ibahen, hubani jampal ni naheini das hubani pakpak ni uluni. (5 Mus. 28:27, 35.) 2:7 Kemudian Iblis pergi dari hadapan TUHAN, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
2:8 Dob ai ibuat si Job ma sanga-sanga mangkabusi dagingni, lanjar ihundulhon ma dirini ibagas abuan. (bd. 42:6.) 2:8 Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu.
2:9 Dob ai nini parinangonni ai ma dompaksi: Sai tong ope marsijoloman uhurmu bani hadaulatonmu? Burai ma Naibata, ase matei ho! (ay. 3; bd. 1:5, 21; 19:17; Ps. 73:11.) 2:9 Maka berkatalah isterinya kepadanya: “Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah!”
2:10 Tapi nini ma dompaksi: Songon hata ni naboru na lontong do parsahapmu. Domma ijalo hita na matobu humbani Naibata, ia na mapaet seng jaloonta? Ibagas haganupan ai seng mardousa si Job marhitei parsahapni. (bd. 1:22; Par. 7:14; Jak. 5:11.) 2:10 Tetapi jawab Ayub kepadanya: “Engkau berbicara seperti perempuan gila! Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
2:11 Jadi dob ibogei hasoman ni si Job haganupan sitaronon na mangonai hubani ai, roh bei ma sidea, ganup humbani iananni bei, si Elipas hun Teman, si Bildad hun Sua ampa si Sopar hun Naama, anjaha manriah ma sidea laho hujai, laho manorih ampa mangapohisi. (1 Mus. 25:2; 36:15; Jos. 15:14, 21; 1 Kron. 7:22; Jer. 49:7.) 2:11 Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni: Elifas, orang Téman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia.
2:12 Jadi dob itatap sidea ia humbani na daoh, seng itanda sidea be ia, gabe ipagogoh sidea ma sorani tangis-tangis, iparrigat ma hiouni bei, anjaha ipasaburhon sidea ma orbuk dompak babou ampa bani uluni. (bd. 1:20; Jos. 7:6; 1 Sam. 4:12; 2 Sam. 13:19; Ps. 38:12; Hes. 27:30.) 2:12 Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit.
2:13 Dob ai hundul ma sidea rap pakonsi i tanoh pitu ari pitu borngin dokahni, seng dong na marsahap pakonsi, halani iidah sidea parah ni sidageionni ai. (2 Sam. 12:16; Hes. 3:15.) 2:13 Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat, bahwa sangat berat penderitaannya.
<< Ayub 1 Ayub 3 >>