Ayub 1

 
1:1 Adong ma sapari sada halak i tanoh Us, na margoran si Job; na daulat anjaha na bujur do paruhuran ni halak ai, sada halak sihabiari Naibata, anjaha ipadaoh do uhurni humbani hajahaton. (1 Mus. 10:23; 22:21; 36:28; Jer. 25:20; Ps. 25:21; Pod. 16:6; Tangis 4:21; Hes. 14:14, 20; Jak. 5:11.) 1:1 Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
1:2 Tubuh do bani pitu anak ampa tolu boru. (bd. 42:13.) 1:2 Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan.
1:3 Adong do bani pitu ribu biri-biri, tolu ribu unta, lima ratus pasang lombu, ampa lima ratus pasang halode boru-boru, ambahni ai buei tumang jabolonni; ia do sisangapan humbani haganup halak na i hapoltakan. (Panguh. 6:3; 1 Raj. 5:10.) 1:3 Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
1:4 Somal do anakni ai mambahen pesta i rumahni bei, marhorin-horin; isuruh sidea do homa mandilo botou ni sidea sitolu halak ai, laho mangan ampa minum rap pakon sidea. (bd. 3:1; 1 Mus. 40:20.) 1:4 Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka.
1:5 Anjaha anggo domma salpu pesta ai, isuruh si Job ma mangalopi sidea, laho manguras sidea; ipagirah ma sogod puho, anjaha igalangkon ma galangan situtungon, domu hubani buei ni sidea ganupan. Ai nini uhur ni si Job do: Atap na mardousa do anakkai, anjaha itundali Naibata ibagas uhurni. Sonai ma tongtong ibahen si Job. (bd. 2:9; 1 Raj. 21:10; Jos. 7:13.) 1:5 Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, dan menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya: “Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati.” Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
1:6 Bani na sadari roh bei ma anak ni Naibata jongjong hulobei ni Jahowa, anjaha sibolis ai pe roh do hu tongah-tongah ni sidea. (bd. 2:1; 38:1; 1 Raj. 22:19-22; 1 Kron. 21:1; Dan. 3:25, 28; Sak. 3:1.) 1:6 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah juga Iblis.
1:7 Dob ai nini Jahowa ma dompak sibolis ai: Roh hunja do ho? Nini sibolis ai ma mambalosi Jahowa: Roh hun paradou-adouan i tanoh ai, roh medang-edang, madou-adou hunjai. (Sak. 1:10, 11; 1 Ptr. 5:8.) 1:7 Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: “Dari mana engkau?” Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.”
1:8 Ihatahon Jahowa ma hubani sibolis ai: Ipardiateihon ho do juak-juakku si Job ai? Seng dong songonsi marparuhuran i tanoh ai, daulat, pintor, mabiar mangidah Naibata, anjaha ipadaoh do uhurni humbani hajahaton. (ay. 1.) 1:8 Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: “Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.”
1:9 Nini sibolis ai ma mambalosi Jahowa: Ai lang na marpambuat do pangkabiari ni si Job ai bani Naibata? (Ps. 73:13; Luk. 22:31; Pangk. 12:10.) 1:9 Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: “Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
1:10 Ai lang iramotkon Ham do Ia ampa rumahni inggot ampa haganup na dong bani? Horja ni tanganni pe itumpak Ham do manjadi, anjaha na dongni pe martambah do i tanoh ai. (1 Mus. 30:30; 5 Mus. 2:7.) 1:10 Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
1:11 Tapi porini idurdurhon Ham tanganmu laho mambuat haganup na bani ai, mintor buraanni do Ham torang-torang. (ay. 5.) 1:11 Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu.”
1:12 Dob ai nini Jahowa ma dompak sibolis ai: Tonggor ma, ondos bani tanganmu ma ganup na bani ai, tapi seng bulih dais tanganmu anggo bani sandiri. Dob ai luar ma sibolis ai hun lobei ni Jahowa. 1:12 Maka firman TUHAN kepada Iblis: “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.
1:13 Dob ai bani na sadari, sanggah mangan anjaha minum anggur anak ampa boruni ai ibagas rumah ni sikahanan ai, (ay. 4.) 1:13 Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
1:14 roh ma sada suruhan marayak si Job, nini ma: Maninggala do nongkan horbou ai, anjaha halode boru-boru ai manampal i lambungni. 1:14 datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata: “Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya,
1:15 Dob ai roh ma halak Seba mandorab sidea laho mangayob, anjaha itampuli do jabolon-jabolon ai bani podang; pitah ahu mando na maluah mamboan barita bamu. (1 Mus. 10:7, 28; 25:3; Ps. 72:10.) 1:15 datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”
1:16 Sanggah na mangkatahon ai ope ia, roh ma siluk halak na legan mangkatahon: Madabuh do apuy ni Naibata hun langit, anjaha bois do ipangan apuy ai biri-biri ampa jabolon-jabolon ai; pitah ahu mando maluah mamboan barita bamu. (2 Raj. 1:12.) 1:16 Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”
1:17 Sanggah mangkatahon ai ope ia, roh ma siluk halak na legan mangkatahon: Roh do halak Kasdim tolu hulanan, idorab sidea ma unta ai lanjar iboan; itampuli sidea do jabolon-jabolon ai, pitah ahu mando na maluah mamboan barita bamu. (1 Mus. 11:28; Panguh. 9:34.) 1:17 Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”
1:18 Sanggah na mangkatahon ai ope ia, roh ma siluk halak na legan mangkatahon: Tudu mangan pakon minum anggur do anakmu ampa borumu i rumah ni sikahanan ai. (ay. 13.) 1:18 Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: “Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
1:19 Jadi tonggor ma, roh ma halisungsung na marpuyuh-puyuh hun halimisan manondol suhi-suhi ni rumah na ompat ai, gabe idabuhi ma dakdanakmu ai lanjar matei, pitah ahu mando na maluah mamboan barita bamu. (Jes. 21:1.) 1:19 maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan.”
1:20 Dob ai jongjong ma si Job, irigati ma hiouni anjaha isuhur jambulan ni uluni; manrogop ma ia anjaha martonggo. (1 Mus. 37:34; Esr. 9:3; Jer. 15:2.) 1:20 Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah,
1:21 Jadi ihatahon ma: Talanjang do ahu luar hun boltok ni inangku, anjaha talanjang do ahu mulak use. Jahowa do na mambere, Jahowa do na mambuat, pinuji ma goran ni Jahowa.(ay. 11; Par. 5:14; 1 Tim. 6:7.) 1:21 katanya: “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!”
1:22 Ibagas haganupan ai seng mardousa si Job barang marhutuk ia bani Naibata. (bd. 2:10.) 1:22 Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
<< Ester 10 Ayub 2 >>